Kummiasiamiestoiminta

YTN-yritysyhdistyssopimuksen mukaan YTN osoittaa jokaiselle yhteistyösopimuksen tehneelle yritysyhdistykselle kummiasiamiehen. Kummiasiamiestä yhdistykselle esittää yritysyhdistysryhmä ja päätöksen nimeämisestä tekee YTN:n koordinaatioryhmä. Yhdistysten kummien vaihdokset vahvistetaan myös koordinaatioryhmässä. Kummiasimiehet löytyvät yritysyhdistysluettelosta.
 

Kummiasiamiehen tehtävät ja niiden kuvaukset

Yhdistysten avustaminen

Kummi tukee paikallisen sopimisen puitteita mm. seuraavilla tavoilla: 

  • luottamusmiehen tukeminen ja koulutus
  • auttaa soveltamisohjeiden luomisessa ja seuraa niiden toteutumista
  • järjestää yhteistyössä yhdistysten kanssa tilaisuuksia, joita tuetaan niin taloudellisesti kuin muillakin resursseille, esim. tila- tai henkilöresurssein
  • tukee yritysyhdistyksen jäsenhankintaa mm. muiden YTN-liittojen kautta tai muulla toimivalla tavalla
  • yhdistyksen pyynnöstä toimittaa jäsenluettelon YTN-liittojen jäsenistä yrityksessä
  • osallistuu yritysyhdistyksen tilaisuuksiin 1-2 kertaa vuodessa

Markkinoi YTN:n koulutusta

Huolehtii siitä, että yritysyhdistyksen aktiivit ja yrityksen luottamismiehet osallistuvat YTN:n järjestämään koulutukseen. Näitä tärkeitä koulutuksia ovat esim. luottamusmieskurssit ja yritysyhdistysryhmän järjestämät koulutustilaisuudet.

Auditoi yhdistyksen toimintaa

Kutsuttaessa kummiasiamies osallistuu yritysyhdistysryhmän kokouksiin ja kertoo kummiyhdistyksiensä toiminnasta. Tarvittaessa, jos katsoo sen aiheelliseksi, kummiasiamies ehdottaa koulutusta tai muuta tukea YTN:n toimesta yritysyhdistykselle.

Painostusvalmius

Kummiasiamies kehittää yhdistyksen painostusvalmiutta, vaikka akuuttia tarvetta siihen ei olisikaan. Yhdistyksen roolia painostustoimenpiteiden valmistelussa ja toteutuksessa selvennetään ja yhdistyksen aktiiveja informoidaan toimenpiteiden laadusta ja kattavuudesta. Kummiasiamies on aktiivinen yhdistyksen valmistautuessa painostustoimenpiteisiin esim. tukemalla lakkovahtien valintaprosessia.

Muutostilanteiden huomioon ottaminen

Kummiasiamies seuraa yt-neuvottelutilanteita ja ottaa välittömästi yhteyttä yhdistykseen, joka toimii yrityksessä, jossa yt-neuvottelut työntekijöiden määrän vähentämiseksi käynnistyvät. Yhdistyksien pitää ilmoittaa kummiasiamiehelle yrityksessä toteutettavista muutoksista, esim. yt-tilanteet tai fuusiot.

Päivitetty: 11.05.2017