Taustaryhmä

Suunnittelualan edunvalvontaa linjaa ja toteuttaa taustaryhmä. Taustaryhmä asetetaan kerrallaan kahden vuoden toimikaudelle, tällä hetkellä vuosille 2018-2019.

Taustaryhmään kuuluu 20 jäsentä ja varajäsentä, joista lähes kaikki ovat luottamusmiehiä tai varaluottamusmiehiä omalla työpaikallaan. He edustavat alan suurimpia yrityksiä ja alalla toimivia YTN:n yritysyhdistyksiä. Taustaryhmän kokoonpanossa on lisäksi huomioitu eri toimialat (teollisuus, infra, talonrakennus).

Taustaryhmän keskeisin tehtävä on päättää alan edunvalvontatavoitteista, ohjeistaa toimintaa sekä tehdä esitys YTN:n hallitukselle suunnittelualan neuvottelutulosten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Lisäksi taustaryhmä tekee tarpeen vaatiessa esitykset hallitukselle myös työtaistelutoimista.

Taustaryhmän tehtävät ovat:

 • kehittää yritys- ja alakohtaista järjestäytymistä ja toteuttaa jäsenhankintaa
 • aktivoi ja ohjeistaa luottamusmiesverkostoa
 • seuraa alan työehtojen kehittymistä
 • seuraa alan taloudellista ja teollisuuspoliittista tilannetta
 • valmistelee oman alansa sopimustavoitteet
 • evästää sopimusneuvottelijoita myös neuvotteluiden aikana
 • arvioi ovatko saavutetut neuvottelutulokset hyväksyttävissä ja tekee neuvottelutulosta koskevan esityksen YTN:n hallitukselle
 • vastaa alan työtaisteluvalmiudesta
 • kehittää yritysyhdistys- ja luottamusmiesverkoston kattavuutta
 • suunnittelee ja toteuttaa alakohtaista tiedotusta ja koulutusta
 • tekee yhteistyötä alan sidosryhmien kanssa
 • valitsee itselleen puheenjohtajan ja tälle varamiehen


Päivitetty: 15.04.2018