Työehtosopimus

 Rahoitusala

Sopijaosapuolina YTN:n lisäksi palkansaajien puolelta ovat ammattiliitot Pro ja Nousu. Työnantajia edustavat Finanssiala FA sekä Palvelualojen työnantajat Palta.

Rahoitusalan työehtosopimus on voimassa 25.3.2018 - 31.1.20121.

Työehtosopimuksen keskeinen sisältö:

Palkankorotukset

  •     1.3.2018: 1, 26 % yleiskorotus
  •     1.10.2018: 1,2 % palkkakeskusteluerä
  •     1.2.2019: 1,0 % yleiskorotus

Vuoden 2020 palkankorotuksista neuvotellaan 30.11.2019 mennessä. Mikäli yksimielisyyteen ei päästä, päättyy työehtosopimus 31.1.2020.

Paikallinen sopiminen viikonlopputyöstä

Mahdollisesta viikonlopputyöstä sovitaan ensisijaisesti paikallisesti. Ryhmä- ja konsernitasolla YTN-littojen jäseniä paikallisessa sopimisessa edustavat YTN:n yritysyhdistykset.

Viikonlopputyön teettäminen ilman paikallista sopimusta

Mikäli viikonlopputyöstä ei päästä paikallisesti sopimukseen, voi työnantaja ottaa viikonlopputyön käyttöön ilman paikallista sopimusta tietyin ehdoin.

Siinä tapauksessa säännöllisen lauantai- ja sunnuntaityön tekeminen perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen. Jos vapaaehtoisia ei ole riittävästi, työnantaja voi päättää viikonlopputyön tekijöistä tietyin rajoituksin.

Toimihenkilöllä on erittäin painavan henkilökohtaisen esteen johdosta oikeus kieltäytyä  lauantai- ja sunnuntaityöstä esteen voimassaoloajan ajan. Viikonlopputyötä on pyrittävä teettämään tasapuolisesti ja työnantajan on mahdollisuuksien mukaan otetta huomioon toimihenkilöiden toiveet.

Heinäkuun loppuun 2019 asti toimihenkilöllä voidaan teetättää työnantajan määräyksestä korkeintaan yksi viikonloppu työtä kuukaudessa. Tämän ajankohdan jälkeen toimihenkilöllä on oikeus vähintään yhteen vapaaseen viikonloppuun kuukaudessa, ellei toimihenkilön kanssa tapauskohtaisesti muuta sovita. Toimihenkilöllä on lisäksi oikeus vähintään viiteen vapaaseen lauantaihin ja seitsemään vapaaseen sunnuntaihin vuodessa. Vuosilomaa edeltävä viikonloppua on aina vapaa.

Viikonlopputyössä on kyse säännöllisen työajan sijoittamisesta viikonlopulle eli se ei pidennä henkilön viikkotyöaikaa, vaan työviikko on edelleen viisipäiväinen. Vapaapäivät annetaan peräkkäisinä päivinä, elleivät työnantaja ja toimihenkilö toisin sovi.

Lauantaityöstä 50 %:lla ja sunnuntaityöstä 100 %:lla korotettu palkka


Lauantaityöstä maksetaan 50 %:lla korotettu palkka ja sunnuntaityöstä 100 %:lla korotettu palkka. HUOM! Sunnuntaityön käyttöönotto on vuoden 2018 asti mahdollista ainoastaan paikallisesti sopien.

Rahoitusalan TES 2018-2021: YTN_Rahoitustes_2018_2021.pdf 

Vakuutusala

Vakuutusalalla sopimuksen solmivat Vakuutusväen Liitto ja Finanssialan Keskusliitto. Alan ylemmillä toimihenkilöillä ei ole omaa työehtosopimusta.

Päivitetty: 14.06.2018