Ylityöt on korvattava myös ylemmille toimihenkilöille

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden 1.4.2010 voimaan tulleeseen työehtosopimukseen, 'Pöytäkirjaan', on tehty sitova kirjaus ylitöiden korvaamisesta. Sama kirjaus on edelleen voimassa. Työnantaja ei kuitenkaan välttämättä, aina ja vapaaehtoisesti korvaa tekemiäsi ylitöitä. Sinun on itse pidettävä huolta siitä, että laskutat tekemäsi ylityöt joko rahassa tai vapaana.

Työnantajalla on velvollisuus pitää työaikakirjanpitoa myös kaikista ylemmistä toimihenkilöistä. Tätä ei voi sopimalla muuttaa.

Työnantajalla on velvollisuus seurata työaikakirjanpidossa myös ylitöitä ja niiden maksatusta. Tätäkään ei voi sopimalla muuttaa.

Työsuojelullisista syistä neljän kuukauden seurantajaksossa ylitöiden määrä ei saa ylittää 138 tuntia, eikä koko vuoden aikana 250 tuntia. Työehtosopimuksella on sovittu, että ylitöiden enimmäismäärän tarkasteluajanjaksona käytetään kalenterivuotta.

Katso esimerkkilaskelma Paljonko menetät laskuttamattomina ylitöinä? 

Lue myös tämä Miten voi sopia könttäkorvauksesta? 

Päivitetty: 21.10.2014