Perusasiat kemian alasta

Toiseksi suurin teollisuuden ala

Kemianteollisuus on tuotannon jalostusarvolla ja viennin arvolla mitattuna Suomen teollisuuden aloista toiseksi suurin. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Kemian ala työllistää suoraan yhteensä noin 34 000 suomalaista. Heistä toimihenkilöitä on yli 40 prosenttia. Henkilöstöstä noin 65 % on miehiä ja 35 % naisia, mutta toimihenkilöpuolelle suhde on lähes tasan. Alalla työskentelee noin 8 000 ylempää toimihenkilöä.

Merkittävä osa kemianteollisuuden tuotannosta menee vientiin, joko suoraan tai vientituotteisiin käytettyinä raaka- ja tarveaineina. Kemianteollisuuteen kuuluvat kemian perusteollisuus ja kemian tuoteteollisuuden eri toimialat.

Kemianteollisuudeksi luokitellaan Suomessa (TOL -ryhmät 19 - 22):

  • Öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuus
  • Kemian perusteollisuus
  • Kemian tuoteteollisuuden eri toimialat: lääketeollisuus, muovi- ja kumiteollisuus, kosmetiikka ja pesuaineet, maaliteollisuus jne
  • Kemianteollisuuden toimialoja ovat mm. muovi-, kumi-, öljy-, kaasu-, väri-, painoväri-, liima-, teknokemian, kasvinsuojelu-, lannoite- ja veneteollisuus sekä bio- ja lääketeollisuus. Tuotteita valmistetaan muun teollisuuden ja tuotannon käyttöön, mutta myös suoraan kuluttajille.

Alan kilpailukyky perustuu henkilöstön osaamiseen

Kemianteollisuus kuuluu tutkimusintensiivisimpiin teollisuudenaloihin Suomessa. Alan osuus teollisuuden koko tutkimuspanostuksesta on 10 %. Panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat ratkaisevia alan kehitykseen henkilöstön, ja erityisesti ylempien toimihenkilöiden näkökulmasta.

Kemianteollisuus kuuluu tutkimusintensiivisimpiin teollisuudenaloihin Suomessa. Alan osuus teollisuuden koko tutkimuspanostuksesta on 10 %. Panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat ratkaisevia alan kehitykseen henkilöstön, ja erityisesti ylempien toimihenkilöiden näkökulmasta.

Kemian alan työnantajat ovat kattavasti järjestäytyneet Kemianteollisuus ry:hyn, joka on EK:n jäsenjärjestö. Työnantajapuolen tarjoamaa tietoa kemian alasta löytyy Kemianteollisuus ry:n sivuilta.

Kemianteollisuus ry:llä on noin 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä, joista osalla on myös sopimustoimintaa (esim. Kumiteollisuus ry). Lähes kaikki alayhdistysten jäsenyritykset ovat suoraan myös Kemianteollisuus ry:n jäseniä. Järjestäytyneet yritykset löytyvät Kemianteollisuus ry:n sivuilta. Kaikkien jäsenyritysten päätoimiala ei ole kemianteollisuuden TOL -ryhmien 19 - 22 mukainen eli poikkeuksia aina löytyy.

Päivitetty 26.10.2017

Päivitetty: 27.10.2017