Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

18.06.2018 Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. Jo useamman vuoden jatkunut työmarkkinaosapuolten yhteistyö työelämän kehittämiseksi on Euroopan tasolla harvinaista. Viime talven työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin yhteistyön jatkosta Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen pohjalta.

Asiakastarpeiden muutokset, digitalisaatio, robotiikka, tekoäly ja sääntely muokkaavat rahoitusalan työtä ja työyhteisöjä voimakkaasti. Tästä syystä rahoitusalan työehtosopimusosapuolet sopivat yhteistyön jatkamisesta. Yhteistyössä ovat mukana kaikki rahoitusalan sopimusosapuolet. Isojen teknologisten murrosten ja tehostamistoimenpiteiden lisäksi rahoitusalan työtä muokkaa työaikojen muuttuminen. Työehtosopimusneuvotteluissa päädyttiin ratkaisuun, jonka mukaan jatkossa sekä lauantai- että sunnuntaityö ovat alalla mahdollisia.

"Kyse on merkittävästä työehtojen muutoksesta, jolla on varmasti isot vaikutukset myös työhyvinvointiin työpaikoilla. Siksi onkin hienoa, että liittojen yhteistyössä henkilöstön hyvinvointiin liittyvät teemat korostuvat", toteaa finanssisektorin johtaja Antti Hakala Ammattiliitto Prosta.

Yhteistyötä finanssialan työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi on tehty vuodesta 2013 alkaen. Liittojen tärkeänä roolina on kannustaa yrityksissä työnantajien edustajia ja työntekijöitä jatkamaan yhteistyötä. Hyvä konkreettinen esimerkki yritystason yhteistyöstä on Nordean, Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteistyössä toteuttama tutkimushanke työhyvinvoinnin, verkostojen ja tuottavuuden yhteydestä.

"Tutkimuksessa selvitetään työhyvinvoinnin yhteyttä henkilöstön työn tuottavuuteen ja asiakkaiden tyytyväisyyteen. Se on mahdollistanut monipuolisen keskustelun henkilöstön hyvinvoinnin osatekijöistä, tunnistettavista kuormitustekijöistä sekä siitä, miten henkilöstön työhyvinvointia, työtyytyväisyyttä ja tuloksellisuutta on mahdollista jatkossa yhdessä tukea. Tutkimus antaa pohjaa konkreettisille kehittämistoimille", kertoo Ammattiliitto Nousun toiminnanjohtaja Minna Ahtiainen.

Jo vuosia sitten aloitettu Hyvinvoiva finanssiala -yhteistyö on hyvä esimerkki toimialavuoropuhelusta.

"Asiakastarpeiden, liiketoiminnan ja työn muutokset vaativat uudenlaisia toimintatapoja ja osaamista niin työyhteisöiltä kuin yksittäisiltä työntekijöiltä. Haluamme olla mukana tukemassa henkilöstöä ja alan työpaikkoja tässä muutoksessa. Se edellyttää aitoa vuoropuhelua ja yhteistä näkemystä tulevaisuudesta", sanoo YTN:n finanssialan vastuuasiamies Riikka Sipilä.

Ensimmäisenä käytännön toimenpiteenä liitot selvittävät, mitä työelämätaitoja rahoitusalalla tarvitaan lähitulevaisuudessa.

"Osaava henkilöstö on tulevaisuuden finanssialan menestyksen kannalta erittäin tärkeää. Työelämän muuttuessa yhä kiivaampaan tahtiin tarvitaan jatkuvaa kehittymistä ja oppimista. Elinikäinen oppiminen on meidän kaikkien yhteinen tavoite työhyvinvoinnin ja tuottavuuden varmistamiseksi", toteaa johtava asiantuntija Tarja Kallonen Finanssiala ry:stä.

Toisena käytännön tavoitteena on laatia yrityksissä käytävää vuoropuhelua tukeva työkalu, jota voidaan hyödyntää osana työpaikan normaalia yhteistoimintaa. Työkalua kehitettäessä liitot hyödyntävät jo olemassa olevia tutkimustietoja ja yrityskohtaisia käytäntöjä.

"Työkalun tarkoituksena on saada Hyvinvoiva finanssiala -hanke näkymään myös työpaikkojen arjen yhteistoiminnassa. Sillä voitaisiin tukea työpaikkatason keskusteluja alan murroksesta ja asiakkaiden tarpeista, sekä niiden vaikutuksista yrityksen toimintaan ja työntekijöiden työtehtäviin. Se voisi toimia myös hyvänä välineenä lisätä osapuolten välistä ymmärrystä ja luottamusta", toteaa Paltan työmarkkinapäällikkö Minna Etu-Seppälä.

Lisätietoja:
Riikka Sipilä, YTN finanssialan vastuullinen asiamies
p. 0400 458 226


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

15.11.2018 KUTSU: Oman asiantuntijabrändin luominen finanssialalla 11.12.

YTN finanssialan aamiaistilaisuudessa pohditaan, miten omaa asiantuntijabrändiä voi rakentaa ja vahvistaa. Aiheesta alus ... Lue lisää

16.10.2018 Vakuutusalan ylityökielto

STTK:lainen Vakuutusväen Liiton on julistanut alalle ylityökiellon, joka alkaa torstaina 18.10. kello 00 ja on voimass ... Lue lisää

24.08.2018 Rahoitusalan tilastoraportti julkaistu

Rahoitusalan tyoehtosopimuksessa 25.3.2018- 31.1.2021 on sovittu tilastoyhteistyon jatkamisesta. Liittojen valinen tilas ... Lue lisää

24.08.2018 Rahoitusalan palkkakeskusteluopas julkaistu

Palkkakeskustelujärjestelmä otettiin käyttöön rahoitusalalla vuonna 2007. Sen tarkoituksena on, että jokainen toimihenki ... Lue lisää

18.06.2018 Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämi ... Lue lisää

05.04.2018 Artikkeli: Rahoitusalan ratkaisu ei syntynyt helpolla

Pitkittyneiden neuvotteluiden suurin haaste oli löytää sopu viikonlopputöistä. Palkankorotukset olivat yleisen linjan mu ... Lue lisää

25.03.2018 Rahoitusalalle vihdoinkin sopu, ylityökielto päättyy

Rahoitusalan sopijaosapuolet ovat tänään hyväksyneet valtakunnansovittelijan torstaina 22.3. antaman sovintoesityksen.- ... Lue lisää

22.03.2018 Rahoitusalalle sovintoesitys

Valtakunnansovittelija antoi tänään 22.3. rahoitusalan osapuolille sovintoehdotuksen. Osapuolet vastaavat valtakunnansov ... Lue lisää

21.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu jälleen 22.3.

Rahoitusalan sovittelu jatkui tiistaina myöhään yöhön valtakunnansovittelijan johdolla. Sovittelua jatketaan edelleen to ... Lue lisää

16.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 20.3.

Rahoitusalan sovittelu jatkui tänään aamupäivällä. Valtakunnansovittelijan mukaan tapaaminen ei tuonut olennaista uutta ... Lue lisää

11.03.2018 Rahoitusalalle lakkovaroituksia

Ammattiliitto Nousu on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ja työnantajapuolelle ilmoituksen uudesta lakosta Norde ... Lue lisää

06.03.2018 Rahoitusala edelleen ilman sopimusta, ylityökielto voimassa

Valtakunnansovittelija Minna Helle tapasi jälleen 5.3. rahoitusalan työriidan osapuolia. Edellytyksiä riidan ratkaisulle ... Lue lisää

01.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 5.3.

Valtakunnansovittelija Minna Helle on sovitellut pitkään jatkunutta riitaa taas tänään.Kiistan ytimessä on rahoitusalall ... Lue lisää

26.02.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 1.3.

Valtakunnansovittelija kartoitti 26.2. edellytyksiä jatkaa rahoitusalan työriidan sovittelua. Seuraavan kerran alan sopi ... Lue lisää

20.02.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 26.2.

Rahoitusalan työriidan sovittelua ollaan tauon jälkeen jatkamassa. Valtakunnansovittelija on kutsunut työriidan osapuole ... Lue lisää

02.02.2018 Rahoitusala jää edelleen ilman työehtosopimusta

Rahoitusalan sopijaosapuolista kaikki eivät hyväksyneet aiemmin tällä viikolla valtakunnansovittelijan antamaa sovintoeh ... Lue lisää

31.01.2018 Rahoitusalan työriitaan sovintoehdotus, vastaukset perjantaina 2.2.2018

Valtakunnansovittelija Minna Helle on jättänyt sovintoehdotuksen pitkään jatkuneeseen kiistaan. Sovintoehdotus annettiin ... Lue lisää

24.01.2018 Rahoitusalalle ei vieläkään sopua, sovittelu jatkuu 29.1.

Rahoitusala yhä ilman sopua vakavista yrityksistä huolimatta. Sovittelu jatkuu maanantaina 29.1.2018.Rahoitusalan työrii ... Lue lisää

22.01.2018 Rahoitusalan lakkoavustusten maksatus ja päivystyspuhelin

Tammikuun rahoitusalan lakon osalta määräaikaan mennessä (19.1.) tehdyt hakemukset lakkoavustustuksista maksatetaan 23.1 ... Lue lisää

11.01.2018 Rahoitusalan työriidan sovittelu jatkuu 16.1.

Sovittelua jatketaan seuraavan kerran tiistaina 16.1.2018 klo 12. Uusia lakonuhkia ei ole ilmoitettu.Rahoitusalan työrii ... Lue lisää

09.01.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 11.1.

 Valtakunnansovittelija Minna Helle on kutsunut rahoitusalan työehtosopimuksen osapuolten pääneuvottelijat tapaamis ... Lue lisää

08.01.2018 Hae rahoitusalan lakkoavustus 19.1. mennessä, ylityökielto edelleen voimassa

Rahoitusalan painostustoimet toteutuivat viime viikolla 4.-5.1., kiitos osallistumisestasi yhteisen asian edistämiseksi! ... Lue lisää

20.12.2017 YTN jätti rahoitusalalle lakkovaroituksen

Rahoitusala on ollut sopimuksettomassa tilassa joulukuun alusta alkaen. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta eivät et ... Lue lisää

08.12.2017 Ohjeet rahoitusalan ylityökieltoon

Rahoitusalan työehtosopimus päättyi 30.11.2017, mutta sopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen ... Lue lisää

08.12.2017 YTN: Rahoitusalalle ylityökielto 8.12. klo 14.00 alkaen

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty lokakuun alusta alkaen, mutta toistaiseksi tulosta ei ole saavutettu. S ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto