Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

08.06.2017 KKO: Ylemmät toimihenkilöt saavat luottamusvaltuutetun

"Päätös ei koske kaikkia järjestäytymättömiä"

Korkein oikeus (KKO) päätti antaa vakuutusyhtiön ylemmille toimihenkilöille oikeuden valita oma luottamusvaltuutettu. Päätös on iso periaatteellinen voitto ylemmille toimihenkilöille. Riita koski tilannetta, jossa ylemmät toimihenkilöt eivät päässeet vaikuttamaan työpaikkansa yt-neuvotteluihin eivätkä saaneet niistä tietoa, koska neuvotteluihin osallistui toisen ammattiliiton luottamusmies. Työnantaja ei tunnustanut ylempien toimihenkilöiden valitsemaa luottamusvaltuutettua.

Ylempien Toimihenkilöiden YTN:n puheenjohtajan Heikki Kauppi tähdentää, että päätös koskee vain vakuutusalaa, ei muita sopimuksettomia aloja.

Vakuutusala on ollut poikkeus

Vakuutusalalla työskentelee noin 3 000 ylempää toimihenkilöä, muun muassa ekonomeja, lakimiehiä, yhteiskuntatieteilijöitä, tradenomeja ja insinöörejä.

- Saamme vihdoinkin heille oman edunvalvojan työpaikalle, iloitsee finanssialan vastuullinen asiamies Riikka Sipilä YTN:stä. - Moni on tottunut muilla aloilla työskennellessään, että työpaikalla on luottamusmies, tähän rinnastettava yhteyshenkilö tai luottamusvaltuutettu. Vakuutusala on ollut poikkeus.

Sipilä toivoo, että luottamusvaltuutetut valittaisiin viimeistään heti lomien jälkeen. Ongelmana on ollut, että esimerkiksi yt-neuvotteluissa ylemmillä toimihenkilöillä ei ole ollut omaa henkilöstöedustajaa.

- Ei ollut kanavaa viedä omia ideoita neuvottelupöytään tai josta saada tietoa neuvotteluista. Luottamusvaltuutettu voi myös auttaa, jos tulee ongelmia omassa työsuhteessa. Aiemmin on pitänyt neuvotella itse, toki liitosta on saanut tukea.

Päätöstä tulkittu liian reippaasti

Luottamusvaltuutetun aseman tunnustaminen sai Suomen Yrittäjät (SY) vetämään mutkat suoriksi. Sen mukaan KKO:n päätös koskee myös järjestäytymättömiä työntekijöitä ja sitä kautta paikallista sopimista.

- KKO:n päätöshän koskee tarkasti rajattua tilannetta, jossa järjestäytynyt henkilöstöryhmä ei saanut osallistua luottamusmiehen valintaan, koska oli väärässä liitossa. Päätös ei koske paikallista sopimista, vaan yhden yrityksen yt-neuvottelutilannetta, Kauppi täsmentää. Hänen mukaansa päätös ei vaikuta järjestäytymättömien työntekijöiden asemaan muilla aloilla.

- Suomen Yrittäjät riemastui tästä vähän liikaa, Kauppi toteaa.

Paikallinen sopiminen pykälien mukaan

SY on vaatinut pitkään, että myös työnantajaliittojen ulkopuoliset yritykset voisivat käyttää työehtosopimusten mahdollisuuksia sopia työehdoista paikallisesti toisin. Kauppi muistuttaa, että ministeri Jari Lindström tarjosi paikallisen sopimisen laajentamista, kunhan paikallinen sopimus tehdään luottamusmiesten kanssa.

- SY:lle oli tarjolla tarkalleen samat oikeudet kuin muillekin. Jos paikallisesti tehdään kollektiivinen sopimus, ei työntekijäpuolella oikein voi olla muuta sopijapuolta kuin se luottamusmies. Tätä Yrittäjät ei halunnut tunnustaa, Kauppi muistuttaa.

YTN:n sopimuksiin on kirjattu melko laajat paikallisen sopimisen mahdollisuudet. Lisäksi uudistettavaan työaikalakiin on mitä ilmeisimmin tulossa mahdollisuus sopia työaikapankeista paikallisesti. YTN suunnittelee parhaillaan luottamusmiesten kouluttamista paikalliseen sopimiseen.

Lainoppineet erimielisiä tulkinnasta

Työoikeuden professorit ja tutkijat ovat erimielisiä, mitä KKO:n päätös tarkalleen ottaen tarkoittaa. Joidenkin mukaan oikeuden päätös merkitsee, että luottamusvaltuutetun voivat valita kaikki ne, jotka eivät saa osallistua luottamusmiehen valintaan.

Tradenomiliitto TRAL:n johtava lakimies Esa Schön painottaa Kaupin tavoin, että päätös koskee vain vakuutusalaa. Schönin mukaan vastaavia tilanteita ei löydy muilta YTN:n aloilta.

Tähän saakka työsopimuslakia on tulkittu siten, että luottamusmies edustaa työpaikan kaikkia työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvia työntekijöitä. Luottamusmiehen valitsevat työehtosopimuksen tehneen liiton jäsenet. Tästä lähin toiseen liittoon kuuluvilla ja järjestäytymättömillä työntekijöillä on tietyin edellytyksin oikeus valita edustajakseen luottamusvaltuutettu.

- Luottamusmiehen olemassaolo ei estä luottamusvaltuutetun valintaa sellaisille henkilöstöryhmille, joilla ei ole omaa työehtosopimusta, Schön sanoo. Myös tulkinta henkilöstöryhmästä askarruttaa oikeusoppineita, sillä yleensä puhutaan työntekijäryhmistä. Schönin mukaan asia on selvä.

- Henkilöstöryhmät muodostuvat vastaisuudessa ensisijaisesti tosiasiallisten työtehtäviensä eikä työehtosopimuksen soveltamisalan mukaan.

Enää ei voi pitää pimennossa

TRAL on seurannut luottamusvaltuutettua koskevan riidan etenemistä käräjäoikeudesta korkeimpaan oikeuteen. Riita alkoi lokakuussa 2011.

- Ylempiä toimihenkilöitä pidettiin yt-neuvottelujen aikana pimennossa. Toisen liiton luottamusmies kieltäytyi antamasta tietoja neuvotteluista. Jutussa oli kirjallisena todisteena sähköposti, jossa luottamusmies kertoi antavansa tietoja vain oman liittonsa jäsenille, Schön kertoo.

- Meidän jäsenillä ei ollut tosiasiallisesti luottamusmiestä. Ylemmät toimihenkilöt valitsivat joukostaan luottamusvaltuutetun, mutta työnantaja ei tunnustanut tämän asemaa. Kolme oikeusastetta ja liki kuusi vuotta myöhemmin riita kääntyi ylempien toimihenkilöiden ja heidän luottamusvaltuutettunsa eduksi.

- Päätettiin hankkia korkeimman oikeuden ratkaisu ajatuksella, että olipa ratkaisu mikä hyvänsä, niin asia on ainakin selvä, Schön sanoo.

- Erityisesti pitää kiittää jutussa kantajana ollutta henkilöä kansalaisrohkeudesta. Vaikka YTN on maksanut kustannukset, hän on ollut tulilinjalla.

Ylempi toimihenkilö vs. vakuutusyhtiö

  • Riita: Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö aloitti lokakuussa 2011 yt-neuvottelut 230 työntekijän irtisanomiseksi. Ylempi toimihenkilö A valittiin Tapiola-ryhmän Esimiehet ja Asiantuntijat TEA ry:n luottamusvaltuutetuksi. Kun yhtiö sai ilmoituksen A:n valinnasta, se ilmoitti, ettei pidä A:ta työsopimuslain mukaisena luottamusvaltuutettuna, koska työpaikalla oli jo Vakuutusväen Liiton VvL ry:n valitsema luottamusmies. A kanteli asiasta.
  • Käräjäoikeuden päätös: Kanne hylätään työtuomioistuimen lausuman perusteella. A:n henkilöstöryhmällä ei ollut omaa työehtosopimusta eikä A:n tehtäviä ollut rajattu soveltamisalan ulkopuolelle. Työehtosopimuksen perusteella VvL:n luottamusmies edusti myös A:ta.
  • Hovioikeuden päätös: Käräjäoikeuden päätöstä ei ole syytä muuttaa.
  • Korkeimman oikeuden päätös: Korkein oikeus tutki asiaa työsopimuslain, perustuslain ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimusten perusteella. Oikeuden mukaan ILO:n sopimus ei estä luottamusvaltuutetun ja luottamusmiehen yhteistoimintaa, jos kumpikin edustaa omia valitsijoitaan. ILO:n sopimuksen mukaan luottamusvaltuutettua ei saa käyttää heikentämään ammattiyhdistysten tai niiden edustajien asemaa. (UP/BS)

    Lähde: Korkeimman oikeuden päätös 2017:29

    Teksti: Birgitta Suorsa ja Mika Peltonen, UP-uutispalvelu

Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

16.10.2018 Vakuutusalan ylityökielto

STTK:lainen Vakuutusväen Liiton on julistanut alalle ylityökiellon, joka alkaa torstaina 18.10. kello 00 ja on voimass ... Lue lisää

24.08.2018 Rahoitusalan tilastoraportti julkaistu

Rahoitusalan tyoehtosopimuksessa 25.3.2018- 31.1.2021 on sovittu tilastoyhteistyon jatkamisesta. Liittojen valinen tilas ... Lue lisää

24.08.2018 Rahoitusalan palkkakeskusteluopas julkaistu

Palkkakeskustelujärjestelmä otettiin käyttöön rahoitusalalla vuonna 2007. Sen tarkoituksena on, että jokainen toimihenki ... Lue lisää

18.06.2018 Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämi ... Lue lisää

05.04.2018 Artikkeli: Rahoitusalan ratkaisu ei syntynyt helpolla

Pitkittyneiden neuvotteluiden suurin haaste oli löytää sopu viikonlopputöistä. Palkankorotukset olivat yleisen linjan mu ... Lue lisää

25.03.2018 Rahoitusalalle vihdoinkin sopu, ylityökielto päättyy

Rahoitusalan sopijaosapuolet ovat tänään hyväksyneet valtakunnansovittelijan torstaina 22.3. antaman sovintoesityksen.- ... Lue lisää

22.03.2018 Rahoitusalalle sovintoesitys

Valtakunnansovittelija antoi tänään 22.3. rahoitusalan osapuolille sovintoehdotuksen. Osapuolet vastaavat valtakunnansov ... Lue lisää

21.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu jälleen 22.3.

Rahoitusalan sovittelu jatkui tiistaina myöhään yöhön valtakunnansovittelijan johdolla. Sovittelua jatketaan edelleen to ... Lue lisää

16.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 20.3.

Rahoitusalan sovittelu jatkui tänään aamupäivällä. Valtakunnansovittelijan mukaan tapaaminen ei tuonut olennaista uutta ... Lue lisää

11.03.2018 Rahoitusalalle lakkovaroituksia

Ammattiliitto Nousu on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ja työnantajapuolelle ilmoituksen uudesta lakosta Norde ... Lue lisää

06.03.2018 Rahoitusala edelleen ilman sopimusta, ylityökielto voimassa

Valtakunnansovittelija Minna Helle tapasi jälleen 5.3. rahoitusalan työriidan osapuolia. Edellytyksiä riidan ratkaisulle ... Lue lisää

01.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 5.3.

Valtakunnansovittelija Minna Helle on sovitellut pitkään jatkunutta riitaa taas tänään.Kiistan ytimessä on rahoitusalall ... Lue lisää

26.02.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 1.3.

Valtakunnansovittelija kartoitti 26.2. edellytyksiä jatkaa rahoitusalan työriidan sovittelua. Seuraavan kerran alan sopi ... Lue lisää

20.02.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 26.2.

Rahoitusalan työriidan sovittelua ollaan tauon jälkeen jatkamassa. Valtakunnansovittelija on kutsunut työriidan osapuole ... Lue lisää

02.02.2018 Rahoitusala jää edelleen ilman työehtosopimusta

Rahoitusalan sopijaosapuolista kaikki eivät hyväksyneet aiemmin tällä viikolla valtakunnansovittelijan antamaa sovintoeh ... Lue lisää

31.01.2018 Rahoitusalan työriitaan sovintoehdotus, vastaukset perjantaina 2.2.2018

Valtakunnansovittelija Minna Helle on jättänyt sovintoehdotuksen pitkään jatkuneeseen kiistaan. Sovintoehdotus annettiin ... Lue lisää

24.01.2018 Rahoitusalalle ei vieläkään sopua, sovittelu jatkuu 29.1.

Rahoitusala yhä ilman sopua vakavista yrityksistä huolimatta. Sovittelu jatkuu maanantaina 29.1.2018.Rahoitusalan työrii ... Lue lisää

22.01.2018 Rahoitusalan lakkoavustusten maksatus ja päivystyspuhelin

Tammikuun rahoitusalan lakon osalta määräaikaan mennessä (19.1.) tehdyt hakemukset lakkoavustustuksista maksatetaan 23.1 ... Lue lisää

11.01.2018 Rahoitusalan työriidan sovittelu jatkuu 16.1.

Sovittelua jatketaan seuraavan kerran tiistaina 16.1.2018 klo 12. Uusia lakonuhkia ei ole ilmoitettu.Rahoitusalan työrii ... Lue lisää

09.01.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 11.1.

 Valtakunnansovittelija Minna Helle on kutsunut rahoitusalan työehtosopimuksen osapuolten pääneuvottelijat tapaamis ... Lue lisää

08.01.2018 Hae rahoitusalan lakkoavustus 19.1. mennessä, ylityökielto edelleen voimassa

Rahoitusalan painostustoimet toteutuivat viime viikolla 4.-5.1., kiitos osallistumisestasi yhteisen asian edistämiseksi! ... Lue lisää

20.12.2017 YTN jätti rahoitusalalle lakkovaroituksen

Rahoitusala on ollut sopimuksettomassa tilassa joulukuun alusta alkaen. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta eivät et ... Lue lisää

08.12.2017 Ohjeet rahoitusalan ylityökieltoon

Rahoitusalan työehtosopimus päättyi 30.11.2017, mutta sopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen ... Lue lisää

08.12.2017 YTN: Rahoitusalalle ylityökielto 8.12. klo 14.00 alkaen

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty lokakuun alusta alkaen, mutta toistaiseksi tulosta ei ole saavutettu. S ... Lue lisää

17.10.2017 Rahoitusalan neuvotteluinfo

Rahoitusalan työehtosopimus päättyy 30.11.2017. Neuvottelut käynnistyivät  2.10. ja niitä käydään loka-marraskuun a ... Lue lisää

09.10.2017 Artikkeli: Sijoitusrobotit tulevat ja varainhoito automatisoituu

Antaisitko sinä omaisuutesi sijoitusrobotin käsiin? Tulevaisuudessa entistä useammat antavat, sillä virtuaaliselle varai ... Lue lisää

03.10.2017 Rahoitusalan neuvottelut käynnistyivät maanantaina 2.10.

Rahoitusalan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät eilen 2.10. sopijaosapuolten yhteisellä tilannekatsauksella.YTN:n l ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto