Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

20.05.2010 Sopimusneuvottelut eivät ole johtaneet mihinkään

Jäsentiedote 20.5.2010

ETL on vitkutellut puoli vuotta neuvotteluissa eikä ole halunnut sopia sen enempää palkoista kuin muistakaan asioista YTN:ää tyydyttävällä tavalla. Palkkojen osalta jokainen työnantajan esitys ylemmille toimihenkilöille sisältää ns. paikallinen erän. Se asettaa ylemmät toimihenkilöt muita henkilöstöryhmiä huonompaan asemaan.

Muista TES-tekstikysymyksistä ETL ei ole suostunut sopimaan mitään - työnantaja tarjoaa vain pelkkiä suosituksia. Edes luottamusmiesjärjestelmää, joka olisi koko paikallista sopimustoimintaa tukeva kulmakivi, ei ole saatu laadituksi. Sen sijaan YTN on joustavasti tuonut neuvottelupöytään erilaisia ehdotuksia sopimukseen pääsemiseksi.

Mikä paikallisessa palkkaerässä on vikana?

Työnantajaliitto haluaa kohdentaa palkankorotuserän niin, että kukin työnantaja voi jakaa korotuksen yksipuolisesti haluamallaan tavalla sopimatta luottamusmiehen kanssa asiasta. Käytännössä erästä hyötyisi vain 10-20 % ylemmistä toimihenkilöistä ja muut jäisivät ilman tätä korotusta. Muilla henkilöstöryhmillä paikallisia eriä ei elintarvikealalla ole, vaan jokainen työntekijä saa kaikki korotukset yleiskorotusten luonteisina.

Vaikka kyse on pienistä summista vuosittain, syntyy tulotasoon vähitellen merkittävä ero henkilöstöryhmän sisällä ja erot erihenkilöstöryhmien välillä tasoittuvat. Tarjottu järjestelmä asettaa ylemmät keskenään eriarvoiseen asemaan ja myös erilaiseen asemaan muihin henkilöstöryhmiin verrattuna.

Ylemmille toimihenkilöille maksettiin paikallinen erä jo vuosina 2008 ja 2009 (yhteensä 1,7 %), ja ETL on jälleen esittänyt kolmasosan jokaisen vuoden tulevasta palkankorotuksesta paikallisena eränä.

Minne hyvä neuvottelukulttuuri on joutunut?

YTN halusi neuvotella ja päästä sopimukseen nopealla aikataululla. ETL:n tarjoukset ovat olleet "ota tai jätä" -tarjouksia eikä todellisia neuvotteluja, keskusteluja tai kompromisseja ole tällä neuvottelukierroksella koettu. Vastassa on ollut usein sanelua ja uhkailua. Kuitenkin juuri ylemmät toimihenkilöt ovat tässä vaikeassa työmarkkinatilanteessa vastuuntuntoinen ja työnantajaa tukeva henkilöstöryhmä.

Osa työnantajista on toiminut jo omin päin, sillä eräillä työpaikoilla on ylemmille toimihenkilöille jopa maksettu kevään palkankorotukset. Tämä asettaa liittotason toiminnan merkilliseen valoon!

YTN:n hallitus kyllästyi vitkutteluun

YTN haluaa tukea suomalaisen elintarvikealan kilpailukykyä ja menestymistä. Tätä edistävät yhteiset pelisäännöt ja selkeät sopimukset, jotta työpaikoilla voidaan keskittyä työntekoon. Nyt on korkea aika tunnustaa ylemmät toimihenkilöt tasavertaiseksi sopimuskumppaniksi ja saattaa sopimukset kuntoon ja TES-toiminta myös tällä alalla alkuun.

YTN:n hallitus käsitteli elintarvikealan neuvottelutilannetta 19.5. YTN:n hallitus pohti kokouksessaan ETL:n arvostusta sovinnollisen neuvottelukulttuuriin jatkumiseen, vai toivooko ETL myös ylempien toimihenkilöiden painostustoimenpiteitä. Varapuheenjohtaja Pertti Porokari vaatiikin lehdistötiedotteessaan ETL:ää neuvottelupöytään sopimaan ylempien toimihenkilöiden asioista pikaisesti.

Seuraava neuvotteluaika on YTN:n aloitteesta varattu perjantaille 21.5.2010

SEL:n työtaistelu uhkaa jo ensi viikolla

Työtaistelut uhkaavat uudelleen elintarvikealaa. SEL:n seuraava työtaistelu on siirretty alkavaksi 25.5.2010, mikäli sopimukseen ei sitä ennen päästä. YTN on päättänyt suositella, että YTN-liitot maksaisivat lakkoavustuksen niille jäsenille tai opiskelijajäsenille, jotka ovat SEL:n lakon piirissä ja lakkoon osallistuessaan menettävät ansionsa. Lakkoavustus olisi 16 euroa päivältä.Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

Ei ajankohtaisia uutisia tällä hetkellä.


Ajankohtaisten arkisto