De högre tjänstemännen YTN

Definitionen för en högre tjänsteman

En högre tjänsteman utför uppdrag i egenskap av  expert, förman, chef eller på ledningsnivå. En högre tjänstemäns arbete är relativt självständigt och ansvarsfullt.

En högre tjänstemans arbetsuppgifter förutsätter hög utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter som tillägnats genom arbetserfarenhet.

Med hög utbildning avses universitets- och yrkeshögskoleutbildning eller utbildning som kan jämföras/likställas med dessa (t.ex. ingenjörsexamina, HSO-sekreterarexamina som avlagts före yrkeshögskoleutbildning o.d.).

En högre tjänsteman arbetar inte i företagets högsta ledning. En person som är chef för högre tjänstemän kan ändå omfattas av begreppet högre tjänstemän.

YTN

YTN grundades som delegation 1973 och registrerades 1993 som Förhandlingsorganisationen för Högre Tjänstemän FHT r.f. På våren 2007 ändrades namnet till De Högre Tjänstemännen YTN r.f.
Med sina  160.000 medlemmar är YTN den sjätte största fackorganisationen i Finland.

YTN är Akavas förhandlingsorganisation för den privata sektorn. Den svarar för de Akava-anslutna högre tjänstemännens förhandlings- och avtalsverksamhet inom industrin samt inom affärs- och servicebranscherna.
Det viktigaste målet för YTN är att förbättra de högre tjänstemännens inkomstnivå och arbetsvillkor bland annat genom att stärka avtalsverksamheten.

YTN:s medlemsförbund

 • Agronomförbundet
 • Akademiska naturvetarförbundet
 • Akavas Allmänna Grupp
 • Akavas specialorganisationer
 • Driftingenjörsförbundet i Finland
 • Finlands Ekonomförbund
 • Finlands Farmaciförbund
 • Finlands Företagshälsovårdareförbund
 • Finlands Juristförbund
 • Finlands Professionella Tränare
 • Finlands Psykologförbund
 • Forskarförbundet
 • Forstmästareförbundet
 • Försäljar- och marknadsförarproffsen
 • Miljöspecialisternas centralförbund
 • Nya Ingenjörsförbundet
 • Privatsektorns Chefer och Specialister
 • Professorsförbundet
 • Statsvetarnas Förbund i Finland
 • Teknikens Akademikerförbund
 • Tradenomförbundet

YTN-medlemmarnas fördelning enligt ställning i arbetslivet 2013

Källa: YTN-data 2013

Ledningen    9 %
Högre mellanledningen    17 %
Lägre mellanledningen    13 %
Expert    61 %

YTN-medlemmarnas fördelning branschvis 2013

Källa: YTN-data 2013

Teknologiindustrin    25 %
Skogsindustrin    3 %
Kemiindustrin    5 %
Livsmedelsindustrin    2 %
Energibranschen    3 %
Byggbranschen    8 %
Handel    6 %
Datakommunikation    4  %
Finansiering    5 %
Försäkringsbranschen    2 %
Planeringsbranschen    9 %
Informationsbehandlingstjänster    9 %
Revision    2 %
Fastighetsservice    3 %
Annan bransch    3  %

Hur blir man medlem?

Man blir medlem genom att ansluta sig till ett av de ovannämnda YTN-förbunden. Det enklaste sättet är att klicka på här.

Information om bl.a. medlemsservicen och -förmånerna hittas på YTN-förbundens hemsidor.

YTN:s viktigaste mål

 • Stärka avtalsverksamheten inom alla avtalsbranscher
 • Arbeta för att de högre tjänstemännen erkänns i allt arbetslagstiftningsarbete
 • Säkerställa att personalen är jämlikt representerad
 • Förbättra personalrepresentanternas verksamhetsförutsättningar (tidsanvändning, erhållande av information, verksamhetsbefogenheter)
 • Heltäckande tillämpning av arbetstidsersättningarna enligt arbetstidslagen
 • Ersättning för arbetsresor som görs på fritiden
 • Säkerställa att lagen om samarbete inom företagen tillämpas i praktiken
 • Främja användningen av arbetstidsbanker
 • Effektivera myndigheternas övervakning av tillämpandet av arbetstidslagen
 • Trygga de högre tjänstemännens inkomstnivå
 • Utveckla arbetarskyddet
 • Utveckla en rättvis skattepolitik, ett jämlikt utkomstskydd för arbetslösa, ett jämlikt socialskydd samt en jämlik anställningstrygghet

YTN information på svenska

Kollektivavtal

Nyckeldata om arbetslivet

Päivitetty: 06.06.2014