Suunnittelualan palkkatasot

Suunnittelualan palkkatasoja ja palkan kehittymistä seurataan vuosittain IL:n ja TEKin työmarkkinatutkimuksissa. Tutkimusten mukaan alalla työskentelevän insinöörin keskimääräinen palkka oli noin 3 585 euroa kuukaudessa (lokakuu 2012). Vastaavasti diplomi-insinööri ansaitsi keskimäärin noin 4 480 euroa kuukaudessa (joulukuu 2012).

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tilastojen mukaan alan ylemmän toimihenkilön keskimääräinen peruskuukausipalkka oli 3 792 euroa kuukaudessa lokakuussa 2012.Arkkitehtitoimistoissa peruskuukausipalkka oli 3 718 euroa.

Edellä mainitut palkat kuvaavat siis keskimääräisiä ansioita. Koska palkka voi vaihdella huomattavastikin esimerkiksi tehtävien, toimiaseman tai kokemusvuosien perusteella, kannattaa oman palkkasi määrittelyssä käyttää aina IL:n tai TEKin palkkanosturia tai palkkaneuvonnan palveluja.

Suunnittelualan ansiokehitys

EK:n tilastojen mukaan suunnittelualan ylemmän toimihenkilön peruskuukausipalkan vuosiansiokehitys lokakuusta-lokakuuhun (ensimmäinen sarake suunnittelutoimistot, toinen sarake arkkitehtitoimistot):

2012    1,5 %    5,4 %

2011    1,3 %    1,1 %

2010    1,4 %    1,3 %

2009    5,3 %    4,4 %

2008    5,5 %    6,1 %

2007    1,4 %

2006    2,6 %

2005    3,1 %

2004    5,7 %

2003    3,7 %

Kun tarkastellaan ns. identtisiä henkilöitä, eli henkilöryhmä on pysynyt samana, vastaavat peruskuukausipalkan vuosiansiokehitykset ovat (ensimmäinen sarake suunnittelutoimistot, toinen sarake arkkitehtitoimistot):

2012    4,3 %    6,2 %

2011    3,9 %    3,2 %

2010    2,1 %    2,0 %

2009    5,1 %    4,7 %

2008    9,6 %    4,5 %

2007    3,4 %

2006    5,2 %

2005    4,6 %

2004    4,9 %

2003    4,5 %

Palkkaero teollisuuden suunnittelutehtäviin verrattuna

YTN on seurannut vuodesta 1997 alkaen suunnittelualan palkkaeroa teollisuuden suunnittelutehtävissä toimivien palkkoihin. Suunnittelualan palkkatasojen seuranta ja palkkaeron vertaaminen teollisuuden palkkoihin perustuu YTN:n tilastotarkasteluun, jonka pohjana ovat IL:n ja TEKin työmarkkinatutkimuksien aineistot.

Tilastotarkastelussa palkkatasoero insinööritoimistojen ja teollisuuden välillä painotetaan valmistumisvuosittain vastanneiden lukumäärän mukaan. Saadut IL:n ja TEK:n palkkatasoerot yhdistetään ylempien toimihenkilöiden palkkatasoeroksi painoilla 62 % insinöörit ja 38 % diplomi-insinöörit, mikä vastaa jäsenkunnan jakaumaa alalla.

Tilastotarkastelun mukaan suunnittelualan palkat ovat olleet pysyvästi noin 5-10 prosenttia teollisuuden palkoja alempia (ks. alla). 1990-luvun lopulla palkkaero oli kasvussa, mutta epätoivottu kehitys saatiin pysäytettyä keväällä 2000 muita aloja suuremman sopimuskorotuksen ansiosta. Teollisuutta ripeämpään palkkakehitykseen tähdättiin myös syksyn 2007 neuvottelukierroksella, jonka tuloksena syntyi kahden vuoden sopimus, joka toi alalle maksimissaan 11,4 prosentin palkankorotukset. Kuten allaolevasta kuviosta on nähtävissä, palkkaero kaventui merkittävästi näiden korotusten ansiosta.

YTN:n tavoitteena on edelleen teollisuuden suunnittelutöiden palkkatason saavuttaminen suunnittelualalla. Suunnittelualan palkkakehityksen tulee siksi olla teollisuuden suunnittelutehtävissä toimivien ylempien toimihenkilöiden palkkakehitystä parempaa.

2011    3,5 %

2010    6,0 %

2009    5,1 %

2008    7,3 %

2007    10,2 %

2006    7,4 %

2005    7,6 %

2004    4,9 %

2003    7,1 %

2002    5,5 %

2001    10,1 %

2000    9,6 %

1999    8,1 %

1998    8,2 %

1997    7,6 %

Päivitetty: 07.01.2014