Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

08.11.2017 Suunnittelu- ja konsuttialan uusi työehtosopimus pähkinänkuoressa


Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n hallitus on hyväksynyt uuden työehtosopimuksen suunnittelu- ja konsulttialalle. Neuvottelutulos on linjassa vientiteollisuuden muiden neuvottelutulosten kanssa.

Sopimus on kaksivuotinen ja sisältää mahdollisuuden neuvotella kolmannen vuoden eli vuoden 2020 palkkaratkaisusta. Mikäli kolmannen vuoden palkkaratkaisusta ei päästä sopimukseen toukokuun 2019 aikana, molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa työehtosopimus päättymään 31.10.2019.

- Aiomme seurata tarkkaan sitä, toimiiko nyt sovittu palkkaratkaisu odotetusti suunnittelualan työpaikoilla ja toteutetaanko yrityskohtainen erä oikeudenmukaisesti. On tärkeää, että jokainen informoi työpaikan luottamusmiestä sekä vastaa kyselyihin siitä, miten palkankorotukset on kohdennettu omalla kohdalla, korostaa YTN:n suunnittelu- ja konsulttialan vastaava asiamies Hanna Huotari.

- Kilpailukykysopimukseen perustuva 24 tunnin työajan pidennys jäi toistaiseksi sopimuksiin, mutta sitä tarkastellaan vuoden 2019 mahdollisen palkkaratkaisun yhteydessä, mikäli se poistuu myös muilta henkilöstöryhmiltä, Huotari jatkaa.

Palkkaratkaisu

Sopimuksen mukaan palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti. Luottamusmies ja työnantajan edustaja neuvottelevat lähtökohtaisesti paikallisesta palkkaratkaisusta.

  • Paikallinen palkkaratkaisu neuvotellaan ensimmäisenä vuonna 15.12.2017 ja toisena vuonna 14.12.2018 mennessä, ellei aikataulun jatkamisesta sovita osapuolten kesken.
  • Ellei paikallista palkkaratkaisua saavuteta, maksetaan 1.1.2018 alkaen tai sitä seuraavan palkanmaksukauden alusta 1,1 prosentin suuruinen yleiskorotus kaikille ylemmille toimihenkilöille. Lisäksi työnantaja kohdentaa jokaiselle toimihenkilölle osuuden yritys- tai työpaikkakohtaisesta erästä, jonka suuruus on 0,5 prosenttia ylempien toimihenkilöiden palkkasummasta.
  • Vuonna 2019 vastaava yleiskorotus on 0,9 prosenttia ja yritys- tai työpaikkakohtainen erä 0,7 prosenttia.
  • Yrityskohtaisen erän tarkoituksena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta, tuottavuuden kehittymistä työpaikalla sekä oikaista mahdollisia vinoumia.
  • Luottamusmiehellä on oikeus saada palkankorotusten jälkeen selvitys paikallisesti sovitun tai työnantajan toteuttaman palkkaratkaisun kohdentamisesta.

Muut muutokset

  • Vapaa-aikana matkustamisen korvausta nostetaan vuoden 2018 alusta lukien 19 euroon tunnilta.
  • Lomarahan vaihtaminen vapaaksi on mahdollista sopimalla siitä kirjallisesti työnantajan ja toimihenkilön kesken. Lomarahan vaihtovapaan ajalta kertyy vuosilomaa.
  • Luottamusmieskorvauksiin tulee 3,2 prosentin korotus vuoden 2018 alusta alkaen.
  • Sopimuksen liitteeksi tulee ohje etätyöstä.

New collective agreement for senior salaried employees in the consulting sector >>

Nytt kollektivavtal för högre tjänstemän inom i planerings- och konsultbranschen >>


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

15.11.2017 Suunnittelu- ja konsulttialan uusi työehtosopimus on allekirjoitettu

Ylempien toimihenkilöiden suunnittelu- ja konsulttialan uusi työehtosopimus vuosille 2018-2020 allekirjoitettiin tänään ... Lue lisää

13.11.2017 Arkkitehtisuunnittelualan neuvottelut jatkuvat edelleen

Neuvottelut arkkitehtisuunnittelualan uudesta työehtosopimuksesta ovat edelleen kesken. Arkkitehteja edustava Ylemmät To ... Lue lisää

08.11.2017 Nytt kollektivavtal för högre tjänstemän inom i planerings- och konsultbranschen

De högre tjänstemännen YTN har godkänt ett nytt kollektivavtal för planerings- och konsultbranschen. Den viktigaste punk ... Lue lisää

08.11.2017 New collective agreement for senior salaried employees in the consulting sector

The Federation of Professional and Managerial Staff YTN have approved the new collective agreement for the consulting se ... Lue lisää

08.11.2017 Suunnittelu- ja konsuttialan uusi työehtosopimus pähkinänkuoressa

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n hallitus on hyväksynyt uuden työehtosopimuksen suunnittelu- ja konsulttialalle. Neuvottelutu ... Lue lisää

06.11.2017 YTN hyväksyi työehtosopimuksen suunnittelu- ja konsulttialalle

Ylemmät toimihenkilöt YTN:n hallitus hyväksyi neuvottelutulokset uudeksi työehtosopimukseksi teknologiateollisuuteen, su ... Lue lisää

01.11.2017 Suunnittelu- ja konsulttialan työehtosopimusneuvotteluissa neuvottelutulos

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Teknologiateollisuus ry ovat saavuttaneet neuvottelutulokset teknologiateollisuuden, suunni ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto