Luottamusmies

Teknologiateollisuuden, SKOLin ja YTN:n välisen suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen sekä ATL:n, PALTAn ja YTN välisen arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaan ylempien toimihenkilöiden luottamusmies edustaa ylempiä toimihenkilöitä työsuhdeasioissa ja työehtosopimuksen soveltamista koskevissa kysymyksissä.

Tällä hetkellä suunnittelualalla on noin 190 luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä. Tämä tarkoittaa sitä, että alan luottamusmiesverkosto on jo varsin kattava ja luottamusmiehen puute yrityksessä tai työpaikalla on nykyisin ennemminkin poikkeus kuin sääntö. Puutteitakin vielä on (erityisesti arkkitehtitoimistoissa), joten tavoitteena on luottamusmiesten määrän kasvattaminen edelleen.  

Luottamusmiehen tehtävistä

  • Edustaa työpaikan kaikkia ylempiä toimihenkilöitä kaikissa työsuhdeasioissa sekä työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • Oikeus tehdä työehtosopimuksen puitteissa paikallisia sopimuksia, jotka sitovat työpaikan ylempiä toimihenkilöitä
  • Välittää, neuvottelee ja toimii tarvittaessa sovittelijana
  • Luottamusmieheltä kysytään neuvoa tai näkemystä moninaisiin työelämän asioihin ja ongelmiin
  • Luottamusmiehet pitävät tärkeimpinä tehtävinään sopimusten ja lakien noudattamisen valvomista, luottamusta yhteistyöosapuolien kesken sekä tiedottamista

Tarkemmin suunnittelualan luottamusmiehen oikeuksita ja velvollisuuksista sekä tiedotuksesta ja tiedonsaannista voit lukea tästä: Ohje_Luottamusmiehen_valinta_ja_tiedonsaantioikeus_2011.pdf 

Luottamusmiestiedot rekisteriin ajan tasalle!

Muistathan tehdä ilmoituksen YTN:n luottamusmiesrekisteriin aina, kun luottamusmieskautesi vaihtuu tai esimerkiksi yhteystietosi muuttuvat: YTN:n luottamusmiesrekisteri

Päivitetty: 12.11.2013