Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Ylemmät Toimihenkilöt YTN 

YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, joka vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN:n jäseninä on 19 akavalaista liittoa, joiden kautta se edustaa noin 170 000 asiantuntijaa ja esimiestä eri toimialoilla.

Toimimme kaikkien ylempien toimihenkilöiden hyvän työelämän puolesta ja hoitaa menestyksellisesti jäsentensä työmarkkinaedunvalvontaa.

Kuka on ylempi toimihenkilö?

Ylempi toimihenkilö toimii asiantuntija-, esimies-, päällikkö- tai johtotason tehtävissä. Ylemmän toimihenkilön työtehtäville on ominaista niiden suhteellisen suuri itsenäisyys ja vastuu.

Ylemmän toimihenkilön työtehtävät edellyttävät korkeaa koulutusta tai työkokemuksen tuomia vastaavia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia.

Korkealla koulutuksella tarkoitetaan yliopisto- ja ammattikorkeakoulutusta tai niihin verrattavissa/rinnastettavissa (esim. ennen ammattikorkeakoulutusta suoritetut insinööritutkinnot, HSO-tutkinnot yms.) olevaa koulutusta.

Ylempi toimihenkilö ei toimi yrityksen ylimmässä johdossa. Toimiminen ylempien toimihenkilöiden esimiehenä ei sulje henkilöä ylempien toimihenkilöiden käsitteen ulkopuolelle.

Tavoitteet ja tulokset

YTN hoitaa Akavan yksityisen sektorin sopimus- ja neuvottelutoimintaa teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN solmii työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliittojen kanssa sekä tekee yrityskohtaisia sopimuksia.

YTN:n tärkeimmät tavoitteet ovat:

  • YTN on näkyvä, tunnettu, vahva ja vaikuttava työmarkkinajärjestö niin jäsenistön, sopimuskumppanien kuin muunkin yhteiskunnan suuntaan.
  • YTN on luotettava, osaava ja arvostettu työehtosopimusosapuoli.
  • Kaikkiin ylempiin toimihenkilöihin sovelletaan YTN:n solmimia ala- tai yrityskohtaisia työehtosopimuksia, joilla sovittavat palkankorotukset ja muut työsuhteen ehdot vastaavat jäsenten tarpeita.
  • Työehtosopimuksiin perustuvalle paikalliselle neuvottelu- ja sopimustoiminnalle on luotu hyvät edellytykset.
  • YTN:llä on kattava paikallinen luottamusmies- ja yritysyhdistysverkosto ja sillä on hyvä ja ajantasainen yhteys jäseniin sopimusaloittain. Luottamusmiesten osaamistaso on korkea.
  • YTN on sisäisesti vahva, yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut ja järjestödemokratiaa noudattava.

YTN:llä on tällä hetkellä yli 30 valtakunnallista tai yrityskohtaista työehtosopimusta . YTN:n sopimuksissa on sovittu työsopimuslakia täydentävästi mm. sairausajan palkasta, lomarahasta, perhevapaista, työaikojen joustavuudesta, vuosiloman säästömahdollisuuksista, luottamusmiesjärjestelmästä sekä neuvottelu- ja sovittelumenettelystä.

Tästä linkistä löydät YTN:n solmimat sopimukset

Eri aloilla sovitut palkankorotukset löydät tästä linkistä

Työpaikalla ylempien toimihenkilöiden eduista neuvottelee luottamusmies (luottamusvaltuutettu, YTN-yhteyshenkilö). Luottamusmiesten ja yritysyhdistysten verkko kattaa tehokkaasti kaikki teollisuus- ja palvelualat.

Lisätietoa suomalaisesta työmarkkina- ja neuvottelujärjestelmästä sekä työelämän pelisäännöistä:

Päivitetty: 08.01.2018