Työsuojelupäällikkö

Työsuojelupäällikkö on työnantajan edustaja työpaikalla. Hän huolehtii siitä, että työsuojelun yhteistoiminta käynnistyy ja toimii työpaikalla.

Työsuojelupäällikkö edustaa työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa. Hänen tulee olla pätevä ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin ja hänelle tulee järjestää riittävät toimintaedellytykset tehtävän hoitoon.

Työsuojelupäällikkö

  • perehtyy työsuojelusäädöksiin, -määräyksiin ja ohjeisiin, viestii niistä työnantajalle ja työntekijöille ja järjestää koulutusta
  • huolehtii työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistyön järjestämisestä, ylläpitämisestä ja kehittämisestä
  • järjestää tarpeellisen tiedonkulun työpaikan ja työterveyshuollon kesken
  • ylläpitää yhteyksiä työsuojeluviranomaisiin
  • osallistuu työpaikan työsuojeluohjelman valmisteluun ja toteutukseen
  • tekee ehdotuksia työstä johtuvien sairauksien poistamiseksi
  • osallistuu työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan

Työsuojelupäällikkö: Muista ilmoittaa tietosi YTN:n  henkilöstöedustajarekisteriin.

Päivitetty: 11.05.2017