Suunnittelualan tulevaisuushanke

Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin, Uusi Insinööriliitto UIL:n ja Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOLin yhteisen, reilu kaksi vuotta sitten käynnistämän tulevaisuushankkeen lähtökohtana oli yhteinen huoli suomalaisen suunnittelualan tulevaisuudesta ja kilpailukyvystä, kun asiakkaat ja toimiala globalisoituvat voimakkaasti.

"Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen" -hankkeessa oli järjestöjen lisäksi myös viisi yritystä: Deltamarin, Elomatic, Etteplan, Pöyry ja Sweco Industry. Hankkeen tarkoituksena oli etsiä näkemyksiä alan ja sen asiakasalojen vaihtoehtoisista kehityskuluista ja tulevaisuuden visioista.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa hahmotettiin vuoden 2009 aikana neljä vaihtoehtoista kehitysskenaariota lähivuosille Turun kauppakorkeakoulun tulevaisuudentutkimuskeskuksen konsultoimana. TuKKK:n selvitys sisältää myös katsauksen toimintaympäristön yleisiin trendeihin ja niiden vaikutuksesta alan tilanteeseen.

Lataa selvitys tästä: Tutu-julkaisuja-1-2010-SKOL.pdf 

Hankkeen kakkososa toteutettiin vuoden 2010 aikana konsulttiyhtiö PwC:n toimesta. Hankkeessa mukana olleet pilottiyritykset miettivät omaa asemaansa vaihtoehtoisissa tulevaisuuden kehitysmalleissa ja määrittelivät niiden pohjalta liiketoimintamahdollisuuksiaan, kilpailukykytekijöitä ja osaamistarpeitaan.

Hankkeen loppuraportti: SKOL-YTN_Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta_Loppuraportti_30112010.pdf 

Hankeen päätösseminaarissa marraskuussa 2010 todettiin, että insinöörityössä suomalaisilla on kaikki edellytykset olla maailman johtavia valitsemillaan sektoreilla. Suomen kansallisessa intressissä pitääkin olla voimakas insinööriosaamisen ylläpito ja kansainvälisen liiketoiminnan parempi ymmärrys.

Suunnittelu- ja konsulttialan kasvua on jatkossa haettava entistä enemmän ulkomailta. Kansainvälistyminen edellyttää myös uutta osaamista. 

Loppuraportti sisältää koko joukon ehdotuksia alan kilpailukyvyn kohentamiseksi. Henkilöstön osaamisen ja valmiuksien kohentamisen lisäksi menestyvä kansainvälinen liiketoiminta vaatii vankkaa osaamista yritysjohdolta, tehokkaita toimintamalleja ja pitkäjänteistä tuote- ja palvelutarjontaa sekä uusien osaamisalueiden kehittämistä kansallisten toimijoiden tukemana.

Raportti sisältää myös selkeitä toimenpide-ehdotuksia: suunnittelu- ja konsultointialalle esitetään verkostoitumisen monipuolisempaa hyödyntämistä, aitoa kansainvälistymistä, koulutuksen perusteellista muutosta, sosiaalisen median hyväksikäyttöä ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien hakemista yllättäviltä innovaatiorajapinnoilta.

Liittojen ja yritysten ohella hankkeen rahoittajana oli Tekes.

Päivitetty: 07.02.2011