Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

09.10.2017 Artikkeli: Sijoitusrobotit tulevat ja varainhoito automatisoituu

Antaisitko sinä omaisuutesi sijoitusrobotin käsiin? Tulevaisuudessa entistä useammat antavat, sillä virtuaaliselle varainhoidolle povataan räjähdysmäistä suosion kasvua. On arvioitu, että vuonna 2020 jo noin 10 % maailmanlaajuisesta omaisuudenhoitoliiketoiminnasta tehdään virtuaalisten palveluiden avulla.

Yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä myös finanssiala ja perinteinen omaisuudenhoito ovat murrosvaiheessa. Fintech-yritysten nousu, teknologian kehitys ja raha-asioiden siirtyminen pankeilta myös muille toimijoille ovat edistäneet myös virtuaalivarainhoidon palveluiden ja sijoitusrobottien (robo advisors) syntyä.Maailmalla digitaalista varainhoitoa tarjoavat jo useat yritykset, Suomen markkinoilla ei kilpailua vielä juurikaan ole. Suomessa on tällä hetkellä kaksi automatisoitua varainhoitopalvelua tarjoavaa yritystä. Vuonna 2016 Suomessa aloitti toimintansa ensimmäinen täysin automatisoitu digitaalinen varainhoitaja, Evervest Oy. Sijoitusrobotit eivät kuitenkaan ole meilläkään aivan uusi ilmiö, Evli Pankki Oyj on jo vuodesta 2012 alkaen tarjonnut robovarainhoitoa ja julkisti hiljattain myös uuden Evli Digital -varainhoitopalvelun.

Robotti ei ole robotti

Virtuaalisessa varainhoidossa on käytännössä kyse digitaalisesti tuotetusta, ohjatusta, valvotusta ja jaellusta varainhoitopalvelusta. Salkunhoidossa hyödynnetään erilaisia ennalta määriteltyjä algoritmeja ja kaupankäyntistrategioita, joiden avulla pyritään asiakkaan varallisuuden kasvattamiseen hallinnoimalla ja optimoimalla sijoituksia automaattisesti. Evervestin toimitusjohtaja Antti Törmänen valottaa sijoitusrobotin toimintaperiaatetta:

- Robovarainhoidossa salkun allokaatio pohjautuu faktorimalliin, joka pyrkii ymmärtämään mitkä tekijät vaikuttavat eri omaisuusluokkien tuoton rakentumiseen ja niiden välisiin suhteisiin. Virtuaalivarainhoidossa minimoidaan ihmisen vaikutus siihen, mitä markkinoilla tulee tapahtumaan. Loppusalkku on yhdistelmä osakkeita ja korkopapereita, kuten perinteisissä salkuissakin, hän kertoo.

- Finanssiteknologia on tullut jäädäkseen. Vaikutukset näkyvät jo nyt sijoittamisen, säästämisen ja varainhoidon arjessa. Kilpailu toimijoiden välillä kiristyy ja uudenlaisia avauksia tulee varmasti, sillä asiakkaiden odotukset ja käyttäytyminen muuttuvat jatkuvasti, kertoo Accenturen liikkeenjohdon konsulttina työskentelevä Thomas Brand.

- Toisaalta vaurastumisesta ja taloudellisesta itsenäisyydestä puhutaan Suomessa entistä myönteisemmin julkisuudessa. Tällä on merkitystä toimialan arkipäiväistymiselle ja ainakin minusta näyttää siltä, että entistä nuoremmat ovat juuri nyt kiinnostuneita vaurastumisesta. Uuden sukupolven sijoittajille teknologia on arkipäivää ja "do it yourself" -asenne näkyy suoraan myös sijoittamisessa, Brand jatkaa.

Sijoitusrobotti vastaa tämän päivän kuluttajan odotuksiin


Digitaalisen varainhoidon suosio maailmalla perustuu nimenomaan palvelun helppouteen, saatavuuteen ja edullisuuteen. Sijoittamisen aloittaminen näillä työkaluilla on yksinkertaista: kirjaudutaan verkkopalveluun, syötetään perustiedot ja vastataan ohjelmiston esittämiin kysymyksiin muun muassa riskiensietokyvystä ja sijoittamisen tavoitteista. Näiden perusteella ohjelmisto ehdottaa sijoitussalkkua, jonka käyttäjä halutessaan hyväksyy.


Sijoittajaksi pääsee myös pienemmällä sijoitusvarallisuudella. Perinteisesti varainhoito on keskittynyt palvelemaan suursijoittajia, mutta robovarainhoidon kustannustehokkuus mahdollistaa palvelun tuomisen myös piensijoittajien saataville.

- Asiakkaan näkökulmasta sijoitusrobotit tekevät varainhoidosta edullisempaa ja läpinäkyvämpää. Myös kansainväliset palvelut ovat saatavilla yhtä helposti kuin paikallisetkin. Perinteisten toimijoiden on jatkossa pystyttävä entistä paremmin perustelemaan asiakkaille mikä lisäarvo kasvokkaisilla tapaamisilla on, kommentoi Törmänen.

- Hyöty asiakkaalle syntyy myös siitä, että kokemattomatkin sijoittajat pääsevät helposti liikkeelle. Jos et tiedä, millainen sijoitustuote omaan tarpeeseesi sopii, sijoitusrobotti osaa auttaa, hän jatkaa.

Varainhoidon tulevaisuus

Robovarainhoito ei ole uusi finanssituote, vaan se keskittyy ennen kaikkea omaisuudenhoidon tuottamiseen ja sen jakeluun. Se uudistaa erityisesti alan palvelumalleja. Thomas Brand uskoo, että tulevaisuudessa nähdään erilaisten palvelumallien yhdistelmiä.

- Itsepalvelulla ja automaatiolla on ainakin vielä rajansa vaativassa asiakaspalvelutyössä. Robovarainhoitajan kanssa ei voi vaihtaa kuulumisia, pyytää apua veroilmoituksen kanssa tai keskustella omista tavoitteista. Kone ja ihminen eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois, vaan ne lähes päinvastoin tarvitsevat toisiaan. Finanssiyritysten pitää keksiä varainhoidon arvolupaus uudelleen yhdessä asiakkaidensa kanssa. Uskon itsepalvelun ja henkilökohtaisen palvelun yhdistyvän niin sanotussa hybridimallissa, joka tutkimustenkin mukaan tulee olemaan osa laajempaa toimialan murrosta, ei ohimenevä ilmiö, uskoo Brand.

Varainhoidon liiketoimintamallit muuttuvat digitalisaation myötä koko ajan. Toimintoja ja erilaisia prosesseja automatisoidaan yrityksissä ja ihmiset keskittyvät jatkossa miettimään, miten palvelusta tehdään parempi ja houkuttelevampi. Varainhoitoa myyvän yrityksen on pystyttävä luomaan uudenlaisia arvolupauksia ja hyödyntämään asiakassuhteensa kilpailussa pärjätäkseen. Robovarainhoidon avulla houkutellaan uusia asiakkaita ja palvelun tarjoaminen on kustannustehokkaampaa, joten pienilläkin toimijoilla on mahdollisuus päästä markkinoille.Myös uudenlaiset ilmiöt ovat alalla nousussa: - Sosiaalinen media on tehnyt yhteisöllisestä sijoittamisesta selkeästi näkyvän ilmiön. Esimerkkejä sosiaalisen sijoittamisen palveluista on jo markkinoilla, kuten Nordnetin Shareville. Toimiala on kokonaisvaltaisessa muutoksessa, jossa robovarainhoito on vain jäävuoren huippu. Haasteet ja mahdollisuudet eivät synny teknologiasta, vaan ihmisten kyvystä hyödyntää teknologiaa arvon luomisessa, toteaa Brand alan tulevaisuudesta.

- Ohjelmistorobotiikka ja koneoppiminen ovat jo täällä, älykkään automaation mahdollisuuksia hyödynnetään laajasti ja tekoälytutkimuksen saralla tapahtuu jatkuvasti paljon uutta ja mielenkiintoista. Finanssiala ei ole haasteinensa yksin: uutta teknologiaa ja erilaisia käyttötapauksia on tarjolla runsaasti, mutta siirtymä pienistä kokeiluista todelliseksi liiketoiminnaksi voi osoittautua hankalaksi. Asiakkaiden ja henkilökunnan osallistaminen kehitystyöhön on karikoiden välttämisessä ensiarvoisen tärkeää. Lopuksi voisin vielä todeta kiistämättömän tosiasian: tylsät työrutiinit, jotka ihminen joutuu tekemään tänään pakosta, voi jokin sopiva algoritmi voi huomenna nopeammin ja paremmin, Brand summaa.

Teksti: Mari Lohisalo, YTN
*****

YTN finanssialan tilaisuus Sijoitusrobotit ja automatisoitu sijoittaminen pidettiin syyskuussa Helsingissä. Tilaisuudessa aihetta alustivat asiantuntijat Thomas Brand, management consultant, Accenture Consulting ja Antti Törmänen, toimitusjohtaja, Evervest.


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

15.11.2018 KUTSU: Oman asiantuntijabrändin luominen finanssialalla 11.12.

YTN finanssialan aamiaistilaisuudessa pohditaan, miten omaa asiantuntijabrändiä voi rakentaa ja vahvistaa. Aiheesta alus ... Lue lisää

16.10.2018 Vakuutusalan ylityökielto

STTK:lainen Vakuutusväen Liiton on julistanut alalle ylityökiellon, joka alkaa torstaina 18.10. kello 00 ja on voimass ... Lue lisää

24.08.2018 Rahoitusalan tilastoraportti julkaistu

Rahoitusalan tyoehtosopimuksessa 25.3.2018- 31.1.2021 on sovittu tilastoyhteistyon jatkamisesta. Liittojen valinen tilas ... Lue lisää

24.08.2018 Rahoitusalan palkkakeskusteluopas julkaistu

Palkkakeskustelujärjestelmä otettiin käyttöön rahoitusalalla vuonna 2007. Sen tarkoituksena on, että jokainen toimihenki ... Lue lisää

18.06.2018 Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämi ... Lue lisää

05.04.2018 Artikkeli: Rahoitusalan ratkaisu ei syntynyt helpolla

Pitkittyneiden neuvotteluiden suurin haaste oli löytää sopu viikonlopputöistä. Palkankorotukset olivat yleisen linjan mu ... Lue lisää

25.03.2018 Rahoitusalalle vihdoinkin sopu, ylityökielto päättyy

Rahoitusalan sopijaosapuolet ovat tänään hyväksyneet valtakunnansovittelijan torstaina 22.3. antaman sovintoesityksen.- ... Lue lisää

22.03.2018 Rahoitusalalle sovintoesitys

Valtakunnansovittelija antoi tänään 22.3. rahoitusalan osapuolille sovintoehdotuksen. Osapuolet vastaavat valtakunnansov ... Lue lisää

21.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu jälleen 22.3.

Rahoitusalan sovittelu jatkui tiistaina myöhään yöhön valtakunnansovittelijan johdolla. Sovittelua jatketaan edelleen to ... Lue lisää

16.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 20.3.

Rahoitusalan sovittelu jatkui tänään aamupäivällä. Valtakunnansovittelijan mukaan tapaaminen ei tuonut olennaista uutta ... Lue lisää

11.03.2018 Rahoitusalalle lakkovaroituksia

Ammattiliitto Nousu on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ja työnantajapuolelle ilmoituksen uudesta lakosta Norde ... Lue lisää

06.03.2018 Rahoitusala edelleen ilman sopimusta, ylityökielto voimassa

Valtakunnansovittelija Minna Helle tapasi jälleen 5.3. rahoitusalan työriidan osapuolia. Edellytyksiä riidan ratkaisulle ... Lue lisää

01.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 5.3.

Valtakunnansovittelija Minna Helle on sovitellut pitkään jatkunutta riitaa taas tänään.Kiistan ytimessä on rahoitusalall ... Lue lisää

26.02.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 1.3.

Valtakunnansovittelija kartoitti 26.2. edellytyksiä jatkaa rahoitusalan työriidan sovittelua. Seuraavan kerran alan sopi ... Lue lisää

20.02.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 26.2.

Rahoitusalan työriidan sovittelua ollaan tauon jälkeen jatkamassa. Valtakunnansovittelija on kutsunut työriidan osapuole ... Lue lisää

02.02.2018 Rahoitusala jää edelleen ilman työehtosopimusta

Rahoitusalan sopijaosapuolista kaikki eivät hyväksyneet aiemmin tällä viikolla valtakunnansovittelijan antamaa sovintoeh ... Lue lisää

31.01.2018 Rahoitusalan työriitaan sovintoehdotus, vastaukset perjantaina 2.2.2018

Valtakunnansovittelija Minna Helle on jättänyt sovintoehdotuksen pitkään jatkuneeseen kiistaan. Sovintoehdotus annettiin ... Lue lisää

24.01.2018 Rahoitusalalle ei vieläkään sopua, sovittelu jatkuu 29.1.

Rahoitusala yhä ilman sopua vakavista yrityksistä huolimatta. Sovittelu jatkuu maanantaina 29.1.2018.Rahoitusalan työrii ... Lue lisää

22.01.2018 Rahoitusalan lakkoavustusten maksatus ja päivystyspuhelin

Tammikuun rahoitusalan lakon osalta määräaikaan mennessä (19.1.) tehdyt hakemukset lakkoavustustuksista maksatetaan 23.1 ... Lue lisää

11.01.2018 Rahoitusalan työriidan sovittelu jatkuu 16.1.

Sovittelua jatketaan seuraavan kerran tiistaina 16.1.2018 klo 12. Uusia lakonuhkia ei ole ilmoitettu.Rahoitusalan työrii ... Lue lisää

09.01.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 11.1.

 Valtakunnansovittelija Minna Helle on kutsunut rahoitusalan työehtosopimuksen osapuolten pääneuvottelijat tapaamis ... Lue lisää

08.01.2018 Hae rahoitusalan lakkoavustus 19.1. mennessä, ylityökielto edelleen voimassa

Rahoitusalan painostustoimet toteutuivat viime viikolla 4.-5.1., kiitos osallistumisestasi yhteisen asian edistämiseksi! ... Lue lisää

20.12.2017 YTN jätti rahoitusalalle lakkovaroituksen

Rahoitusala on ollut sopimuksettomassa tilassa joulukuun alusta alkaen. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta eivät et ... Lue lisää

08.12.2017 Ohjeet rahoitusalan ylityökieltoon

Rahoitusalan työehtosopimus päättyi 30.11.2017, mutta sopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen ... Lue lisää

08.12.2017 YTN: Rahoitusalalle ylityökielto 8.12. klo 14.00 alkaen

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty lokakuun alusta alkaen, mutta toistaiseksi tulosta ei ole saavutettu. S ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto