Työehtosopimus

Sekä rahoitus- että vakuutusalan voimassaolevat työehtosopimukset pohjautuvat valtakunnalliseen kilpailukykysopimukseen

 Rahoitusala

Rahoitusalan uusi työehtosopimus tulee voimaan 1.12.2016. Sopimus on kilpailukykysopimuksen mukainen ja voimassa 30.11.2017 saakka. Kilpailukykysopimuksessa sovittiin työajan pidentämisestä 24 tunnilla vuodessa 1.1.2017 lähtien ansiotasoa muuttamatta.

Rahoitusalalla pidennyksen toteutustavasta sovitaan paikallisesti yritystasolla joko YTN:n yritysyhdistyksen tai yhteyshenkilön kanssa. Mikäli paikallisissa neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, toteutetaan pidentäminen pidentämällä viikkotyöaikaa puolella tunnilla. Tällöin säännöllinen työaika on arkipäivisin (ma-pe) 7-8 tuntia vuorokaudessa siten, että se on 37,5 tuntia viikossa.

Työajan pidennyksestä 24 tunnilla 1.1.2017 alkaen sovitaan paikallisesti. Ryhmissä ja konserneissa (OP Ryhmä, Nordea, Danske Bank ja Paikallisosuuspankit) YTN-liittojen jäseniä edustajat YTN:n yritysyhdistykset. Muissa rahoitusalan yrityksissä paikalliset sopimukset tehdään YTN:n yhteyshenkilön kanssa.

Sopimus kokonaisuudessaan: Rahoitusalan TES 2016-2017.pdf 

Vakuutusala

Vakuutusalalla sopimuksen solmivat Vakuutusväen Liitto ja Finanssialan Keskusliitto.

Päivitetty: 19.12.2016