Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

22.03.2012 Työttömyysturvaan tulossa muutoksia

Tänään aamulla syntynyt työamarkkinajärjestöjen työurien pidentämiseen tähtäävä sopimus sisältää runsaasti muutoksia muun muassa työttömyysturvaan.

Eläkeputken ikäraja on nousemassa vuodella, osa-aikaeläkkeen ikäraja 61 vuoteen ja työttömyysturvan kestoon tulee heikennys niille työttömille, jotka kieltäytyvät aktiivitoimista kuten työvoimakoulutuksesta. Heillä työttömyysturvajakso lyhenee 500 päivästä 400 päivään.

Ohessa sopimuksen ytimet:

TYÖURASOPIMUS LYHYESTI

Mitä sovittiin työelämän kehittämisestä?

Nuorten työllistäminen
· keskusjärjestöt etsivät uusia keinoja nuorten työelämään pääsyn helpottamiseksi 30.9.2012 mennessä
· liitot neuvottelevat toimialakohtaiset nuorten työllistämissopimukset
30.11.2012 mennessä
· nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen ja koulutusmahdollisuuksien lisäämiseen
alle 30-vuotiaille on varattava riittävät resurssit ja koulutustarjonta

Työssä jatkamisen tukeminen

· työeläkelaitokset nykyistä tehokkaammin tukemaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisiä varhaisen tuen toimia
· työeläkelaitoksien, Kelan ja STM:n pilottihanke hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi
· työeläkelaitosten työhyvinvointitoimintaan pelisäännöt
· työterveyshuolto ottaa kokonaisvastuun kuntoutuksen koordinoinnista
· työterveyshuollon saatavuutta pienillä työpaikoilla parannetaan eri keinoin
· tilaajavastuulakiin kirjataan yritysten velvollisuus tarkistaa alihankintayritysten työterveyshuollon asianmukainen hoitaminen
· selvitetään mahdollisuudet saada käyttöön työntekijän terveystietoja sisältävä seurantaväline
· terveydenhuoltohenkilöstön työterveyshuollon osaamista tulee kehittää

Työpaikkojen toimet työhyvinvoinnin edistämiseksi

· työpaikoilla otetaan käyttöön raamisopimuksen mukaiset ikäohjelmat
· työpaikoilla varmistetaan ikäohjelmien soveltaminen yksilötasolla tekemällä yksilölliset työurasuunnitelmat
· liitot kartoittavat alakohtaisesti työhyvinvointitoiminnan nykytilan sekä laativat tämän pohjalta yhteisen toimenpideohjelman

Osatyökykyisten työllisyyden parantaminen

· selvitetään osatyökyvyttömyyseläkettä ja työeläkekuntoutusta koskevan ikärajan nostaminen 63:sta 68 vuoteen ja osatyökyvyttömyyseläkkeen mahdollistaminen myös kansaneläkkeessä
· masennuksen torjuntaa koskevan Masto-hankkeen ehdotusten toimeenpano varmistetaan

Mikä muuttuu työttömyysturvassa?

Vuodesta 2014 alkaen

Parannukset
· Ansioturvalle pääsy helpottuu: 6 kuukauden työskentelyllä saa oikeuden ansiopäivärahaan
· Aktiiviajan (koulutus, työllistämistoimet) päiväraha paranee ja sen ehdot selkiytyvät: muutosturvan ansio-osaa maksetaan jatkossa kaikille aktiivisille työttömille
· Pitkän työhistorian (20 v) jälkeen irtisanottujen päiväraha paranee työttömyyden alussa

Rakenteelliset muutokset
· Yli kolmen vuoden työhistorialla ansiopäivärahan kesto on enimmillään 500 päivää, ellei kieltäydy aktiivitoimenpiteistä. Aktiivitoimenpiteistä kieltäytyvän päivärahan kesto on 400 päivää.
· Alle kolmen vuoden työhistorialla päivärahan kesto on enimmillään 400 päivää. Aktiivitoimista kieltäytyvien päivärahan kesto on 300 päivää.
· Lisäpäivien (ns. putki) ikäraja nousee yhdellä vuodella 1957 ja sitä myöhemmin syntyneillä. 60 vuotta täyttäneellä on oikeus aktiivitoimenpiteisiin, jotka uusivat ansiopäivärahaoikeuden vanhalla päivärahan tasolla.

Mitä sovittiin eläkejärjestelmään?

· Työeläkkeiden rahoitus turvataan korottamalla työeläkemaksuja molempina vuosina
2015 ja 2016 0,4 prosenttiyksikköä
· Työmarkkinaosapuolet sitoutuvat neuvottelemaan pitkän aikavälin eläkepolitiikan ja työeläkejärjestelmän uudistuksista
· Eläkeuudistus voimaan viimeistään 2017 alusta
· Tavoitteena taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä eläkejärjestelmä
· Neuvottelujen kohteena ikärajat, varhaiseläkejärjestelmät, työkyvyttömyyseläkkeen tuleva aika, perhe-eläke, palkansaajamaksun vähentäminen eläkepalkasta, eläkkeen karttumat ja niiden alkaminen, indeksit ja eläkemaksut
· Osa-aikaeläkkeen ikäraja nousee yhdellä vuodella 61 vuoteen vuonna 1954 ja sen jälkeen syntyneillä (voimaan 2015)
· Varhennettu vanhuuseläke poistuu (voimaan 2014)


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

26.06.2018 YTN:n toimisto on suljettu 9. - 31.7.2018.

YTN:n toimisto on suljettu 9. - 31.7.2018. Palvelemme jälleen normaalisti 1.8.2018 lähtien. Rentouttavaa kesää ... Lue lisää

20.06.2018 YTN-data 2017 - elintarvikealan keskeisiä tutkimustuloksia

YTN-data 2017 -aineiston valossa liittojen työmarkkinatutkimuksiin syksyllä 2017 elintarvikealalta vastanneiden mediaani ... Lue lisää

18.06.2018 Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämi ... Lue lisää

05.06.2018 Rakennusalan toimihenkilösopimuksista sopu

Rakennusalan työmarkkinakierros alkaa lähestyä loppuaan. Aiemmin Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus saivat neuvottelur ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto
< Heinäkuu 2018 >
MTKTPLS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Vie omaan kalenteriisi (esim. Outlook)