Henkilöstöedustaja kehittää organisaatiota

Luottamusvaltuutettu, työsuojeluvaltuutettu, yhteistoimintaedustaja, luottamusmies, yhteyshenkilö... Rakkaalla lapsella on monta nimeä, riippuen aina vähän siitä, minkä lain pohjalta tai työehtosopimuksen mukaisesti henkilöstöedustaja on valittu. Tehtävä on kuitenkin pääsääntöisesti aina sama: tuoda henkilöstön näkemys esille työnantajan ja työntekijöiden yhteistoimintaelimissä. Mikä henkilöstön näkemys sitten on, riippuu aina tietysti asian lisäksi siitä, keitä henkilöstöedustaja edustaa. Siksi oleellista onkin, että yhteistoiminnassa on järjestetty niin, että organisaation eri toiminnot ovat edustettuina.

Tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultoinnin alalla, kuten muillakin ilman yhteistä työehtosopimusta olevilla toimialoilla, henkilöstöedustajien rooli korostuu. Kun alan yleiset käytännöt puuttuvat tai ainakin vaihtelevat yrityksittäin, on tärkeää, että yhteiset pelisäännöt organisaation sisällä sovitaan samanlaisiksi. Henkilöstöedustajan apuna toimivat YTN-liitot. Ne järjestävät koulutusta henkilöstöedustajille ja myös kokoavat yhteen eri alojen ja yritysten käytäntöjä. Kun työehtosopimusta ei ole, oleellisina kysymyksinä nousevat usein esille esimerkiksi työaikoihin, palkankorotuksiin ja lomarahoihin sekä äitiys- ja isyysvapaan palkallisuuteen liittyvät kysymykset.

On henkilöstöedustajan nimike sitten mikä tahansa, on valintatapa työehtosopimuksettomalla alalla samanlainen. Henkilöstöedustajat valitaan vaalilla, jossa ehdolle saa asettua kuka tahansa edustettavasta ryhmästä ja kaikki myös saavat äänestää vaalissa. Myös valinnan ja vaalien järjestämisen organisointiin löytyy YTN-liitoista ohjeita ja apua.

Itse henkilöstöedustajan rooli on mielenkiintoinen ja moniulotteinen. Muuttuva työelämä asettaa omat haasteensa työssä jaksamiselle, työn ja yksityiselämän yhteensovittamiselle sekä työn organisoinnille. Erilaisille ratkaisuille löytyy varmasti tilausta, mutta pohjana toimii tietenkin aina työlainsäädäntö. Henkilöstöedustajan pitäisi siis yhtä aikaa olla niin psykologi, juristi, sosiaalityöntekijä kuin konsultti ja valmentajakin, kuten kollegani kerran totesi. Vaikka tehtävä välillä vaikuttaakin haastavalta, tarjoaa se myös hyvän näköalapaikan organisaation toimintaan ja mahdollisuuden osallistua sen kehittämiseen. Vilpittömästi voi myös todeta, että henkilöstöedustajana kartuttaa itselleen sellaisia taitoja, joista on jatkossa hyötyä niin työ- kuin yksityiselämässäkin.

Päivitetty: 26.04.2011