Hyvää huomista -hanke

Käytännön työkaluja työhyvinvointiin

Hyvää huomista -hanke edistää työhyvinvointia, kehittää osaamista, pidentää työuria, vähentää sairastavuutta ja lisää tuottavuutta.

Yrityksille on kehitetty työkaluja, jotka käsittelevät työntekijöiden sisäistä motivaatiota, työhyvinvoinnin itsearviointia ja mittaamista.

Yritysten käyttöön on myös tuotettu Varhaisen välittämisen opas, jonka pohjalta yritykset voivat luoda oman varhaisen välittämisen toimintamallin.

Yhteistyöllä kohti työhyvinvoinnin huippua

Hanketta toteuttavat yhteistyössä sekä yritykset että ammattiliitot: työnantajajärjestö Kemianteollisuus ry, palkansaajajärjestöt TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Yhteistyökumppaneita ovat mm. työhyvinvoinnin tekijät Työturvallisuuskeskus ja Tekes. 

Kansallisen Työelämä 2020 -hankeen kumppanina kemianteollisuus on mukana viemässä suomalaista työhyvinvointia Euroopan huipulle. 

Käsittelemme työhyvinvointia hyvän johtamisen, työyhteisötaitojen, innostuksen ja osaamisen kehittämisen kautta. 

Työhyvinvointiyhteistyö alkoi työehtosopimuksista

Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolten työhyvinvointiyhteistyö alkoi jo vuonna 2010. Taustalla ovat työehtosopimuskirjaukset. Sen seurauksena käynnistettiin Hyvää huomenta - Hyvää huomista -hanke, joka etenee määrätietoisesti kohti vuotta 2020. Silloin kemianteollisuus haluaa olla työhyvinvoinnissa Suomen paras toimiala. Hankkeen nimeä lyhennettiin vuonna 2016 ja nyt toimitaan nimellä Hyvää huomista.

Vuosina 2011-2012 toteutettiin noin kolmekymmentä yritysprojektia ja luotiin työhyvinvoinnin kehittämisen malli. Vuosina 2014-2016 hankkeen teemoina ovat työyhteisötaidot ja johtaminen. 

Syksyllä 2015 Hyvää huomista -hanke sai kansainvälisen tunnustuksen, kun työmme Suomen kemianteollisuuden hyvinvoinnin hyväksi palkittiin kansainvälisessä Responsible Care Awards 2015 -kilpailussa. Hankkeen yhteistyökumppanit saivat hyvien tulosten lisäksi erityistä kiitosta alan työmarkkinajärjestöjen saumattomasta yhteistyöstä.

Yhteystiedot:

Kemianteollisuus ry
Johtaja Riitta Juvonen
p. 040 515 7107
riitta.juvonen@kemianteollisuus.fi

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry
Työympäristösihteeri
Kari Mäkelä
p. 09 7739 7319 tai 050 303 9271
kari.makela@teamliitto.fi

Ammattiliitto Pro ry
Sopimusalavastaava Taru Reinikainen
p. 09 1727 3340 tai 050 581 4371
taru.reinikainen@proliitto.fi

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Asiamies Seppo Järvenpää
p. 09 2291 2222 tai 040 514 2601
seppo.jarvenpaa@ytn.fi

Responsible Care

Responsible Care - kestävän kehityksen vastuullisuusohjelmassa on mukana kaikkiaan yli 60 maata ympäri maailmaa. Suomessa on tehty kestävän kehitystä tukevaa kehitystyötä 25 vuotta.

Suomessa ohjelmaan on sitoutunut 95 yritystä, jotka edustavat noin 80 % kemianteollisuuden tuotannosta ja noin 60 % henkilöstöstä Suomessa.

Resposible Care -ohjelma keskeisiä teemoja ovat:

  • Luonnonvarojen kestävä käyttö
  • Tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus
  • Hyvinvoiva työyhteisö
  • Avoin vuorovaikutus ja yhteistyö

Vastuullisuustyön tuloksia seurataan vuosittain koottavilla indikaattoritiedoilla.

Kemianteollisuus ry koordinoi ohjelman toteutusta Suomessa. TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat mukana ohjelman seurannassa ja kehittämisessä.

Päivitetty 26.10.2017

Päivitetty: 27.10.2017