Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

15.11.2011 ETL kieltäytyy raamisopimusneuvotteluista YTN:n kanssa

Neuvottelut raamisopimukseen liittyvistä palkankorotuksista YTN:n ja Elintarviketeollisuuden työnantajaliiton ETL:n välillä päättyivät ensimmäiseen tapaamiseen perjantaina 11.11.

Tuolloin ETL ilmoitti, ettei se aio neuvotella YTN:n kanssa palkankorotuksista tai muista ylemmille toimihenkilöille tärkeistä, raamiratkaisun sisältämistä asioista lainkaan. Samalla ETL perui aiemmin sovitut neuvotteluajat.

ETL:n toiminta herättää kummastusta, sillä EK:n hallituksen jäsenenä se on hyväksynyt raamisopimuksen ja myös sitoutunut neuvottelemaan sopimuksesta. "Miksi ETL ei edes pyri rakentavaan ratkaisuun ylempien toimihenkilöiden kanssa", kysyy YTN Elintarvikealan vastuullinen asiamies Anneli Nieminen. "Raamisopimuksen on tarkoitus kattaa kaikki merkittävät alat. Sen vuoksi neuvottelu ja sopiminen myös YTN:n kanssa olisi ollut vastuullista toimintaa maan talouden vakauden ja työmarkkinoiden kilpailukyvyn näkökulmasta."

"ETL:n tavoitteena näyttää olevan, että ylempiä toimihenkilöitä kohdellaan jatkossakin epätasa-arvoisesti muihin henkilöstöryhmiin nähden. Muiden henkilöstöryhmien kanssa ETL ilmoittaa neuvottelevansa", toteaa Nieminen.

 Raamisopimusneuvottelut 24.11. mennessä

Neuvottelut raamisopimuksesta käydään siten, että neuvottelutulos ilmoitetaan keskusjärjestöille 24.11.2011 mennessä. Valtiovalta ja keskusjärjestöt kokoontuvat 25.11.2011 toteamaan, onko sopimukseen sitouduttu niin laajasti, että se tulee voimaan. Jos näin on, valtiovalta tekee omat toimenpiteensä, joihin se on sitoutunut. Mikäli riittävää määrää aloja ei saada raamiratkaisun taakse, jäävät myös lainsäädäntöteitse suunnitellut uudistukset toteutumatta.


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

Ei ajankohtaisia uutisia tällä hetkellä.


Ajankohtaisten arkisto