Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

20.05.2011 YTN-data 2010 on valmistunut

YTN:n jäsenliittojen vuoden 2010 tutkimuksista työstetty yksityisen sektorin ylempiä toimihenkilöitä koskeva tietoaineisto on valmistunut.

Rahoitusalan ylemmällä eniten harmaata työaikaa

Ylemmän toimihenkilön todellisen työviikon pituus yksityisellä sektorilla on hieman kasvanut vuoden aikana.  Keskimääräinen todellisen työajan keskiarvo nousi 0,2 tunnilla ja oli 40,8 tuntia.

Ns. harmaata työaikaa vastaajat arvioivat tekevänsä keskiarvotasolla 4,1 tuntia viikossa. Harmaalla työajalla tarkoitetaan aikaa, jota ei kirjata työaikakirjanpitoon. Tällaista on esimerkiksi kotona sähköposteihin vastaaminen. Rahoitusalalla oli harmaan työajan osalla korkein alakohtainen keskiarvo, 4,9 tuntia. Mielikuvat nykyisestä työmäärästä ovat kasvaneet selvästi ja alakohtaiset erot ovat suurehkoja. Muun muassa vakuutusala erottuu negatiivisessa mielessä. Ylitöitä ei korvata tai niiden katsotaan sisältyvän peruspalkkaan 31 prosentilla vastaajista. Näin on erityisesti rahoitusalalla (52 %).

Kysymykseen, miten vastaajan työaikaa seurataan, vastaajista 37 prosenttia ilmoitti, ettei ainakaan. Rahoitusalan vastaajista 59 % ilmoitti, ettei työaikaa seurata, kun taas vakuutusalalla ns. kellokorttileimausten osuus oli 70 %.

Palkkauksessa pientä parannusta

Ylemmän toimihenkilö palkkaus parani jonkin verran. Kaikkien vastaajien keskiarvopalkka 2010 luontoisetuineen oli 4 542 euroa, kun se edellisenä vuonna oli 4 471 euroa.  Vastaavasti mediaanipalkka 2010 oli 4 020 euroa, missä nousua edellisvuodesta oli 1,2 prosenttia. Korkeimmat keskiarvotunnusluvut ovat rahoituksessa ja vakuutusalalla.

Meriittejä sai 25 prosenttia vastaajista. Rahoitusalalla heitä oli 30 % ja vakuutuksessa 26 %.

Tulospalkkioiden määrä oli hieman laskenut. Vastaajista 54 prosenttia ilmoittaa kuuluvansa tulospalkkauksen piiriin. Luvussa on 4 prosenttiyksikön laskua edellisestä vuodesta. Useimmin tulospakkauksen piirissä olevia on vakuutusalalla (74 %). Keskimääräisesti suurin tulospalkkio, 10 %. maksettiin tilintarkastuksessa, rahoituksessa, kaupan alalla ja rakennuksessa.

Varmuus työsuhteesta parani

Työsuhteen varmuuteen liittyvät mielikuvat ovat parantuneet sekä omalla että työpaikan tasolla. Irtisanomisia omassa organisaatiossa ylemmistä toimihenkilöistä piti mahdollisena tai todennäköisenä 15 prosenttia, missä on laskua 7 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Rahoitus- ja vakuutusalalla noin 5 % näki irtisanomispainetta.

Vakaimmaksi omaa toimialaansa arvioivat vakuutusalalla ja rahoitusalalla työskentelevät, heistä 95 prosenttia piti omaa työsuhdettaan varmana.


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

15.12.2017 Vakutuusalalle sovinto - työtaistelutoimet peruuntuvat

Vakuutusalan työriidan sovittelussa annettiin eilen 14.12. sovintoesitys, johon työriidan osapuolien (Vakuutusväen Liitt ... Lue lisää

13.12.2017 Rahoitusalan lakonuhka

Rahoitusalalle 8.12. annettu ylityökielto on edelleen voimassa, lisätietoja ja käytännön ohjeita ylityökiellosta löydät ... Lue lisää

13.12.2017 Vakuutusalan lakonuhka

Vakuutusväen Liitto VvL on antanut lakkovaroituksen vakuutusalalle. Kuluvan viikon aikana valtakunnansovittelijan johdol ... Lue lisää

08.12.2017 Ohjeet rahoitusalan ylityökieltoon

Rahoitusalan työehtosopimus päättyi 30.11.2017, mutta sopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen ... Lue lisää

08.12.2017 YTN: Rahoitusalalle ylityökielto 8.12. klo 14.00 alkaen

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty lokakuun alusta alkaen, mutta toistaiseksi tulosta ei ole saavutettu. S ... Lue lisää

17.10.2017 Rahoitusalan neuvotteluinfo

Rahoitusalan työehtosopimus päättyy 30.11.2017. Neuvottelut käynnistyivät  2.10. ja niitä käydään loka-marraskuun a ... Lue lisää

09.10.2017 Artikkeli: Sijoitusrobotit tulevat ja varainhoito automatisoituu

Antaisitko sinä omaisuutesi sijoitusrobotin käsiin? Tulevaisuudessa entistä useammat antavat, sillä virtuaaliselle varai ... Lue lisää

03.10.2017 Rahoitusalan neuvottelut käynnistyivät maanantaina 2.10.

Rahoitusalan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät eilen 2.10. sopijaosapuolten yhteisellä tilannekatsauksella.YTN:n l ... Lue lisää

22.08.2017 KUTSU: Sijoitusrobotit ja automatisoitu sijoittaminen 20.9., Hki

Tervetuloa finanssialan jäseniltaan kuulemaan automatisoidun varainhoidon nykytilanteesta ja tulevaisuudesta sekä samall ... Lue lisää

08.06.2017 KKO: Ylemmät toimihenkilöt saavat luottamusvaltuutetun

"Päätös ei koske kaikkia järjestäytymättömiä"Korkein oikeus (KKO) päätti antaa vakuutusyhtiön ylemmille toimihenkilöille ... Lue lisää

29.05.2017 Eläkeuudistus ei heikennä rahoitusalan TESin lisäeläketurvaa

Rahoitusalan työehtosopimus on sisältänyt määräykset lisäeläkkeestä, jolla on täydennetty lakisääteistä työeläketurvaa. ... Lue lisää

06.03.2017 Vierailemme Folksamissa 9.3. klo 7.45-9.15

Vierailemme Folksam Vahinkovakuutus Oy:ssä torstaina, tervetuloa piipahtamaan ständillämme!Löydät meidät 9.3. Folksamin ... Lue lisää

24.02.2017 Maksamisen turvallisuus: Älä ole heikoin lenkki!

Teknologia kehittyy, mutta miten on turvallisuuden laita? Maalaisjärkeä kannattaa käyttää, sanovat asiantuntijat, koska ... Lue lisää

06.02.2017 Vierailemme Tampereen seudun OP:ssa 7.2. klo 11.30-13.30

Tervetuloa piipahtamaan ständillämme 7.2. kello 11.30-13.30 välisenä aikana henkilöstöravintola Holvissa (Hämeenkatu 12, ... Lue lisää

02.02.2017 Palvelualan työantajat Palta mukaan rahoitusalan työehtosopimukseen

Rahoitusalan työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat sopineet, että Palvelualojen työnantajat Palta ry yhtyy Finanssialan ... Lue lisää

17.01.2017 Rahoitusalan työehtosopimus 2016-2017

Rahoitusalan uusi työehtosopimus astui voimaan 1.12.2016. Sopimus on kilpailukykysopimuksen mukainen ja voimassa 30.11. ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto