Yksityinen laboratorioala

Yksityisellä laboratorioalalla tarkoitetaan niitä laboratorioalan yrityksiä, jotka ovat järjestäytyneet Palvelualojen työnantajat PALTA ry:hyn ja jotka noudattavat alalle neuvoteltua Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta.

Valtio ja kunnat ovat yksityistäneet ja yksityiset yritykset ulkoistaneet 2000 -luvulla laboratoriotoimiaan. Sen seurauksena on syntynyt joukko yksityiseen palvelusektoriin kuuluvia laboratorioita, jotka palvelevat sekä yksityistä että julkista sektoria. Laboratoriot tekevät monenlaista analytiikkaa ja testaustoimintaa, joka liittyy esimerkiksi elintarvike- ja ympäristötutkimuksiin ja/tai teollisuuden prosesseihin. Kliininen laboratorioala ei tässä mielessä kuulu yksityiseen laboratorioalaan, vaikka olisikin yksityistä.

Järjestäytyneissä yksityisen laboratorioalan yrityksissä sovelletaan Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta.  Muissa laboratorioalan yrityksissä saatetaan soveltaa muitakin työehtosopimuksia riippuen laboratorion taustasta ja/tai omistuspohjasta.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:hyn järjestäytyneissä yrityksissä työskentelee yhteensä noin 450 palkansaajaa, joista ylempiä toimihenkilöitä on noin 100.

Päivitetty: 07.02.2011

Ajankohtaista

Ei ajankohtaisia uutisia tällä hetkellä.


Ajankohtaisten arkisto