Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

05.04.2018 Artikkeli: Rahoitusalan ratkaisu ei syntynyt helpolla

Pitkittyneiden neuvotteluiden suurin haaste oli löytää sopu viikonlopputöistä. Palkankorotukset olivat yleisen linjan mukaiset.

Rahoitusalalle saatiin työehtosopimus aikaiseksi 25. maaliskuuta 2018. Neuvottelut olivat poikkeuksellisen pitkät ja hankalat. Neuvottelupöydissä istuttiin moneen kertaan vuoden 2017 lokakuusta lähtien.

Rahoitusalan sopijaosapuolina olivat palkansaajista Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n lisäksi STTK:laiset Ammattiliitto Nousu sekä Ammattiliitto Pro. Työnantajia edustivat Finanssiala ja Palvelualojen työnantajat PALTA.

Neuvotteluiden suurin kipukohta löytyi viikonlopputöiden sopimisesta.


- Lauantaityöt ovat olleet aiemminkin mahdollisia, mutta nyt neuvoteltiin sunnuntaityöstä, kertoo YTN:n finanssialan taustaryhmän puheenjohtaja, Nordean pääyhteyshenkilö Jarmo Hyvärinen.

Viikonlopputöistä sovitaan paikallisesti

Neuvotteluissa työnantajapuoli halusi varmuuden siitä, että palvelut turvataan jatkossa myös viikonloppuisin ja he halusivat direktio-oikeudella määrätä työntekijöiden viikonlopputöistä.Palkansaajat taas vaativat, että viikonlopputöistä sovitaan ensisijaisesti paikallisesti ja sen tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja tasapuolisuuteen. Painavasta syystä niistä tulee myös olla oikeus kieltäytyä.

- Kaikilla neuvotteluosapuolilla oli yksimielisyys siitä, että viikonlopputyö tulee mahdollistaa, mutta keinot olivat eri, kuvailee YTN:n finanssialan vastuullinen asiamies Riikka Sipilä.


- YTN:n tärkein tavoite oli, että viikonlopputyöstä sovitaan ensisijaisesti paikallisesti ja että siinä huomioidaan esimiehet ja asiantuntijat. Tämä toteutui, hän sanoo.

Paikallisissa sopimuksissa pystytään paremmin ottamaan huomioon paikalliset olosuhteet ja työntekijöiden henkilökohtaiset tilanteet sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen, kuin jos asioista sovittaisiin työehtosopimustasolla.

Jos paikallisesti ei päästä sopimukseen, työnantaja voi ottaa viikonlopputyön käyttöön tietyin rajatuin ehdoin esimerkiksi vapaaehtoisten voimin. Tällöinkin viikonlopputyön tulee perustua ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen.

Palkankorotukset yleistä linjaa

Viikonlopputöiden lisäksi työehtosopimukseen tuli muutamia uusia tekstimuutoksia liittyen muun muassa perhevapaalta palaavien perehdytyksestä huolehtimiseen sekä ammatillisen koulutuksen päivärahoihin.

Palkankorotukset noudattavat yleistä linjaa. Yleiskorotuksena palkkoja korotetaan 1.3.2018 alkaen 1,26 prosenttia ja 1.2.2019 alkaen 1,0 prosenttia. Lisäksi 1.10.2018 alkaen käytetään 1,2 prosentin palkkakeskusteluerä.

Ylempien toimihenkilöiden asema parani

Jarmo Hyvärinen ei usko pankkien avaavan oviaan laajalti sunnuntaisin, vaikka viikonlopputyöt ovatkin mahdollisia. Mutta asiaa varmasti kokeillaan. Hän kertoo, että rahoitusalalla esimiehet ja asiantuntijat ovat tehneet nytkin viikonlopputöitä vapaaehtoisesti esimerkiksi kotona.

- Heidän asemansa parani nyt, kun viikonlopputöiden periaatteista sovittiin työehtosopimuksessa ja paikallisissa sopimuksissa. Jos töitä tehdään viikonloppuisin työnantajan määräyksestä, se myös sovitusti korvataan. Tähän asti ylemmät toimihenkilöt ovat tehneet viikonlopputyötä ilman erillisiä korvauksia, hän kertoo. 

Paikallisia neuvotteluita on jo käyty ja tullaan käymään suhteellisen nopealla aikataululla useissa eri pankeissa viikonlopputöiden osalta.

Palkankorotuksissa ei ollut alakohtaista neuvotteluvaraa

Pitkittyneiden neuvotteluiden taustalla vaikutti koko rahoitusalan rakennemuutos, johon liittyy verkkopalveluiden lisääminen, konttorien sulkeminen ja työvoiman vähentäminen.

YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäen mukaan neuvotteluita hankaloitti myös se, että työnantajapuoli halusi muutoksia sopimuksen tekstimääräyksiin ilman, että he olisivat tulleet vastaan palkankorotuksissa, jotka noudattivat yleistä linjaa.

-  Yleensä tekstimääräysten poistamisella ja mahdollisilla heikennyksillä on hintansa, hän sanoo.

Hankamäki pohtii myös, kuinka jatkossa liittokierrokset tullaan neuvottelemaan, jos työnantajapuolen linjana jatkossakin on, että palkkaratkaisut ovat kaikissa neuvottelupöydissä samanlaiset, vaikka tupoista piti luopua.

Liittokierroksilla neuvotteluosapuolina ovat ammatti- sekä työnantajaliitot ilman keskusjärjestöjä. Liittokierros antaa mahdollisuuden sopia alakohtaisista erityistarpeista paremmin kuin tulopoliittisissa kokonaisratkaisuissa, joissa ovat mukana myös hallitus ja keskusjärjestöt.
**************

Rahoitusalan ratkaisu pähkinänkuoressa:

 • Uusi sopimuskausi on voimassa 25.3.2018 - 31.1.2021. Viimeinen vuosi on ns. optiovuosi.
 • Palkkoja korotetaan yleiskorotuksena 1.3.2018 alkaen 1,26 prosenttia ja 1.2.2019 alkaen 1,0 prosenttia.
 • Lisäksi 1.10.2018 alkaen käytetään 1,2 prosentin palkkakeskusteluerä.
 • Viikonlopputöistä sovitaan ensisijaisesti paikallisesti.
 • Mikäli paikallista sopimusta viikonlopputyöstä ei synny, voi työnantaja ottaa viikonlopputyön käyttöön tietyin rajoituksin. Tällöin viikonlopputyön tulee perustua ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen.
 • Jos viikonlopputyö otetaan käyttöön ilman paikallista sopimusta, lauantaityöstä maksetaan 50 prosentilla korotettu palkka ja sunnuntaityöstä 100 prosentilla korotettu palkka.
 • Viikonlopputyö ei pidennä työaikaa vaan viikkotyöaika pysyy samana
 • Perhevapaalta palaavien perehdytystä parannetaan. 
 • Ammatillisen koulutuksen päivärahoihin tulee parannuksia.

Rahoitusalan neuvotteluiden aikajana:

 • Neuvotteluita käytiin lokakuusta 2017 lähtien.
 • Aikaisempi TES oli voimassa 30.11.2017 saakka.
 • Joulukuussa 2017 alalla asetettiin ylityökielto.
 • Joulukuussa 2017 kahden päivän lakko, jossa olivat mukana Ammattiliitot Nousu ry ja Pro.
 • Vuodenvaihteen 2018 jälkeen oli toinen kahden päivän lakko, jossa olivat mukana kaikki alan palkansaajajärjestöt.
 • Valtakunnansovittelija antoi sovintoesityksen alkuvuodesta, mutta Nousu ja Pro eivät sitä hyväksyneet.
 • Valtakunnansovittelijan sovintoesitys hyväksyttiin 25.3.2018 ja alalle saatiin uusi työehtosopimus.

Teksti: Kirsi Ristaniemi


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

15.11.2018 KUTSU: Oman asiantuntijabrändin luominen finanssialalla 11.12.

YTN finanssialan aamiaistilaisuudessa pohditaan, miten omaa asiantuntijabrändiä voi rakentaa ja vahvistaa. Aiheesta alus ... Lue lisää

16.10.2018 Vakuutusalan ylityökielto

STTK:lainen Vakuutusväen Liiton on julistanut alalle ylityökiellon, joka alkaa torstaina 18.10. kello 00 ja on voimass ... Lue lisää

24.08.2018 Rahoitusalan tilastoraportti julkaistu

Rahoitusalan tyoehtosopimuksessa 25.3.2018- 31.1.2021 on sovittu tilastoyhteistyon jatkamisesta. Liittojen valinen tilas ... Lue lisää

24.08.2018 Rahoitusalan palkkakeskusteluopas julkaistu

Palkkakeskustelujärjestelmä otettiin käyttöön rahoitusalalla vuonna 2007. Sen tarkoituksena on, että jokainen toimihenki ... Lue lisää

18.06.2018 Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämi ... Lue lisää

05.04.2018 Artikkeli: Rahoitusalan ratkaisu ei syntynyt helpolla

Pitkittyneiden neuvotteluiden suurin haaste oli löytää sopu viikonlopputöistä. Palkankorotukset olivat yleisen linjan mu ... Lue lisää

25.03.2018 Rahoitusalalle vihdoinkin sopu, ylityökielto päättyy

Rahoitusalan sopijaosapuolet ovat tänään hyväksyneet valtakunnansovittelijan torstaina 22.3. antaman sovintoesityksen.- ... Lue lisää

22.03.2018 Rahoitusalalle sovintoesitys

Valtakunnansovittelija antoi tänään 22.3. rahoitusalan osapuolille sovintoehdotuksen. Osapuolet vastaavat valtakunnansov ... Lue lisää

21.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu jälleen 22.3.

Rahoitusalan sovittelu jatkui tiistaina myöhään yöhön valtakunnansovittelijan johdolla. Sovittelua jatketaan edelleen to ... Lue lisää

16.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 20.3.

Rahoitusalan sovittelu jatkui tänään aamupäivällä. Valtakunnansovittelijan mukaan tapaaminen ei tuonut olennaista uutta ... Lue lisää

11.03.2018 Rahoitusalalle lakkovaroituksia

Ammattiliitto Nousu on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ja työnantajapuolelle ilmoituksen uudesta lakosta Norde ... Lue lisää

06.03.2018 Rahoitusala edelleen ilman sopimusta, ylityökielto voimassa

Valtakunnansovittelija Minna Helle tapasi jälleen 5.3. rahoitusalan työriidan osapuolia. Edellytyksiä riidan ratkaisulle ... Lue lisää

01.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 5.3.

Valtakunnansovittelija Minna Helle on sovitellut pitkään jatkunutta riitaa taas tänään.Kiistan ytimessä on rahoitusalall ... Lue lisää

26.02.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 1.3.

Valtakunnansovittelija kartoitti 26.2. edellytyksiä jatkaa rahoitusalan työriidan sovittelua. Seuraavan kerran alan sopi ... Lue lisää

20.02.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 26.2.

Rahoitusalan työriidan sovittelua ollaan tauon jälkeen jatkamassa. Valtakunnansovittelija on kutsunut työriidan osapuole ... Lue lisää

02.02.2018 Rahoitusala jää edelleen ilman työehtosopimusta

Rahoitusalan sopijaosapuolista kaikki eivät hyväksyneet aiemmin tällä viikolla valtakunnansovittelijan antamaa sovintoeh ... Lue lisää

31.01.2018 Rahoitusalan työriitaan sovintoehdotus, vastaukset perjantaina 2.2.2018

Valtakunnansovittelija Minna Helle on jättänyt sovintoehdotuksen pitkään jatkuneeseen kiistaan. Sovintoehdotus annettiin ... Lue lisää

24.01.2018 Rahoitusalalle ei vieläkään sopua, sovittelu jatkuu 29.1.

Rahoitusala yhä ilman sopua vakavista yrityksistä huolimatta. Sovittelu jatkuu maanantaina 29.1.2018.Rahoitusalan työrii ... Lue lisää

22.01.2018 Rahoitusalan lakkoavustusten maksatus ja päivystyspuhelin

Tammikuun rahoitusalan lakon osalta määräaikaan mennessä (19.1.) tehdyt hakemukset lakkoavustustuksista maksatetaan 23.1 ... Lue lisää

11.01.2018 Rahoitusalan työriidan sovittelu jatkuu 16.1.

Sovittelua jatketaan seuraavan kerran tiistaina 16.1.2018 klo 12. Uusia lakonuhkia ei ole ilmoitettu.Rahoitusalan työrii ... Lue lisää

09.01.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 11.1.

 Valtakunnansovittelija Minna Helle on kutsunut rahoitusalan työehtosopimuksen osapuolten pääneuvottelijat tapaamis ... Lue lisää

08.01.2018 Hae rahoitusalan lakkoavustus 19.1. mennessä, ylityökielto edelleen voimassa

Rahoitusalan painostustoimet toteutuivat viime viikolla 4.-5.1., kiitos osallistumisestasi yhteisen asian edistämiseksi! ... Lue lisää

20.12.2017 YTN jätti rahoitusalalle lakkovaroituksen

Rahoitusala on ollut sopimuksettomassa tilassa joulukuun alusta alkaen. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta eivät et ... Lue lisää

08.12.2017 Ohjeet rahoitusalan ylityökieltoon

Rahoitusalan työehtosopimus päättyi 30.11.2017, mutta sopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen ... Lue lisää

08.12.2017 YTN: Rahoitusalalle ylityökielto 8.12. klo 14.00 alkaen

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty lokakuun alusta alkaen, mutta toistaiseksi tulosta ei ole saavutettu. S ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto