Minkä arvoinen olet - ohjeita palkkaneuvotteluun

Kun käyt henkilökohtaisen palkkakeskustelun esimiehesi kanssa, on tärkeää valmistautua siihen huolella. Tässä muutamia ohjeita ja vinkkejä siihen, miten paremmin onnistua palkankorotuspyynnössä.

  1. Valmistaudu huolella. Tutustu työsopimukseesi ja työnantajasi henkilöstö- & palkkapolitiikkaan. Selvitä myös, minkälaisia korotuksia eri aloilla on viime aikoina maksettu.
  2. Käy läpi työtehtäväsi ja analysoi sen vaativuus. Ovatko tehtäväsi ja vastuusi lisääntyneet? Onko osaamisesi syventynyt? Oletko saanut aikaan/ollut mukana vaikuttamassa paremman tuloksen saavuttamisessa? Teetkö paljon ylitöitä ja saatko niistä korvausta? Mitä vaatimuksia työnantaja on sinulle esittänyt ja kuinka olet nämä vaatimukset täyttänyt?
  3. Pohdi henkilökohtaista kehittymistäsi. Onko sinulla tietoja/taitoja, joita et voi juuri nyt työssäsi hyödyntää? Onhan työnantajasi tietoinen niistä? Mitä uusia työtehtäviä haluaisit tai miten haluaisit omaa toimenkuvaasi muokata?
  4. Mieti omia ja yrityksesi tavoitteita. Miten jo olet ja miten tulevaisuudessa voit vaikuttaa yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen? Arvioi oma "arvosi", ja tässä ei kannata piilottaa vakkaa kannen alle. Tiedä oma arvosi ja tuo se esille.
  5. Aseta palkankorotustavoitteesi. Mieti, mikä on ehdoton minimi, minkä katsot ansaitsevasi. Palkkaesityksen pitää olla täsmällinen, ei eri vaihtoehtoja sisältävä.
  6. Kirjoita perustelusi ylös. Arvioi, kuinka työnantajasi niihin reagoi ja mieti mahdollisia vasta-argumentteja.

Neuvottelutilanteessa

  1. Argumentoi selkeästi ja lyhyesti.
  2. Käy läpi työpanostasi, kehittymistäsi ja sitä, kuinka toimintasi on hyödyttänyt työnantajaa. Käytä konkreettisia esimerkkejä.
  3. Kuuntele työnantajasi argumentit ja kysy tarvittaessa niihin täsmennyksiä.
  4. Mikäli ette löydä yhteisymmärrystä palkkavaatimuksellesi, pyydä toimintaehdotuksia, jotka edesauttavat palkkatavoitteen saavuttamisessa.

Palkkakeskustelun lopputulos

Kirjatkaa lopputulos selkeästi ylös, ettei siitä jää mitään epäselvyyksiä.

Päivitetty: 26.04.2011