Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

20.05.2011 YTN-data 2010 on valmistunut

YTN:n jäsenliittojen vuoden 2010 tutkimuksista työstetty yksityisen sektorin ylempiä toimihenkilöitä koskeva tietoaineisto on valmistunut.

Rahoitusalan ylemmällä eniten harmaata työaikaa

Ylemmän toimihenkilön todellisen työviikon pituus yksityisellä sektorilla on hieman kasvanut vuoden aikana.  Keskimääräinen todellisen työajan keskiarvo nousi 0,2 tunnilla ja oli 40,8 tuntia.

Ns. harmaata työaikaa vastaajat arvioivat tekevänsä keskiarvotasolla 4,1 tuntia viikossa. Harmaalla työajalla tarkoitetaan aikaa, jota ei kirjata työaikakirjanpitoon. Tällaista on esimerkiksi kotona sähköposteihin vastaaminen. Rahoitusalalla oli harmaan työajan osalla korkein alakohtainen keskiarvo, 4,9 tuntia. Mielikuvat nykyisestä työmäärästä ovat kasvaneet selvästi ja alakohtaiset erot ovat suurehkoja. Muun muassa vakuutusala erottuu negatiivisessa mielessä. Ylitöitä ei korvata tai niiden katsotaan sisältyvän peruspalkkaan 31 prosentilla vastaajista. Näin on erityisesti rahoitusalalla (52 %).

Kysymykseen, miten vastaajan työaikaa seurataan, vastaajista 37 prosenttia ilmoitti, ettei ainakaan. Rahoitusalan vastaajista 59 % ilmoitti, ettei työaikaa seurata, kun taas vakuutusalalla ns. kellokorttileimausten osuus oli 70 %.

Palkkauksessa pientä parannusta

Ylemmän toimihenkilö palkkaus parani jonkin verran. Kaikkien vastaajien keskiarvopalkka 2010 luontoisetuineen oli 4 542 euroa, kun se edellisenä vuonna oli 4 471 euroa.  Vastaavasti mediaanipalkka 2010 oli 4 020 euroa, missä nousua edellisvuodesta oli 1,2 prosenttia. Korkeimmat keskiarvotunnusluvut ovat rahoituksessa ja vakuutusalalla.

Meriittejä sai 25 prosenttia vastaajista. Rahoitusalalla heitä oli 30 % ja vakuutuksessa 26 %.

Tulospalkkioiden määrä oli hieman laskenut. Vastaajista 54 prosenttia ilmoittaa kuuluvansa tulospalkkauksen piiriin. Luvussa on 4 prosenttiyksikön laskua edellisestä vuodesta. Useimmin tulospakkauksen piirissä olevia on vakuutusalalla (74 %). Keskimääräisesti suurin tulospalkkio, 10 %. maksettiin tilintarkastuksessa, rahoituksessa, kaupan alalla ja rakennuksessa.

Varmuus työsuhteesta parani

Työsuhteen varmuuteen liittyvät mielikuvat ovat parantuneet sekä omalla että työpaikan tasolla. Irtisanomisia omassa organisaatiossa ylemmistä toimihenkilöistä piti mahdollisena tai todennäköisenä 15 prosenttia, missä on laskua 7 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Rahoitus- ja vakuutusalalla noin 5 % näki irtisanomispainetta.

Vakaimmaksi omaa toimialaansa arvioivat vakuutusalalla ja rahoitusalalla työskentelevät, heistä 95 prosenttia piti omaa työsuhdettaan varmana.


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

16.10.2018 Vakuutusalan ylityökielto

STTK:lainen Vakuutusväen Liiton on julistanut alalle ylityökiellon, joka alkaa torstaina 18.10. kello 00 ja on voimass ... Lue lisää

24.08.2018 Rahoitusalan tilastoraportti julkaistu

Rahoitusalan tyoehtosopimuksessa 25.3.2018- 31.1.2021 on sovittu tilastoyhteistyon jatkamisesta. Liittojen valinen tilas ... Lue lisää

24.08.2018 Rahoitusalan palkkakeskusteluopas julkaistu

Palkkakeskustelujärjestelmä otettiin käyttöön rahoitusalalla vuonna 2007. Sen tarkoituksena on, että jokainen toimihenki ... Lue lisää

18.06.2018 Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämi ... Lue lisää

05.04.2018 Artikkeli: Rahoitusalan ratkaisu ei syntynyt helpolla

Pitkittyneiden neuvotteluiden suurin haaste oli löytää sopu viikonlopputöistä. Palkankorotukset olivat yleisen linjan mu ... Lue lisää

25.03.2018 Rahoitusalalle vihdoinkin sopu, ylityökielto päättyy

Rahoitusalan sopijaosapuolet ovat tänään hyväksyneet valtakunnansovittelijan torstaina 22.3. antaman sovintoesityksen.- ... Lue lisää

22.03.2018 Rahoitusalalle sovintoesitys

Valtakunnansovittelija antoi tänään 22.3. rahoitusalan osapuolille sovintoehdotuksen. Osapuolet vastaavat valtakunnansov ... Lue lisää

21.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu jälleen 22.3.

Rahoitusalan sovittelu jatkui tiistaina myöhään yöhön valtakunnansovittelijan johdolla. Sovittelua jatketaan edelleen to ... Lue lisää

16.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 20.3.

Rahoitusalan sovittelu jatkui tänään aamupäivällä. Valtakunnansovittelijan mukaan tapaaminen ei tuonut olennaista uutta ... Lue lisää

11.03.2018 Rahoitusalalle lakkovaroituksia

Ammattiliitto Nousu on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ja työnantajapuolelle ilmoituksen uudesta lakosta Norde ... Lue lisää

06.03.2018 Rahoitusala edelleen ilman sopimusta, ylityökielto voimassa

Valtakunnansovittelija Minna Helle tapasi jälleen 5.3. rahoitusalan työriidan osapuolia. Edellytyksiä riidan ratkaisulle ... Lue lisää

01.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 5.3.

Valtakunnansovittelija Minna Helle on sovitellut pitkään jatkunutta riitaa taas tänään.Kiistan ytimessä on rahoitusalall ... Lue lisää

26.02.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 1.3.

Valtakunnansovittelija kartoitti 26.2. edellytyksiä jatkaa rahoitusalan työriidan sovittelua. Seuraavan kerran alan sopi ... Lue lisää

20.02.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 26.2.

Rahoitusalan työriidan sovittelua ollaan tauon jälkeen jatkamassa. Valtakunnansovittelija on kutsunut työriidan osapuole ... Lue lisää

02.02.2018 Rahoitusala jää edelleen ilman työehtosopimusta

Rahoitusalan sopijaosapuolista kaikki eivät hyväksyneet aiemmin tällä viikolla valtakunnansovittelijan antamaa sovintoeh ... Lue lisää

31.01.2018 Rahoitusalan työriitaan sovintoehdotus, vastaukset perjantaina 2.2.2018

Valtakunnansovittelija Minna Helle on jättänyt sovintoehdotuksen pitkään jatkuneeseen kiistaan. Sovintoehdotus annettiin ... Lue lisää

24.01.2018 Rahoitusalalle ei vieläkään sopua, sovittelu jatkuu 29.1.

Rahoitusala yhä ilman sopua vakavista yrityksistä huolimatta. Sovittelu jatkuu maanantaina 29.1.2018.Rahoitusalan työrii ... Lue lisää

22.01.2018 Rahoitusalan lakkoavustusten maksatus ja päivystyspuhelin

Tammikuun rahoitusalan lakon osalta määräaikaan mennessä (19.1.) tehdyt hakemukset lakkoavustustuksista maksatetaan 23.1 ... Lue lisää

11.01.2018 Rahoitusalan työriidan sovittelu jatkuu 16.1.

Sovittelua jatketaan seuraavan kerran tiistaina 16.1.2018 klo 12. Uusia lakonuhkia ei ole ilmoitettu.Rahoitusalan työrii ... Lue lisää

09.01.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 11.1.

 Valtakunnansovittelija Minna Helle on kutsunut rahoitusalan työehtosopimuksen osapuolten pääneuvottelijat tapaamis ... Lue lisää

08.01.2018 Hae rahoitusalan lakkoavustus 19.1. mennessä, ylityökielto edelleen voimassa

Rahoitusalan painostustoimet toteutuivat viime viikolla 4.-5.1., kiitos osallistumisestasi yhteisen asian edistämiseksi! ... Lue lisää

20.12.2017 YTN jätti rahoitusalalle lakkovaroituksen

Rahoitusala on ollut sopimuksettomassa tilassa joulukuun alusta alkaen. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta eivät et ... Lue lisää

08.12.2017 Ohjeet rahoitusalan ylityökieltoon

Rahoitusalan työehtosopimus päättyi 30.11.2017, mutta sopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen ... Lue lisää

08.12.2017 YTN: Rahoitusalalle ylityökielto 8.12. klo 14.00 alkaen

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty lokakuun alusta alkaen, mutta toistaiseksi tulosta ei ole saavutettu. S ... Lue lisää

17.10.2017 Rahoitusalan neuvotteluinfo

Rahoitusalan työehtosopimus päättyy 30.11.2017. Neuvottelut käynnistyivät  2.10. ja niitä käydään loka-marraskuun a ... Lue lisää

09.10.2017 Artikkeli: Sijoitusrobotit tulevat ja varainhoito automatisoituu

Antaisitko sinä omaisuutesi sijoitusrobotin käsiin? Tulevaisuudessa entistä useammat antavat, sillä virtuaaliselle varai ... Lue lisää

03.10.2017 Rahoitusalan neuvottelut käynnistyivät maanantaina 2.10.

Rahoitusalan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät eilen 2.10. sopijaosapuolten yhteisellä tilannekatsauksella.YTN:n l ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto