Luottamusmies

Tlempien toimihenkilöiden luottamusmies edustaa ylempiä toimihenkilöitä työsuhdeasioissa ja työehtosopimuksen soveltamista koskevissa kysymyksissä.

Teknolgiateollisuudessa on reilut 500 luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä. Tavoitteena on luottamusmiesten määrän lisääminen.

Luottamusmiehen tehtävistä

  • Edustaa työpaikan kaikkia ylempiä toimihenkilöitä kaikissa työsuhdeasioissa sekä työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • Oikeus tehdä työehtosopimuksen puitteissa paikallisia sopimuksia, jotka sitovat työpaikan ylempiä toimihenkilöitä
  • Välittää, neuvottelee ja toimii tarvittaessa sovittelijana
  • Luottamusmieheltä kysytään neuvoa tai näkemystä moninaisiin työelämän asioihin ja ongelmiin
  • Luottamusmiehet pitävät tärkeimpinä tehtävinään sopimusten ja lakien noudattamisen valvomista, luottamusta yhteistyöosapuolien kesken sekä tiedottamista

Luottamusmiestiedot rekisteriin
ajan tasalle!

Muistathan tehdä ilmoituksen YTN:n luottamusmiesrekisteriin  aina, kun luottamusmieskautesi vaihtuu tai esimerkiksi yhteystietosi muuttuvat.

Päivitetty: 07.02.2011