Palkankorotukset 2014 - 2017

1. Sopimuskauden ensimmäinen jakso

1.10.2014 lukien palkkoja korotetaan 20 euron yleiskorotuksella. Taulukkopalkkoja korotetaan 20 euroa 1.10.2014 lukien.

1.10.2015 lukien palkkoja korotetaan 0,4 prosentin euron yleiskorotuksella. Taulukkopalkkoja korotetaan 0,4 prosenttia 1.10.2015 lukien

2. Sopimuskauden toinen jakso 1.4.2016 - 31.1.2017

Yksityisen laboratorioalan palkankorotukset 1.4.2016

Yksityisellä laboratorioalalla maksetaan toimihenkilöille ja ylemmille toimihenkilöille yleiskorotus 1.4.2016, tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta. Korotuksen suuruus on keskusjärjestötasolla sovitun työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovitun mukainen, eli sopimuskauden pituus huomioiden 13,33 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 0,36 prosenttia.

Työehtosopimuksen palkkaliitteen taulukkopalkkoja korotetaan kaikissa tehtäväluokissa 13 euroa kuukaudessa. Taulukkopalkat ovat 1.4.2016 lukien seuraavat:

Palkkaryhmä


Kuukausipalkka


I


3 661


II


3 160


III


2 770


IV


2 383


V


2 112


VI


1 842


Alan palkankorotushistoria

 • 1.10.2015 lukien palkkoja korotettiin 0,4 prosenttia
 • 1.10.2014 lukien palkkoja korotettiin 20 euron yleiskorotuksella.
  yleiskorotuksella.
 • 1.6.2013 yleiskorotus 1,3 % ja taulukkopalkkojen korotus 1,9 %. Yrityskohtainen erä 0,6 %, jos sopimukseen ei paikallisesti päästä, erä maksetaan yleiskorotuksena.
 • Kertaerä lokakuussa 2012, 150 euroa
 • 1.5.2012 yleiskorotus 1,6 % ja taulukkopalkkojen korotus 2,4 %. Yrityskohtainen erä 0,8 %, jos sopimukseen ei paikallisesti päästä, erä maksetaan yleiskorotuksena 1.5.2010 yleiskorotus 0,9 %, kuitenkin vähintään 24 euroa.
 • 1.9.2009 yleiskorotus 55 euroa, kuitenkin vähintään 2,7 %.
 • 1.9.2008 otettiin käyttöön uusi palkkausjärjestelmä luokittelun ja pisteytyksen osalta.
 • 1.9.2008 yleiskorotus 60 euroa, kuitenkin vähintään 2,7 %.
 • 1.10.2007 yleiskorotus 76 euroa, kuitenkin vähintään 3,9 %
 • 1.6.2006 yleiskorotus 1,4 %.
 • Sopimusalakohtainen 0,4 prosentin liittoerä ja sopimusalakohtainen 0,4 prosentin tasa-arvoerä käytettiin liittojen sopimalla tavalla. Jos muusta ei sovittu, toteutettiin mainitut erät yleiskorotuksena 1.6.2006 lukien.
 • 1.3.2005 yleiskorotus 0,6 % + 30,6 euroa, kuitenkin vähintään 2,5 %.

 

Päivitetty: 16.03.2016