Työehtosopimus

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, Ammattiliitto Pro ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry saavuttivat neuvottelutuloksen yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimuksesta 31.1.2018.

Voimassa oleva työehtosopimus

Työehtosopimus on voimassa 1.2.2018 - 31.1.2021

Allekirjoituspöytäkirja 31.1.2018 neuvottelutuloksesta

Aiemmat työehtosopimukset

Allekirjoituspöytäkirja yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimukseksi ajalle 1.2.2017 - 31.1.2018 TES laboratorioala 2017.pdf

Työehtosopimus laboratorioala 2014 - 2017

Palkkausjärjestelmän uudistaminen

Alalla olevaa palkkausjärjestelmää ollaan uudistamassa. Palkkausjärjestelmän uudistamista varten on valittu työryhmä, jossa on edustajia sekä työpaikoilta, ammattijärjestöistä että työnantajajärjestöstä.

Työaikapankkiohje

Laboratorioalalle on solmittu työaikapankkiohje 10.4.2012. YTN suosittelee, että alan yrityksissä otetaan työaikapankki käyttöön.  

Työaikapankkiohje on luettavissa tästä

Neuvottelutulos kokonaisuudessaan

Päivitetty: 11.06.2018