Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

17.10.2017 INFO: Syksyn neuvottelukierros

Työehtosopimusneuvottelut ovat käynnistyneet useilla toimialoilla. Tälle sivulle päivitämme neuvottelukierroksen aikana tiedot eri alojen tilanteesta. Yksityiskohtaisempaa tietoa löydät sopimusalojen omilta alasivuilta.

Mitä YTN tavoittelee neuvotteluissa?

 • Vähintään palkansaajien ostovoiman myönteisen kehityksen turvaavia palkankorotuksia tai vastaavaa sopimuksen kustannusvaikutusta. Ostovoimaa voidaan tukea veronalennuksilla. Kilpailukykysopimuksen tuoman maksurasituksen verran.
 • Korotusten tekemistä kaikille yhtenäisinä yleiskorotuksina. Vaihtoehtona tälle voi kokonaan tai osittain olla kaikille korotukset takaavalla perälaudalla varustettu paikallinen ratkaisu. Yleiskorotuksen päälle voidaan sopia yrityskohtaisia eriä.
 • Kilpailukykysopimuksen tuoman 24 tunnin työajan pidennyksen poistamista.
 • Etätyön kirjaaminen sopimuksiin niin, että siitä voidaan tehdä paikallinen sopimus luottamusmiehen kanssa.
 • Matka-ajan lukeminen työajan piiriin. Työnantajan aloitteesta tapahtuvat, työhön liittyvat työ- ja koulutusmatkat, sekä niihin käytettävä matka-aika luetaan työsuoritukseksi.
 • Matkalla tehdyn työajan lukeminen työajaksi. Jos matka-aika ei ole varsinaista työaikaa ja matkalla tehdään töitä, tulee tämä aika lukea työajaksi.
 • Neuvoteltaessa työnantajan ja luottamusmiehen välillä, tulee luottamusmiehen olla tasavertaisessa asemassa neuvottelutilanteessa läsnä olevan avun kanssa. Jos työnantaja käyttää laki- tai muuta apua neuvottelussa, tulee luottamusmiehellä olla läsnä yhtäläinen tuki.
 •  Henkilöstölle sovitaan mahdollisuus valita todellista valtaa käyttävä edustaja yrityksen hallintoon. Paikallisesti valitaan yrityksen tilanteeseen sopivin edustaja.

Lisäksi toimialakohtaisesti on asetettu tavoitteita, jotka huomioivat kyseisen sopimusalan erityispiirteet ylempien toimihenkilöiden näkökulmasta.

Lisätiedot neuvottelutavoitteista:
Heikki Kauppi, puheenjohtaja
heikki.kauppi(at)ytn.fi

Petteri Oksa, neuvottelupäällikkö
petteri.oksa(at)ytn.fi

YTN:n työehtosopimusten tilanne sopimusaloilla (päivitetään jatkuvasti):


Finanssiala FA:n ja Palvelualojen työnantajat Palta ry:n kanssa neuvoteltava työehtosopimusRahoitusalan työehtosopimus
- sopimuskausi päättyy 30.11.2017, neuvottelut käynnissä


Palvelualojen työnantajat Palta ry:n kanssa neuvoteltavat työehtosopimukset
ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille
- sopimuskausi päättyi 31.10.2017, neuvottelut käynnissäHuolto- ja kunnossapitopalvelualan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöt (Mainparter Oy)
- sopimuskausi päättyy 30.10.2017, neuvottelut käynnissä

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
- sopimuskausi päättyi 31.10.2017.
- Neuvottelutulos saavutettiin 10.11., YTN:n hallitus käsittelee tuloksen 15.11. kokouksessaan


Yrityskehitysorganisaatioita koskeva ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
- sopimuskausi päättyy 31.12.2017, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin

Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry:n ja Paltan kanssa neuvoteltava sopimusArkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
- sopimuskausi päättyy 31.10.2017, neuvottelut käynnissä


Kemianteollisuus ry:n kanssa neuvoteltava sopimusKemian teollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
- sopimuskausi päättyy 30.11.2017
- neuvottelutulos saavutettu 2.11., YTN:n hallitus hyväksyi uuden sopimuksen 6.11.


Teknologiateollisuus ry:n kanssa neuvoteltava sopimus
Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
- sopimuskausi päättyi 31.10.2017
- neuvottelutulos saavutettu 1.11., YTN:n hallitus hyväksyi uuden sopimuksen 6.11.


Teknologiateollisuus ry:n ja Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n kanssa neuvoteltava sopimus
Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
- sopimuskausi päättyi 31.10.2017.
- neuvottelutulos saavutettu 1.11., YTN:n hallitus hyväksyi uuden sopimuksen 6.11.


Teknologiateollisuus ry:n kanssa neuvoteltava sopimus

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus
- sopimuskausi päättyi 31.10.2017
neuvottelutulos saavutettu 1.11., YTN:n hallitus hyväksyi uuden sopimuksen 6.11.

Muut
Millog Oy
- sopimuskausi päättyy 31.10.2017
- sopimuksen neuvottelevat YTN ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOYleisradio Oy
- sopimuskausi päättyy 30.11.2017, neuvottelut käynnissä
- ylempiä toimihenkilöitä edustaa YLEn Ylemmät Toimihenkilöt


Vuonna 2018 päättyvät sopimukset:

 • Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien palveluksessa olevia toimihenkilöitä koskeva TES
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
 • Energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
 • Informaatiologistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus (Itella Information Oy)
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
 • Finnair Oyj
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin. Sopimukset neuvottelevat Finnairin Ylemmät FYT ja Finnairin insinöörit FIRY
 • Hansel Oy
  sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
 • LTY (Inspecta Oy, Tieliikelaitos Destia, Ilmailulaitos Finavia, Metsähallitus, Luotsausliikelaitos, Varustamoliikelaitos)
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
 • Luotsausalan työehtosopimus (Finnpilot Pilotage Oy)
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
 • Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
 • Suomen riistakeskus
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
 • Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
 • Urheilujärjestöjen valmentajia koskeva työehtosopimus
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
 • VR-Yhtymä/Rautatieala
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin. Ylempiä toimihenkilöitä neuvotteluissa edustaa VR-Akava
 • Yksityisen laboratorialan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
 • Ylioppilasikuntien työehtosopimus
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin

Muut:

 • Aalto University Executive Eduvation Oy
  Sopimus päättyy 31.1.2019
 • Finnvera Oy
  Sopimus voimassa toistaiseksi, seuraa rahoitusalan voimassaoloa

Aloja, joilla ylemmillä toimihenkilöillä ei ole omaa työehtosopimusta:

 • Elintarvikeala
 • Graafinen ala
 • Metsäteollisuus
 • Kaupan ala
 • Rakennusteollisuus

Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

15.11.2017 Ict-alan ylempien toimihenkilöiden työehdoista sopu

Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Palvelualojen työnantajat PALTA saavuttivat neuvottelutuloksen ict-alan ylempien toimihenki ... Lue lisää

15.11.2017 Suunnittelu- ja konsulttialan uusi työehtosopimus on allekirjoitettu

Ylempien toimihenkilöiden suunnittelu- ja konsulttialan uusi työehtosopimus vuosille 2018-2020 allekirjoitettiin tänään ... Lue lisää

13.11.2017 Arkkitehtisuunnittelualan neuvottelut jatkuvat edelleen

Neuvottelut arkkitehtisuunnittelualan uudesta työehtosopimuksesta ovat edelleen kesken. Arkkitehteja edustava Ylemmät To ... Lue lisää

10.11.2017 Prolta lakkovaroitus ict-alalle

Ammattiliitto Pro on tänään antanut työtaisteluvaroituksen koskien ict-alan toimihenkilösopimukseen kuuluvia työtehtäv ... Lue lisää

09.11.2017 Ict-alan neuvottelut jatkuvat edelleen

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on neuvotellut ict-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksesta Palvelualojen työnantaja ... Lue lisää

08.11.2017 Suunnittelu- ja konsuttialan uusi työehtosopimus pähkinänkuoressa

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n hallitus on hyväksynyt uuden työehtosopimuksen suunnittelu- ja konsulttialalle. Neuvottelutu ... Lue lisää

07.11.2017 Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus hyväksyttiin

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n sekä Tietoalan toimihenkilöt ry:n hallitukset ovat hyväksyneet saadun neuvottelutuloksen ... Lue lisää

06.11.2017 YTN hyväksyi työehtosopimukset kolmelle alalle

Ylemmät toimihenkilöt YTN:n hallitus hyväksyi neuvottelutulokset uudeksi työehtosopimukseksi teknologiateollisuuteen, su ... Lue lisää

02.11.2017 Neuvottelutulos Kemian alalle

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja työnantajia edustava Kemianteollisuus ry saavuttivat neuvottelutuloksen kemianteollisuuden ... Lue lisää

02.11.2017 YTN Koulutuskalenteri 2018 on ilmestynyt

Ylempien toimihenkilöiden edunvalvontakoulutus- kalenteri on nyt ilmestynyt. Lue lisää linkistä: Koulutuskalenteri ... Lue lisää

01.11.2017 YTN:lle ja Teknologiateollisuus ry:lle neuvottelutulos kolmelle alalle

Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Teknologiateollisuus ry ovat saavuttaneet neuvottelutulokset teknologiateollisuuden, suunni ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto
< Marraskuu 2017 >
MTKTPLS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
Vie omaan kalenteriisi (esim. Outlook)