Metsäalan ylemmät

Ketkä ovat metsäteollisuudessa ylempiä toimihenkilöitä?

Henkilöstöryhmä määritellään aina työsopimuksessa.

Ylempien toimihenkilöiden henkilöstöryhmän muodostavat YTN:n ja Metsäteollisuus ry:n sopimusten piirissä olevat työntekijät.

Ylempien toimihenkilöiden henkilöstöryhmään eivät kuitenkaan kuulu yrityksen tai sen itsenäisen osan johtajat eivätkä ylempien työehdoista päätösvaltaiset henkilöstöhallinnon edustajat. YTN - Metsäteollisuus ry palkkapöytäkirjaa 5.6.2008 asia on kirjattu näin:

Pöytäkirja ei kuitenkaan koske toimihenkilöitä, jotka tehtäviensä tai asemansa perusteella johtavat yritystä tai sen itsenäistä osaa tai jotka muutoin ovat välittömästi tällaiseen johtamistehtävään rinnastettavassa asemassa. Pöytäkirjaa ei myöskään sovelleta henkilöihin, jotka työsuhteisiin liittyvissä asioissa edustavat yritystä suhteessa ylempiin toimihenkilöihin ja joilla on oikeus tai valtuutus päättää ylempien toimihenkilöiden työehdoista. "

Alan todellinen työaika

Vuonna 2010 metsäteollisuudessa työskentelevien ylempien toimihenkilöiden todellinen työaika oli 41,8 tuntia/viikko (koko YTN: 40,8 tuntia/viikko).

Ylityöt ja niiden korvaaminen

Metsäteollisuudessa korvataan toiseksi huonoiten ylitöitä verrattuna muiden YTN-alojen ylempiin toimihenkilöihin.Vuonna 2010 korvauksetonta ylitöitä teki metsäteollisuuden ylemmistä 46,3 prosenttia (koko YTN: 31,2 prosenttia).

Tämän lisäksi alalla käytetään työaikalain vastaisesti kuukausittaista kertakorvausta eli könttää ylitöiden maksuun. Laillisesti köntällä voidaan ylitöitä korvata vain johtavassa asemassa oleville.

Matkustaminen ja matkustamiseen käytetyn vapaa-ajan korvaaminen

Metsäteollisuudessa korvataan huonoiten matka-aikaa verrattuna muiden YTN-alojen ylempiin toimihenkilöihin.Vuonna 2010 ilman matka-aikakorvauksia jäi metsäteollisuuden ylemmistä 78,9 prosenttia (koko YTN: 54,9 prosenttia).

Päivitetty: 13.03.2012