Rakennusalan palkka- ja tehtäväkysely 2012

Päätoimen kuukausiansio joulukuussa 2012 (EUR/kk)

Ammattiasemamediaanipalkka
Johto8000
Keskijohto5239
Asiantuntijat4356
Toimihenkilöt3460
Muu toimiasema4710


Tulospalkkiot vuonna 2012, EUR, mediaani 
 

Johto 14 900
Keskijohto5000
Asiantuntijat4000
Toimihenkilöt3417
Muu toimiasema3500

Päivitetty: 11.02.2014