Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

16.02.2010 Elintarvikealan palkansaajajärjestöt: Neuvottelukierrokselta lisää työhyvinvointia

YTN Elintarvikealan lehdistötiedote 16.2.2010

Elintarvikealan kaikki palkansaajajärjestöt kokoontuivat tänään, tiistaina 16.2. keskustelemaan yhteisistä teemoista ennen työehtosopimusneuvottelujen alkamista Elintarviketeollisuusliiton kanssa.

"Palkansaajilla on aidosti yhteisiä teemoja, joita viedään neuvottelupöytään", toteavat järjestöt. Kaikilla ryhmillä on tavoitteita, jotka koskevat työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Työajan ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen liittyvät järjestelyt nähdään tärkeänä osana työssäjaksamista.  "Jokaisella täytyy olla mahdollisuus viettää vapaa-aikaa, jotta aikaa jää perheelle ja muille ihmissuhteille sekä harrastuksille."

Elintarviketeollisuudessa työurien pidentäminen on haastavaa työn kuormittavuuden takia. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä ikääntyneiden työssajaksamiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Kun paine paikalliseen sopimiseen työnantajan toiveesta lisääntyy, on luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun tiedonsaantiin, kouluttamiseen ja ajankäyttöön annettava riittävät resurssit. "Luottamusmiesten on mahdotonta edustaa työntekijöitä, jos heillä ei ole tarvittavaa tietoa edustettavistaan eikä käytännön mahdollisuuksia hoitaa tehtäviään."

Vaikea taloudellinen tilanne ei ole vaikuttanut elintarvikealaan yhtä rankasti kuin vientiriippuvaisiin aloihin. Silti kaikki palkansaajajärjestöt uskovat, että neuvotteluissa keskitytään tarkemmin juuri edellä kuvattujen teemojen edistämiseen.

Lisätietoja:

Veli-Matti Kuntonen, p. 0400 611 882, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Teija Sinisalo, p. 050 511 4536, Toimihenkilöunioni

Matti Kangasalusta, p. 0400 600 826, Meijerialan Ammattilaiset MVL

Anneli Nieminen, p. 040 901 1644, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

20.06.2018 YTN-data 2017 - elintarvikealan keskeisiä tutkimustuloksia

YTN-data 2017 -aineiston valossa liittojen työmarkkinatutkimuksiin syksyllä 2017 elintarvikealalta vastanneiden mediaani ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto