YTN:n tuki yritysyhdistyksille

YTN:n  yritysyhdistysten rahoitusmalli sisältää kertaluonteisen perustamistuen, vuosittain maksettavan jäsentuen ja jäsenmäärän turvaamiseen tarkoitetun projektituen.

Tuen hakeminen

Perustamistuki

Uudelle yritysyhdistykselle maksetaan kertaluonteinen perustamistuki 1000 EUR.

Tuen tarkoituksena on turvata aloittavan yhdistyksen toiminta, mahdolliset perustamiseen liittyvät kulut, mahdollistaa jäsenhankinnan aloittaminen ja kohtuullinen toiminta ensimmäisen vuoden ajan.

Tuen ehtona on, että yhdistys on tehnyt yhteistyösopimuksen YTN:n kanssa ja yhdistyksen hallituksen tiedot on ilmoitettu YTN:n yritysyhdistysrekisteriin. Yhdistykselle on lisäksi avattu pankkitili, jonne tuki maksetaan.

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään osoitteeseen yry@ytn.fi.

Perustamistuki maksetaan YTN:n päätöksen jälkeen viivytyksettä yritysyhdistyksen tilille.

Jäsentuki

Hakuaika päättyy 28.2.2018.

Jäsentuki vuodelle 2018 haetaan täyttämällä webropol-lomake ja lähettämällä seuraavat yhdistyksen asiakirjat ja jäsenrekisteriote YTN:lle joko sähköisesti osoitteeseen yry@ytn.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Ylemmät toimihenkilöt YTN ry/yritysyhdistystoiminta, Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki.

Lomake: https://www.webropolsurveys.com/S/2643C983CF650BB0.par

o Viimeisin tilinpäätös (vuodelta 2016 tai 2017)

o Viimeisin toimintakertomus (vuodelta 2016 tai 2017)

o Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

o Talousarvio vuodelle 2018

o Yritysyhdistyksen jäsenrekisteri 1.1.2018 tilanteen mukaan 

Excel-muodossa, josta ilmenee jäsenen

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Syntymäaika
  • YTN-liitto

o Jos yritysyhdistys perii jäsenmaksua, vuosikokouksen pöytäkirja, josta ilmenee vuosikokouksen päättämä jäsenmaksu vuodelle 2018.

Projektituki

Projektituki haetaan tarkoitusta varten tehdyllä lomakkeella. Huomioikaa, että lomake toimii parhaiten IE ja Chrome -selaimilla. Lomake lähetetään painamalla "Lähetä"-painiketta.
 
Hakemuksessa on annettava riittävä selvitys projektin, tapahtuman, tilaisuuden tms. toteuttamisesta, kokonaiskuluista ja anotun tuen käyttämisestä. Projektin  tulee olla yhdistyksen ja YTN:n toiminnan ja tehtävän mukainen. Yhdistyksellä tulisi pääsääntöisesti olla projektiin omarahoitusosuus. Projektituki myönnetään ainoastaan jäsenpitoa ja jäsenhankintaa edistäviin, koko jäsenistölle avoimiin tilaisuuksiin.

Projektituki kannattaa hakea pääsääntöisesti takautuvasti, toteutuneita kustannuksia vastaan.

Tilaisuuksien järjestämisessä on hyvä olla etukäteen yhteydessä omaan kummiasiamieheen. Projektitukihakemuksessa tulee aina olla kummiasiamiehen puolto.

Projektituki maksetaan YTN:n päätöksen jälkeen viivytyksettä yritysyhdistyksen tilille.

YTN_vuoden 2018 tuet ja hakuohjeet.pdf 

Päivitetty: 01.02.2018