Rakennusalan ylemmille toimihenkilöille oma työsuhdeopas

Korvataanko sinun ylityösi lain mukaan?

Myös rakennusalan ylempien toimihenkilöiden työaikaa säätelee työaikalaki. Ylityökorvaukset on pakottavasti säädetty työaikalaissa. Jos ylityöt korvataan vapaana, myös vapaa tulee antaa korotusosineen.

Nämä ja monta muuta faktaa tuodaan esiin työsuhdeoppaassa rakennusalan ylemmille toimihenkilöille. Oppaan on julkaissut Ylemmät Toimihenkilöt YTN yhdessä Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIAn kanssa.

Opas korvaa puuttuvaa TESiä

YTN on toistuvasti esittänyt Rakennusteollisuus ry:lle neuvotteluja oman työehtosopimuksen solmimiseksi rakennusalalle. Yhtä monta kertaa työnantajaliitto on torjunut YTN:n ehdotuksen.

Kun ei ole työehtosopimusta, työsuhteen ehdot on perustettava voimassa olevaan lainsäädäntöön.

- Oppaassa pyritään avaamaan työsuhteen ehtoja määrittelevää monimutkaista ja usein myös monitulkintaista normistoa, kertoo YTN rakennusalan lakimies Petteri Kivelä.

- Tavoitteena on, että ylempi toimihenkilö tunnistaa paremmin työsuhteensa ehtojen taustalla olevan lakinormiston. Tuo normisto asettaa rajat mahdollisuudelle sopia yksilöllisesti työsuhteen ehdoista, mutta toisaalta se mahdollistaa joissain asioissa paikallisen sopimisen.

Oppaaseen on koottu ainoastaan keskeisimmät, rakennusalalle tyypilliset kiistatilanteita aika ajoin aiheuttavat työlainsäädännön kohdat. Lakiteksti on avattu luettavaan muotoon ja höysteeksi on lisätty muutamia esimerkkejä. Opas päivitetään, kun parhaillaan valmistelussa oleva työaikalain uudistus astuu voimaan.

Tutustuttavaksi omalla työpaikalla

Kivelä toivoo oppaan sisällön päätyvän työpaikoilla työnantajan ja henkilöstöryhmien välisen yt-neuvottelukunnan käsittelyyn.

- Mikäli neuvottelukuntaa ei ole perustettu, toivotaan, että ylempien toimihenkilöiden luottamusvaltuutettu käy oppaan sisällöstä keskustelua henkilöstöjohdon kanssa varmistaakseen, että työpaikalla toimitaan työlainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Mahdollisissa oppaaseen liittyvissä tulkintaepäselvyyksissä kannattaa luonnollisesti aina olla yhteydessä omaan liittoon.

Teksti: Helena Andersson

YTN_RIA_tyoehdot.pdf


Työsopimusmalli

YTN_rakennus_tyospimusmalli_final.pdf

Päivitetty: 14.05.2018