Edunvalvonnan tavoitteet

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on kahden vuosikymmenen ajan toiminut aktiivisesti suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden edunvalvojana. YTN:n työn tuloksena ala on saanut muun muassa oman työehtosopimuksen vuonna 1995 ja vuosien kuluessa työehtosopimuksen ehtoja on voitu kehittää entistä paremmiksi. Esimerkiksi vuonna 2007 sopimukseen saatiin määräys sitovasta vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen korvaamisesta.

Arkkitehtitoimistojen liitto ATL liittyi mukaan suunnittelualan sopimukseen joulukuussa 2009, jolloin ala tuli ensimmäistä kertaa työehtosopimustoiminnan piiriin. Uusi vaihe koitti, kun arkkitehtisuunnitteluala sai oman ATL:n, PALTAn ja YTN:n solmiman työehtosopimuksen marraskuussa 2013.

Tavoiteasiakirja

Suunnittelualan taustaryhmä on hyväksynyt oheisen tavoiteasiakirjan suunnittelualan ylempien toimihenkilöiden keskipitkän tähtäyksen edunvalvonnassa. Asiakirjassa ei ole laitettu tavoitteita tärkeysjärjestykseen eikä sitä hyväksyttäessä ole otettu kantaa siihen, mitä asioita milläkin neuvottelukierroksella erityisesti painotetaan. Taustaryhmä päättää kunkin neuvottelukierroksen yksityiskohtaisista tavoitteista erikseen. Neuvottelukierroksella saattaa olla asiakirjan ulkopuolisia tavoitteita esimerkiksi järjestösuhteiden tai ajankohtaisuuden johdosta.

Tavoiteasiakirja: Tavoitteet_suunnitteluala_2013.pdf 

Päivitetty: 12.11.2013