Työpaikkatoiminta

YTN:n työpaikkatoiminnan muodostavat:

Luottamusmiestoiminta

Yritysyhdistystoiminta

Työsuojelu

Näitä sivuja selailemalla voit tutustua toimintaamme sekä saada vinkkejä työpaikkatoiminnan kehittämiseen omassa yrityksessäsi.

Henkilöstöedustajan tiedonsaantioikeudet

A. Mitä tietoja voin saada edustettavistani? 

B. Mitä tietoja voin saada yrityksestä?  

C. Milloin tulee käydä yhteistoimintaneuvottelut ja mitä tietoja voin saada? 

D. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen

E. Työsuojelutoiminta

Kiinnostaako sinua toimia työpaikallasi henkilöstöedustajana? 

Luottamusmies (luottamushenkilö, yhteyshenkilö) edustaa työpaikalla ylempiä toimihenkilöitä työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvissä asioissa. Lue lisää 

Luottamusvaltuutettu edustaa ylempiä toimihenkilöitä työpaikassa, jossa ei ole käytössä työehtosopimusta. Lue lisää

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä työsuojeluun liittyvissä asioissa. Lue lisää

Yritysyhdistystoimijat toimivat ylempien toimihenkilöiden omissa yhdistyksissä jäsentensä edun mukaisesti. Lue lisää

Näiden lisäksi on monia muita henkilöstöedustusrooleja.

Jos henkilöstöedustus kiinnostaa, lataa henkilöstöedustajan valintaohjeet täältä  tai ole yhteydessä oman liittosi asiamieheen.


Ajankohtaista työpaikkatoiminnassaPäivitetty: 12.06.2017