Yleissitovuus

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus on yleissitova, joten myös työnantajaliittoihin (Teknologiateollisuus ja SKOL) järjestäytymättömän yrityksen pitää noudattaa sopimuksen ehtoja.

Yleissitovuus koskee noin 17 500 ylempää toimihenkilöä. Teknologiateollisuuden ja SKOLin jäsenyritysten palveluksessa näistä ylemmistä toimihenkilöistä on noin 14 000.

Työehtosopimuksen yleissitovuus koskee alla todettua suunnittelualaa, josta kuitenkin jää sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle muu tekninen palvelu (71129):

  • arkkitehtipalvelut (71110)
  • insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi (7112)
  • yhdyskuntasuunnittelu (71121)
  • maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu (71122)
  • rakennetekninen palvelu (71123)
  • LVI-tekninen suunnittelu (71124)
  • sähkötekninen suunnittelu (71125)
  • muu rakennustekninen palvelu (71126), pois lukien kunnallinen rakennustarkastus
  • kone- ja prosessisuunnittelu (71127).

Yleissitovuuspäätös Finlexissä

Arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus on yleissitova, joten myös työnantajaliittoihin (Palvelualan työnantajat PALTA ja Arkkitehtitoimistojen liitto ATL) järjestäytymättömän yrityksen pitää noudattaa sopimuksen ehtoja.

Päivitetty: 21.10.2014