Toiminta

YTN on liittojen yhteisö. YTN:n jäseniä ovat akavalaiset yksityisen sektorin liitot. YTN toimii liittojensa yhteistyöelimenä. Liitot asettavat toiminnalle tavoitteet ja seuraavat niiden toteutumista. Jäsenyhdistykset päättävät YTN:n hallinnosta. Ylempien toimihenkilöiden luottamusmiesverkostot   (yhteyshenkilö, luottamusvaltuutettu) muodostavat sopimusalakohtaisen edunvalvontatyön perustan (taustaryhmätyö). Paikallistason edunvalvontaa toteuttavat yrityskohtaiset yhdistykset  ja luottamusmiehet. Liittojen ammattitaitoinen henkilökunta muodostaa YTN:n asiantuntijatyöryhmät (valmisteluryhmät).

YTN:n päätäntävaltaa käyttää YTN:n kokous ja toimeenpanevana elimenä on YTN:n hallitus. YTN-liitot nimeävät näihin edustajansa. YTN:n säännöt

Työvaliokunta ja Koordinaatioryhmä (KRD) ovat hallituksen valmistelevia toimielimiä.

Valmisteluryhmät ovat YTN-liittojen toimijoista koostuvia eri alojen asiantuntijaryhmiä.

Taustaryhmän tehtävänä on toimia oman alansa kysymysten asiantuntijaryhmänä. Ryhmä muodostuu luottamusmiehistä, yhteyshenkilöistä ja muista alan aktiiveista.

Työpaikkatason edunvalvojina ovat yritysyhdistykset, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja yksittäiset jäsenet.


Päivitetty: 09.05.2017