Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

26.01.2018 Yrityskehitysorganisaatioiden uusi työehtosopimus tuli voimaan 1.1.2018

Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Palvelualojen työnantajat PALTA ovat uudistaneet yrityskehitysorganisaatioita koskevan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen ajalle 1.1.2018-31.12.2020. Sopimuksen voi kuitenkin irtisanoa päättymään jo 31.12.2019, mikäli vuoden 2020 palkankorotuksista ei päästä sopuun syksyn 2019 kuluessa.

Palkankorotusten lisäksi sovittiin luottamusmiesten korvausten korottamisesta ja sopimuskauden aikaisesta liittojen välisestä työryhmätyöskentelystä. Neuvottelutuloksen löydät täältä.

Palkankorotukset 2018

Lähtökohtaisesti palkankorotuksista sovitaan paikallisesti luottamusmiehen, tai jos luottamusmiestä ei ole valittu, koko henkilöstön kanssa yhdessä 15.2.2018 mennessä.

Mikäli paikallista sopimusta ei tehdä, tunti- ja kuukausipalkkoja korotetaan 1.3.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,2 % suuruisella yleiskorotuksella. Tämän lisäksi palkkoja korotetaan 1.3.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta työnantajan jakamalla yrityskohtaisella 0,4 % erällä, jonka suuruus lasketaan työehtosopimuksen piiriin kuuluvien ylempien toimihenkilöiden helmikuun 2018 säännöllisen työajan palkoista luontoisetuineen.

Palkankorotukset 2019

Myös vuoden 2019 palkankorotuksista sovitaan lähtökohtaisesti paikallisesti kuten edellä.

Mikäli paikallista sopimusta ei tehdä, tunti- ja kuukausipalkkoja korotetaan 1.3.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,0 % suuruisella yleiskorotuksella. Tämän lisäksi palkkoja korotetaan 1.3.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta työnantajan jakamalla yrityskohtaisella 0,6 % erällä, jonka suuruus lasketaan tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien ylempien toimihenkilöiden helmikuun 2019 säännöllisen työajan palkoista luontoisetuineen.

Tietojen antamisvelvollisuus yrityskohtaisesta erästä

Luottamusmiehelle tai koko henkilöstölle selvitetään erän määräytymisperusteet ja suuruus ennen erän käyttöönottoa. Lisäksi työnantaja antaa luottamusmiehelle tai koko henkilöstölle selvityksen maksamastaan yritys- tai työpaikkakohtaisen erän kohdentamisesta kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään 31.3.2018 ja 31.3.2019 mennessä. Selvityksestä tulee käydä ilmi korotuksen saaneiden ylempien toimihenkilöiden lukumäärä, yritys/työpaikkakohtaisen erän suuruus, kuinka moni ylemmistä toimihenkilöistä on saanut henkilökohtaisen korotuksen ja keskimääräisen korotuksen suuruus. Mikäli yritys- tai työpaikkakohtaista erää ei ole kohdennettu tai selvitystä ei anneta määräaikaan mennessä, korotus maksetaan takautuvasti 1.3.2018 ja 1.3.2019 lukien yleiskorotuksena kullekin ylemmälle toimihenkilölle.

Palkankorotukset 2020 

YTN ja PALTA neuvottelevat vuoden 2020 palkankorotuksista 31.10.2019 mennessä. Mikäli korotuksista ei päästä yhteisymmärrykseen, työehtosopimus voidaan irtisanoa päättymään 31.12.2019.

Toistaiseksi työehtosopimusta on velvollisuus noudattaa työnantajaliitto PALTAn jäsenyrityksissä. YTN:n ja PALTAn tavoitteena on lisätä sopimuksen kattavuutta. Suomessa toimii noin 30 yrityskehitysorganisaatiota, pääasiassa innovaatio- ja teknologiakeskuksia, joiden palveluksessa on noin 700 ylempää toimihenkilöä.

Lisätietoja:

Hanna Huotari, asiamies, hanna.huotari@ytn.fi

Eeva Salmi, asiamies, eeva.salmi@ytn.fi


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

Ei ajankohtaisia uutisia tällä hetkellä.


Ajankohtaisten arkisto