Perhevapaakäytännöt sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen

Tässä faktatietoa tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointialan käytännöistä perhevapaiden sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista koskevissa kysymyksissä.

Äitiys- ja isyysvapaan palkallisuus

Palkallisen äitiysvapaan kesto vaihtelee yrityksissä. Samoin on tilanne isyysvapaan kohdalla. Yleisin käytäntö alalla on maksaa äitiysvapaan palkka kolmelta kuukaudelta ja isyysvapaan palkka kolmelta viikolta. Joissakin yrityksissä palkallisuuden edellytyksenä on työsuhteen kestäminen vuoden verran. Palkallisella perhevapaalla ollessaan työntekijällä säilyvät työsuhteeseen kuuluvat luontaisedut, kuten puhelinliittymä, lounasetu ja työterveyshuollon palvelut.

Työehtosopimuksissa äitiysvapaan palkallisuus on sovittu tyypillisesti kolmen kuukauden mittaiseksi. Tällaiset määräykset löytyvät muun muassa rahoitus-, suunnittelu- ja konsultointialan, teknologiateollisuuden ja ICT-alan työehtosopimuksista. Kaupan alan työehtosopimuksen mukaan työnantaja maksaa työntekijälle kolmelta kuukaudelta palkan ja sairausvakuutuslain äitiysrahan erotuksen. Palkallisuudet koskevat pääsääntöisesti myös adoptiovapaata. Rahoitus-, ICT- ja Kaupan alan työehtosopimuksissa on lisäksi sovittu viikon palkallisesta isyysvapaasta. Palkallisen äitiys- ja isyysvapaan edellytykset vaihtelevat kuuden ja yhdeksän kuukauden työsuhteen välillä.

Sairaan lapsen hoito ja muut pakottavat perhesyyt

Sairaan lapsen hoito kotona palkallisesti oli alalla tyypillisesti mahdollista kolmen päivän ajalta. Muista pakottavista perhesyistä kuten esimerkiksi läheisen loukkaantumisen johdosta tapahtuvat poissaolot olivat palkallisia yhden päivän ajalta.

Työehtosopimuksissa lapsen äkillisen sairaustapauksen sattuessa palkallinen poissaolo on määritelty esimerkiksi rahoitusalalla kolmen päivän mittaiseksi ja teknologiateollisuudessa neljän päivän mittaiseksi. Pakottavasta perhesyystä tapahtuvan poissaolon pituus määritellään suhteessa edellä mainittuun tilanteeseen ja tarvittavaan matka-aikaan.

Yhteenveto

Äitiysvapaan palkallisuus näyttää osassa yrityksiä olevan heikompaa kuin yleisesti työelämässä. Toisaalta osassa yrityksiä isyysvapaan palkallisuus taas ylittää tavanomaisen suomalaisen työmarkkinakäytännön. Lapsen sairastuessa alalla on samantyyppinen käytäntö kuin yleisesti työmarkkinoilla, eli palkka maksetaan kolmen päivän ajalta. Pakottavan perhesyyn osalta käytännöt vaihtelevat yrityksien välillä yhdestä neljään päivään. Tältä osin myös työehtosopimusten määräykset vaihtelevat yhdestä päivästä ylöspäin.

Päivitetty: 26.04.2011