Luottamusvaltuutettu (TSL 13:3)

  • Työntekijät, joilla ei ole työnantajaa työehtosopimuslain nojalla sitovassa työehtosopimuksessa tarkoitettua luottamusmiestä voivat valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun.
  • Säännös tarkoitettu antamaan työntekijöiden edustajalle luottamusmiesasema silloin, kun henkilöstöryhmään ei sovelleta työehto-sopimusta tai tes:ssa ei määräyksiä luottamusmiehen asemasta
  • Valinta työntekijöiden keskuudesta, kaikkien joukkoon kuuluvien voitava osallistua valintaan, muuten ei määrämuotoisuutta
  • Valinta yleensä yrityskohtaisesti (isoissa organisaatioissa mahdollisesti työpaikkakohtaisesti)
  • Valinta henkilöstöryhmittäin (lähtökohtana yhteistoimintalain henkilöstöryhmät)
  • Valinnasta syytä ilmoittaa työnantajalle, esim. irtisanomissuojan vuoksi

Kaupan alan luottamusvaltuutetun toiminnasta ja valinnasta voit kysyä asiamiehiltämme!

Päivitetty: 07.02.2011