Kemian alan ylemmät toimihenkilöt - YTN:n tutkimustietoa

Lähde: YTN tutkimustieto 2016

Sijoittuminen eri asematasoihin

Kemian alalla ylemmät toimihenkilöt sijoittuvat useammin keskijohtoon kuin koko YTN:ssä (Koko YTN suluissa).

  • Ylin johto ja johto 10 % (12 %)
  • Ylempi keskijohto 20 % (14 %)
  • Alempi keskijohto 11 % (9 %)
  • Asiantuntija 54 % (59 %)
  • Toimihenkilö 5 % (6 %)

Todellinen työaika

Kemian alalla työskentelevien todellinen työaika on työsopimuksessa sovittua pidempi. Keskiarvo todellisesta työajasta on 40 tuntia viikossa. Mitä korkeammassa asemassa on yrityksessä, sitä pidempiä ovat työviikot.

  • Johto 43,3 h/vko
  • Ylempi keskijohto 40,8 h/vko
  • Alempi keskijohto 40,1 h/vko
  • Asiantuntija 39,6 h/vko
  • Toimihenkilö 39,0 h/vko

Matkustamiseen käytetty aika ja sen korvaaminen

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden työhön kuuluu huomattavan paljon matkustamista -  enemmän kuin koko YTN:ssä keskimäärin. Kemian alalla matkustavien osuus on 88 % (koko YTN: 75%). Matkapäiviä yhteensä sekä kotimaassa että ulkomailla kertyy keskimäärin 29 vuodessa (koko YTN: 25 matkapäivää). Matkustavien määrä on noussut, mutta matkapäivien määrä puolestaan hieman laskenut eli alalla matkustetaan edelleen paljon. Osa matkustamisesta ajoittuu työajan ulkopuolelle.

Päivitetty 26.10.2017  

Päivitetty: 27.10.2017