Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

03.01.2018 Rahoitusalan sovittelu päättyi tuloksettomana - lakko alkaa 4.1. klo 6.00

Rahoitusalan sovittelu päättyi tänään tuloksettomana ja työnseisaus alkaa 4.1.2018 klo 6.00 ja päättyy 5.1.2018 klo 23.59. Kyseessä on laillinen mielenilmaus, joilla vauhditetaan neuvottelujen etenemistä.

Miksi työtaistelutoimet ovat välttämättömiä?

Neuvotteluja rahoitusalan uudesta työehtosopimuksesta on käyty jo kolme kuukautta. Työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 30.11.2017, joten joulukuun alusta rahoitusalalla on oltu sopimuksettomassa tilassa. Suurimmat kiistakysymykset koskevat työaikakysymyksiä. Työnantaja haluaa laajentaa viikonlopputyötä direktion kautta eli sanelemalla.

Neuvotteluteitse ratkaisua ei ole yrityksistä huolimatta saavutettu ja työnantajien tavoitteet ovat sellaisia, joita YTN ei voi hyväksyä. Viikonlopputyön käyttöönotto direktiolla eli määräämällä heikentäisi merkittävästi jäsentemme työsuhteen ehtoja sekä työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Keitä lakko koskee?

Rahoitusalan työtaistelutoimet toteutuvat seuraavasti:

 • Lakko alkaa 4.1.2018 kello 06.00 ja päättyy 5.1.2018 kello 23.59.
 • Lakon piirissä ovat kaikki rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä työskentelevät YTN-liittojen jäsenet
 • Rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä olevien lisäksi lakko koskee DEA:n erillisellä päätöksellä myös Danske Bankin Suomen toimintojen työehtosopimuksen piirissä olevia YTN-liittojen jäseniä   
 • Työtaistelun ulkopuolelle rajataan tehtävät, joiden hoitamatta jättämisestä saattaa aiheutua vaaraa kansalaisten hengelle tai terveydelle sekä Suomen valtion toiminnan kannalta kriittiset toiminnot   
 • Laillinen mielenilmaus, joilla vauhditetaan neuvottelujen etenemistä  
 • Työnantajalle ei tarvitse kertoa, minkä liiton jäsen on, eikä lakkoon osallistumisesta tarvitse etukäteen ilmoittaa omalle esimiehelle tai muille työnantajan edustajille

Lakkoavustus

 • Lakkoavustusta maksetaan jäsenille 50 euroa/lakkopäivä, joka on veronalaista tuloa
 • Lakkoavustuksen maksatuksen perusteena on määräaikaan mennessä täytetty lakkoavustuslomake ja lakossa olo koko lakon ajan - huomioiden tyolupamenettelyn- ja suojatyon piirissa olo.
 • Avustusta maksetaan henkilolle, joka on allekirjoittanut YTN:n jasenliiton jaseneksiliittymislomakkeen ennen lakon alkamista.
  Avustusta haetaan YTN:n sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://lakko.ytn.fi/, lomake aukeaa 4.1. aamulla
 • Avustus tulee hakea 19.1. mennessä ja ne maksetaan tammikuun aikana

Poissaolot lakon aikana
Poissaolojen osalta noudatetaan ns. ensiksi alkaneen syyn periaatetta. Poissaolon katsotaan johtuvan tämän periaatteen nojalla siitä syystä, joka tosiasiassa on alkanut ensiksi.

Sairaus   

 • Sairaus alkaa ennen lakkoa ja päättyy lakon päättymisen jälkeen. Työntekijä on sairauslomalla ja hänelle maksetaan palkka koko sairausajalta, mikäli työnantajalla on muutoin velvollisuus maksaa palkkaa koko sairausajalta.  
 • Sairaus alkaa ennen lakkoa ja päättyy lakon aikana. Työntekijä on sairauslomalla ja palkkaa maksetaan siltä ajalta, joka osuus päällekkäin lakon kanssa.   
 • Sairaus alkaa lakon aikana. Työntekijä on lakossa, eikä palkkaa tällöin makseta lakon ajalle osuvilta sairauspäiviltä.

Vuosiloma   

 • Lakko alkaa 4.1. klo 6 ja päättyy 5.1. klo 23.59.   
 • Vuosiloma alkaa 3.1. ja päättyy 10.1. Henkilön on vuosilomalla.    Vuosiloma alkaa 3.1. ja päättyy 5.1. Henkilö on vuosilomalla.    Vuosiloma alkaa 5.1. ja päättyy 10.1. Henkilö on lakossa 4.-5.1. Koska vuosilomalain mukaan lomakausi jatkuu vielä lakon jälkeenkin, työnantajan on siirrettävä vuosiloman osa 5.1. annettavaksi myöhemmin lomakauden kuluessa lakon päättymisen jälkeen. Tällöin toimihenkilö saa aikanaan vuosilomapäivän 5.1. tavanmukaisena lomana siihen liittyvine etuineen. Henkilö on vuosilomalla 6.-10.1.

Määräaikainen työsopimus
Lakko ei vaikuta määräaikaisen työsopimuksen pituuteen. Määräaikainen työsopimus päättyy aina sovitun määräkauden päättyessä.

Luontoisedut
Lakon aikana ei tehdä työtä, eikä sitä vastaavaa palkanmaksuvelvollisuuttakaan ole. Työnantajan ei tarvitse suorittaa lakon ajalta palkanluontoisia, osaksi palkkaa sovittuja rahanarvoisia taloudellisia etuja (esim. matkapuhelinetu).

Ns. virkavapaa / palkaton vapaa

Lakko ei vaikuta sovittuihin virkavapaan tai palkattoman vapaan ehtoihin.

Työlupa
Poikkeuksellisissa yksittäistapauksissa keskuslakkotoimikunta voi myöntää työnantajan perustellusta kirjallisesta anomuksesta erillisen työluvan jollekin työpaikalle, vaikka työriita muutoin koskisikin sitä. Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen tyoluvat@ytn.fi.

HUOM!
Työnantajalla ei ole oikeutta kysyä kuulutko johonkin liittoon.
Työnantajalle ei myöskään tarvitse ilmoittaa etukäteen oletko jäämässä lakkoon. Riittää kun ilmoitat asiasta edellisen työpäivän päätteeksi tai viimeistään lakkopäivän aamuna.


Myös rahoitusalalle 8.12. annettu ylityökielto on edelleen voimassa.

Mistä lisätietoja?
YTN päivistyspuhelin vastaa kysymyksiisi 2.-5.1. klo 7-19 numerossa puh. 040 - 352 3671. Sähköpostitse voit ottaa yhteyttä osoitteeseen finanssi(at)ytn.fi.

Seuraa meitä somessa:
facebook.com/ytnfinanssiala
twitter.com/YTN_ry

Lataa käyttöösi flyerimme: A5_YTN_rahoitusala_flyer_012018.pdf 


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

24.08.2018 Rahoitusalan tilastoraportti julkaistu

Rahoitusalan tyoehtosopimuksessa 25.3.2018- 31.1.2021 on sovittu tilastoyhteistyon jatkamisesta. Liittojen valinen tilas ... Lue lisää

24.08.2018 Rahoitusalan palkkakeskusteluopas julkaistu

Palkkakeskustelujärjestelmä otettiin käyttöön rahoitusalalla vuonna 2007. Sen tarkoituksena on, että jokainen toimihenki ... Lue lisää

18.06.2018 Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämi ... Lue lisää

05.04.2018 Artikkeli: Rahoitusalan ratkaisu ei syntynyt helpolla

Pitkittyneiden neuvotteluiden suurin haaste oli löytää sopu viikonlopputöistä. Palkankorotukset olivat yleisen linjan mu ... Lue lisää

25.03.2018 Rahoitusalalle vihdoinkin sopu, ylityökielto päättyy

Rahoitusalan sopijaosapuolet ovat tänään hyväksyneet valtakunnansovittelijan torstaina 22.3. antaman sovintoesityksen.- ... Lue lisää

22.03.2018 Rahoitusalalle sovintoesitys

Valtakunnansovittelija antoi tänään 22.3. rahoitusalan osapuolille sovintoehdotuksen. Osapuolet vastaavat valtakunnansov ... Lue lisää

21.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu jälleen 22.3.

Rahoitusalan sovittelu jatkui tiistaina myöhään yöhön valtakunnansovittelijan johdolla. Sovittelua jatketaan edelleen to ... Lue lisää

16.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 20.3.

Rahoitusalan sovittelu jatkui tänään aamupäivällä. Valtakunnansovittelijan mukaan tapaaminen ei tuonut olennaista uutta ... Lue lisää

11.03.2018 Rahoitusalalle lakkovaroituksia

Ammattiliitto Nousu on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ja työnantajapuolelle ilmoituksen uudesta lakosta Norde ... Lue lisää

06.03.2018 Rahoitusala edelleen ilman sopimusta, ylityökielto voimassa

Valtakunnansovittelija Minna Helle tapasi jälleen 5.3. rahoitusalan työriidan osapuolia. Edellytyksiä riidan ratkaisulle ... Lue lisää

01.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 5.3.

Valtakunnansovittelija Minna Helle on sovitellut pitkään jatkunutta riitaa taas tänään.Kiistan ytimessä on rahoitusalall ... Lue lisää

26.02.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 1.3.

Valtakunnansovittelija kartoitti 26.2. edellytyksiä jatkaa rahoitusalan työriidan sovittelua. Seuraavan kerran alan sopi ... Lue lisää

20.02.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 26.2.

Rahoitusalan työriidan sovittelua ollaan tauon jälkeen jatkamassa. Valtakunnansovittelija on kutsunut työriidan osapuole ... Lue lisää

02.02.2018 Rahoitusala jää edelleen ilman työehtosopimusta

Rahoitusalan sopijaosapuolista kaikki eivät hyväksyneet aiemmin tällä viikolla valtakunnansovittelijan antamaa sovintoeh ... Lue lisää

31.01.2018 Rahoitusalan työriitaan sovintoehdotus, vastaukset perjantaina 2.2.2018

Valtakunnansovittelija Minna Helle on jättänyt sovintoehdotuksen pitkään jatkuneeseen kiistaan. Sovintoehdotus annettiin ... Lue lisää

24.01.2018 Rahoitusalalle ei vieläkään sopua, sovittelu jatkuu 29.1.

Rahoitusala yhä ilman sopua vakavista yrityksistä huolimatta. Sovittelu jatkuu maanantaina 29.1.2018.Rahoitusalan työrii ... Lue lisää

22.01.2018 Rahoitusalan lakkoavustusten maksatus ja päivystyspuhelin

Tammikuun rahoitusalan lakon osalta määräaikaan mennessä (19.1.) tehdyt hakemukset lakkoavustustuksista maksatetaan 23.1 ... Lue lisää

11.01.2018 Rahoitusalan työriidan sovittelu jatkuu 16.1.

Sovittelua jatketaan seuraavan kerran tiistaina 16.1.2018 klo 12. Uusia lakonuhkia ei ole ilmoitettu.Rahoitusalan työrii ... Lue lisää

09.01.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 11.1.

 Valtakunnansovittelija Minna Helle on kutsunut rahoitusalan työehtosopimuksen osapuolten pääneuvottelijat tapaamis ... Lue lisää

08.01.2018 Hae rahoitusalan lakkoavustus 19.1. mennessä, ylityökielto edelleen voimassa

Rahoitusalan painostustoimet toteutuivat viime viikolla 4.-5.1., kiitos osallistumisestasi yhteisen asian edistämiseksi! ... Lue lisää

20.12.2017 YTN jätti rahoitusalalle lakkovaroituksen

Rahoitusala on ollut sopimuksettomassa tilassa joulukuun alusta alkaen. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta eivät et ... Lue lisää

08.12.2017 Ohjeet rahoitusalan ylityökieltoon

Rahoitusalan työehtosopimus päättyi 30.11.2017, mutta sopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen ... Lue lisää

08.12.2017 YTN: Rahoitusalalle ylityökielto 8.12. klo 14.00 alkaen

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty lokakuun alusta alkaen, mutta toistaiseksi tulosta ei ole saavutettu. S ... Lue lisää

17.10.2017 Rahoitusalan neuvotteluinfo

Rahoitusalan työehtosopimus päättyy 30.11.2017. Neuvottelut käynnistyivät  2.10. ja niitä käydään loka-marraskuun a ... Lue lisää

09.10.2017 Artikkeli: Sijoitusrobotit tulevat ja varainhoito automatisoituu

Antaisitko sinä omaisuutesi sijoitusrobotin käsiin? Tulevaisuudessa entistä useammat antavat, sillä virtuaaliselle varai ... Lue lisää

03.10.2017 Rahoitusalan neuvottelut käynnistyivät maanantaina 2.10.

Rahoitusalan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät eilen 2.10. sopijaosapuolten yhteisellä tilannekatsauksella.YTN:n l ... Lue lisää

22.08.2017 KUTSU: Sijoitusrobotit ja automatisoitu sijoittaminen 20.9., Hki

Tervetuloa finanssialan jäseniltaan kuulemaan automatisoidun varainhoidon nykytilanteesta ja tulevaisuudesta sekä samall ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto