Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Teknologiateollisuus, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ovat solmineet insinöörisuunnittelutoimistoja koskevan suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen.

SKOLin liityttyä Teknologiateollisuuden jäseneksi 2011 alusta lukien ja siirtäessä työehtosopimustoimintansa Teknologiateollisuudelle, on suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen osallisena ja allekirjoittajana 1.1.2011 alkaen SKOLin lisäksi myös Teknologiateollisuus ry.

Työehtosopimus on alun perin solmittu SKOLin ja YTN:n välillä vuodesta 1995 alkaen.

Arkkitehtisuunnitelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, Palvelualan työnantajat PALTA ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ovat solmineet 1.11.2013 alkaen kokonaan uuden arkkitehtitoimistoja koskevan arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen.

Arkkitehtitoimistoissa noudatettiin 31.10.2013 saakka edellä mainittua suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta.

Päivitetty: 12.11.2013