Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Ylemmät Toimihenkilöt YTN 

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN:n tärkeimpänä tavoitteena on ylempien toimihenkilöiden ansiotason ja työehtojen parantaminen mm. vahvistamalla teollisuuden ja palvelualojen sopimustoimintaa.

Mitä tarkoittaa ylempi toimihenkilö?

Ylempi toimihenkilö toimii asiantuntija-, esimies-, päällikkö- tai johtotason tehtävissä. Ylemmän toimihenkilön työtehtäville on ominaista niiden suhteellisen suuri itsenäisyys ja vastuu.
Ylemmän toimihenkilön työtehtävät edellyttävät korkeaa koulutusta tai työkokemuksen tuomia vastaavia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia.

Korkealla koulutuksella tarkoitetaan yliopisto- ja ammattikorkeakoulutusta tai niihin verrattavissa/rinnastettavissa (esim. ennen ammattikorkeakoulutusta suoritetut insinööritutkinnot, HSO-sihteeritutkinnot yms.) olevaa koulutusta.
Ylempi toimihenkilö ei toimi yrityksen ylimmässä johdossa. Toimiminen ylempien toimihenkilöiden esimiehenä ei sulje henkilöä ylempien toimihenkilöiden käsitteen ulkopuolelle.

Tavoitteet ja tulokset

YTN hoitaa Akavan yksityisen sektorin sopimus- ja neuvottelutoimintaa teollisuudessa ja palvelualoilla. YTN solmii työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliittojen kanssa sekä tekee yrityskohtaisia sopimuksia.

YTN:n tavoitteena on:

  • Kaikkiin ylempiin toimihenkilöihin sovelletaan YTN:n solmimia kattavia työehtosopimuksia.
  • Kaikilla toimialoilla on ylempien toimihenkilöiden henkilöstöryhmä.
  • YTN on luotettava, osaava ja arvostettu työehtosopimusosapuoli.
  • YTN on sisäisesti vahva, yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut ja järjestödemokratiaa arvostava.
  • YTN on vahva toimija yritystasolla ja sillä on hyvä ja ajantasainen yhteys jäseniin sopimusaloittain.
  • Jokainen ylempi toimihenkilö tietää YTN:n ajavan hänen etujaan.


YTN:llä on tällä hetkellä yli 30 valtakunnallista tai yrityskohtaista työehtosopimusta . YTN:n sopimuksissa on sovittu työsopimuslakia täydentävästi mm. sairausajan palkasta, lomarahasta, perhevapaista, työaikojen joustavuudesta, vuosiloman säästömahdollisuuksista, luottamusmiesjärjestelmästä sekä neuvottelu- ja sovittelumenettelystä.

Tästä linkistä löydät YTN:n solmimat sopimukset

Eri aloilla sovitut palkankorotukset löydät tästä linkistä


Työpaikalla ylempien eduista neuvottelee luottamusmies (luottamusvaltuutettu, YTN-yhteyshenkilö). Luottamusmiesten ja yritysyhdistysten verkko kattaa tehokkaasti kaikki teollisuus- ja palvelualat.


Lisätietoa työmarkkina- ja neuvottelujärjestelmästä sekä työelämän pelisäännöistä:

Päivitetty: 26.01.2015