Yleistä rakennusalasta

YTN on solminut Rakennusteollisuus RT:n kanssa ylempiä toimihenkilöitä koskevan yhteistoimintasopimuksen, jonka tarkoituksena on edistää rakennusalan yritysten ja niiden henkilöstön välistä yhteistoimintaa.

Alalla on kolme toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta, jotka ovat ammattiliitto Pron nimissä. Rakennusalan toimihenkilöiden sopimuksen työnantajapuolen allekirjoittaja on RT. Myös rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöiden sopimus on Pron ja RT:n välinen. Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimus puolestaan on Pron ja TIKLI:n (Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto) kesken solmittu.

Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole vielä työehtosopimusta rakennusalalla.

 

Rakennusalan ylemmän profiili

  • Keskimääräistä enemmän ikääntynyttä työvoimaa
  • Valtaosa johtavassa asemassa
  • Keskimääräistä pidempi työaika
  • Yli kolmannekselle ei korvata ylitöitä
  • Lähes neljännes ei ehdi pitämään ylityövapaita
  • Keskimääräistä suurempi työn kuormittavuus
  • Keskimääräistä selvästi enemmän matkapäiviä
  • Yli puolelle matka-aikaan käytettyä työhön sidonnaista aikaa ei korvata lainkaan
Päivitetty: 06.04.2011