Ylemmille toimihenkilöille kuuluu samat ehdot kuin muillakin henkilöstöryhmillä

Kemianteollisuudessa suurimmat epäkohdat ylempien toimihenkilöiden työsuhteen ehdoissa liittyvät ylitöiden sekä työasioissa matkustamiseen käytetyn ajan korvaamiseen. 

Ongelman tekee vaikeaksi se, että kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden työhön kuuluu huomattavan paljon matkustamista - enemmän kuin koko YTN:ssä keskimäärin. Osa matkustamisesta ajoittuu työajan ulkopuolelle, mutta valtaosa ei saa matkustamiseen käytetystä vapaa-ajasta mitään korvausta.

Monissa yrityksissä työntekijät ja toimihenkilöt saavat käyvän korvauksen tekemistään ylitöistä ja matkustamiseen käyttämästään ajasta - samaan aikaan kun ylempien toimihenkilöiden edellytetään tekevän ne 'omaan piikkiin'.

Jokainen ymmärtää, että näin ei saisi olla - tällainen eri henkilöstöryhmien epätasapuolinen kohtelu on normaalin oikeustajun ja moraalin vastainen.


Päivitetty: 22.01.2015