Elintarvikealan kilpailukyvyn kehittäminen

Elintarvikealan työmarkkinajärjestöt laativat syyskuussa 2006 yhteiset toimenpide-ehdotukset alan kilpailukyvyn kehittämiseksi. Työryhmä kokosi ehdotuksensa kuuden otsikon alle:

1. Terveellisistä elintarvikkeista alan vahvuustekijä

2. Ruoan verotusta alennettava

3. Osaamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin panostettava

4. Kaupan ja teollisuuden yhteistyötä tiivistettävä

5. Kotimaisuuskampanjoita toteutettava valtiovallan tuella

6. Laadukkaiden maatalousraaka-aineiden saanti varmistettava

Voit lukea toimenpide-ehdotukset Työmarkkinajärjestöjen_toimenpide-ehdotukset_2006.pdf .

Työryhmään kuuluivat Heikki Juutinen Elintarviketeollisuusliitto ry:stä, Matti Kangasalusta Meijerialan Ammattilaiset ry:stä, Veli-Matti Kuntonen Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry:stä, Teija Sinisalo Toimihenkilöunioni ry:stä sekä Anneli Nieminen Ylemmät Toimihenkilöt ry:stä.

Päivitetty: 24.03.2015