Nyckeldata om arbetslivet

Hur lång är en prövotid, hur bestäms lönen, vem hjälper när det kör ihop sig på jobbet? Bland annat denna typs viktiga frågor får svar i den lättlästa Arbetsmarknadsnyckeln, som ges ut av arbetsmarknadens centralorganisationer. Nyckeldata om arbetslivet finns nu också på svenska och engelska i webbformat.

Både arbetstagare och arbetsgivare borde känna till sina viktigaste rättigheter och skyldigheter, för att reda sig i arbetslivet. Arbetslagstiftningen skapar grunden för arbetslivets spelregler som i sin tur kompletteras av arbets- och tjänstekollektivavtal.

Arbetsmarknadsnyckeln omfattar länkar till djupare arbetslivsinformation. Sådan finns på både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationernas webbsidor, liksom också hos andra arbetslivsaktörer.

Innehållet i Arbetsmarknadsnyckeln har producerats i samarbete mellan löntagarnas och arbetsgivarnas centralorganisationer, Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC (STTK), Finlands Näringsliv EK, Kommunala arbetsmarknadsverket och Statens arbetsmarknadsverk (SAMV) samt Kyrkans arbetsmarknadsverk. Centralorganisationerna uppdaterar informationen på webbplatsen varje halvår.

Arbetsmarknadsnyckeln finns på tre språk på respektive
www.arbetsmarknadsnyckeln.fi
www.guidetoworkinginfinland.fi
www.tyomarkkina-avain.fi

Päivitetty: 07.02.2011