Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

09.04.2010 Elintarvikealan työpaikoilla häiriöitä

Jäsentiedote 9.4.2010

Elintarviketeollisuuden työpaikoilla on tänä keväänä uhkaamassa monenlaisia häiriöitä. Kolmenpalkansaajajärjestön (YTN, SEL, TU) sopimukset ovat vielä auki. Jokaisella järjestöllä on toisistaan poikkeavat tavoitteensa. YTN:n tavoitteena on neuvotella ylemmille toimihenkilöille työehtosopimus. Tavoite on kohtuullinen, ja sillä tuetaan oikeudenmukaista työelämää: työsuhteen pelisäännöt ja sopimusoikeudet tarvitaan myös ylemmille toimihenkilöille. Muilla elintarviketeollisuuden henkilöstöryhmillä työehtosopimukset ovat olleet vuosikymmeniä. Työnantajaliitto ei kuitenkaan ole halunnut tähän mennessä neuvotella ylempien työehtosopimuksen asiakysymyksistä.

Työtaistelut

Tällä hetkellä on menneillään Suomen Elintarviketyöläisten liiton SEL:n julistama elintarvikealaa koskeva ylityökielto, sekä 7.-9.4. ajoittuva työtaistelu muutamissa suurissa liha-alan ja leipomoalan yrityksissä. Lisäksi SEL on ilmoittanut uudesta, laajemmasta työtaistelusta, joka ajoittuisi loppukuulle 21.4.-23.4.2010. Toimihenkilöunionin toimihenkilöitä koskeva rajattu työtaistelu on ilmoitettu 12.4.-14.4. väliselle ajalle.

Teollisuustyö ja työturvallisuus

Työnantaja on joillakin työpaikoilla vaatinut ylempiä toimihenkilöitä tehdastyöhön turvatakseenteollisuusprosessin jatkamisen ja tuotteiden jakelun. Edellä mainitut työt edellyttävät ammattiosaamista ja riittävää perehtyneisyyttä esimerkiksi suurten laitteiden ja koneiden käyttöön ja hallintaan. Ylempää toimihenkilöä vaanii "vieraissa töissä" tottumattomuuden johdosta työtapaturman ja vahingon vaara. Työnantaja on työturvallisuuslain mukaan velvollinen huolehtimaan työturvallisuudesta ja terveydestä työssä.

YTN:n ylityö ja vapaa-aikaan kohdistuva matkustuskielto 7.-9.4.

YTN:n julistama kielto ei ole juridisesti työtaistelutoimenpide. Kiellon osalta ovat voimassa kaikki ne ohjeet, jotka on toimitettu jäsenistölle ja jotka ovat luettavissa YTN:n kotisivuilta. Ylityökorvaus ns. kiinteänä kuukausikorvauksena. Työnantajaliitto ohjeistaa työnantajia harkitsemaan ns. kiinteän kuukausikorvauksen vähentämistä. Mikäli työnantaja ylityökiellon johdosta vähentää kuukausikorvauksen määrää, on syytä välittömästi ottaa yhteyttä oman liiton lakimieheen könttäkorvauksen ja tehdyn toimenpiteen lainmukaisuuden selvittämiseksi.

Mitä tämän jälkeen?

YTN:n tavoite on jatkaa neuvotteluja sopimukseen pääsemiseksi ja työnantajaliittoon on jätetty esitys neuvottelujen pohjaksi. Odotamme, että työnantajaliittokin haluaisi neuvotella ja sopia asiat nopeasti.


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

Ei ajankohtaisia uutisia tällä hetkellä.


Ajankohtaisten arkisto