Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

02.02.2018 Riistakeskus saavutti neuvottelutuloksen


Suomen riistakeskuksen koko henkilöstöä koskevassa työehtosopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos 30.1.2018. Sopimus on voimassa 1.2.2018-31.1.2021.


Viimeisen sopimusvuoden palkan korotuksista neuvotellaan 30.11.2019 mennessä. Työehtosopimus voidaan irtisanoa päättymään 31.1.2020, jos neuvottelutulosta viimeisen vuoden palkankorotuksista ei synny.


Palkkoja korotetaan 1.4.2018 1,6 %, ja se jakaantuu seuraavasti: yleiskorotuksena 1,2 % ja yrityskohtainen erä samasta ajankohdasta 0,4 %.


Palkkoja korotetaan 1.5.2019 1,6 %, ja se jakaantuu seuraavasti: Yleiskorotuksena 1,0 % ja yrityskohtainen erä samasta ajankohdasta 0,6 %.


Mikäli yrityskohtaisia eriä ei ole kohdennettu ja selvitystä ei ole annettu luottamusmiehille, korotukset maksetaan takautuvasti yleiskorotuksena.


Työehtosopimuksen tekstiosiin tehtiin tarkennuksia mm. kokemuslisän tekstiin.


Kyseessä on talokohtainen työehtosopimus, ja sopijaosapuolina ovat Ylemmät toimihenkilöt YTN, Metsäalan asiantuntijat METO, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ja Palvelualojen työnantajat PALTA.


Lisätietoja:

Hanna Lehtimäki

neuvottelupäällikkö

Tel. +358 9 6226 8542

hanna.lehtimaki@loimu.fi


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

31.01.2018 LTY-alalla syntyi neuvottelutulos

LTY-alalla syntyi liittotason neuvottelutulos tiistaina 30.1.2018. PALTA:n kanssa tehdyssä neuvottelutuloksessa olivat ... Lue lisää

11.01.2018 LTY-alan neuvottelut jatkuvat

LTY-alan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat, ja taloissa valmistaudutaan neuvotteluihin.Seuraava keskustason neuvottelu ... Lue lisää

01.12.2017 LTY-sektorin tes-neuvottelut ovat alkaneet

YTN on irtisanonut LTY-sektorin työehtosopimukset päättymään 31.01.2018.Työehtosopimusneuvottelut ovat alkaneet.YTN tavo ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto