Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

07.11.2016 Fintech mullistaa rahoitusmarkkinat

Oletko kiinnostunut rahoitusalasta? Kannattaisi olla, sillä fintech tuo tullessaan kuluttajavetoisen palvelukokonaisuuden, josta jokainen löytää itselleen sopivia palveluita, kunhan jaksaa seurata tarjooman kehittymistä.

Kehitys on sen verran vauhdikasta, että kiinnostavimmat ja itselle sopivimmat palvelut saattavat mennä ohi, jos tilannetta ei seuraa. Jo tällä hetkellä valikoima on varsin laaja ja mukana on esimerkiksi sovelluksia, joita käyttäessään ei edes tunnista hyödyntävänsä rahoitusmarkkinoiden uusinta teknologiaa.

Fintech on ilmiö, jolle on yhtä paljon määritelmiä kuin määrittelijöitäkin. Fintech on lyhenne sanoista financial technology ja yleisesti sitä käytetään kuvaamaan pankki- ja finanssialan uusia digitaalisia palveluita. Myös alalle tulleita uusia toimijoita kutsutaan fintech-yrityksiksi tai fintech-startupeiksi.

Fintechin myötä kuluttaja on ykkönen. Entistä pienemmille ja tarkemmin määritellyille kohderyhmille tuotetaan palveluita perinteisten ja uusien toimijoiden yhteistyöllä. Fintech tuo mukanaan teknologian rahoituslaitoksen ja kuluttajan väliin: fintech-startupit haluavat olla kuluttajan ensimmäinen käyttöliittymä, jonka myötä pankkien rooli painuu taustalle. Toisaalta fintechit eivät edes yritä olla kaikkien palveluiden tuottajia. Ne keskittyvät tyypillisesti pieniin osa-alueisiin, jolloin ne useimmiten tarvitsevat kumppanikseen pankkeja.

Kivijalkapankit romahdusvaarassa?


Fintechien on myös ennustettu kaatavan perinteisiä kivijalkapankkeja. Tampereen yliopistolle väitöskirjaa tekevä tutkija Mikko Riikkinen ei suoraan allekirjoita väitettä:

- Pankit, jotka ymmärtävät keksiä uusia ratkaisuja, pysyvät pelissä mukana. Edistyksellisimmät pankit kumppanoituvat uusien toimijoiden kanssa ja kehittävät heidän kanssaan kuluttajille parempia palveluita, hän sanoo.

- Pankit ovat kulkeneet perinteisen muutoksen polun, missä ensimmäisenä tuli yllätys, sen jälkeen kieltäminen ja muutaman mutkan jälkeen hyväksyminen. Nyt eletään vaihetta, jossa miltei kaikki ovat reagoineet asiaan tavalla tai toisella. Variaatioita on monia: yrityskiihdyttämöistä kiinnostavimpien startupien ostamiseen saakka, Riikkinen jatkaa.

Fintech-yrittäjä Marko Vänskä Planagosta on samoilla linjoilla:
- Startupit tekevät kehitystyötä kuluttajien ehdoilla. Niillä on myös pankkeja pienemmät riskit esimerkiksi maineen ja tuotteen saaman kiinnostuksen suhteen. Tällä tavalla ulkopuoliset toimijat tuottavat suoraan lisäarvoa myös pankeille, kun asioita tehdään yhteistyössä.

Fintech tarkoittaa paljon muutakin kuin perinteisiä pankkipalveluita: uusia liiketoimintamalleja syntyy esimerkiksi vertaislainaamiseen, joukkorahoitukseen, sijoituspalveluihin ja oman talouden hallintaan. Myös lohkoketjuratkaisut sekä rahansiirron ja maksamisen sovellukset tuovat markkinoille palveluiden kirjon, jossa kilpailu on kovaa. Käyttäjälle arvo syntyy helppoudesta ja nopeudesta, esimerkkinä vaikkapa tilin avaus ilman käyntiä pankissa, online-tunnistautuminen tai tilisiirrot chatbotin eli tekoälyavusteisen robotin avulla.

PSD2-maksupalveludirektiivi ohjaa pankit rajapintojen avaamiseen

Vuoden 2018 alusta voimaan tuleva EU:n maksupalveludirektiivi PSD2 pakottaa pankit avaamaan asiakastietonsa kolmansille osapuolille. Kuluttajalle direktiivi näkyy monipuolisempina maksupalvelumahdollisuuksina, mm. maksutavat ja reaaliaikaisuus lisääntyvät. Fintech-startupeille direktiivi avaa parempia mahdollisuuksia markkinoille tulemiseen. Rajapinnan avulla ne voivat suojatun yhteyden kautta hoitaa maksun itse asiakkaan tililtä, kun asiakas on antanut siihen luvan.

Täysin ongelmatonta ei direktiivin käyttöönotto vielä ole, käytännöt rajapintojen avaamiseen eivät ihan vielä ole ajan tasalla. Tällä hetkellä ei esimerkiksi tiedetä, kehittävätkö kaikki pankit omanlaisensa rajapinnan vai käytetäänkö yhteisiä standardeja.

Asiakastiedon hallinnalla kilpailuetua

Kiinnostavien palveluiden luominen ja erikoistuminen käyttäjäkokemukseen lisäävät tarvetta tietää kuluttajista enemmän. Tulevaisuudessa asiakastiedon kerääminen ja analysointi nousee entistä suurempaan rooliin.

- Kuluttajista saatava tieto tulee olemaan entistä mikrotasoisempaa: elämäntilanne, rahankäyttötavat ym. auttavat luomaan asiakasprofiileja, jolloin palvelut voidaan räätälöidä varsin tarkasti, kertoo Marko Vänskä.

- Big datan hallinta tuo niin pankeille kuin fintecheillekin merkittävää kilpailuetua, samoin kuin mahdollisuuden synnyttää proaktiivisesti uutta palveluntarjontaa, Vänskä jatkaa.

Pankkitoimialalle voi lähivuosina nousta perinteisten toimijoiden ja fintechien rinnalle myös muita haastajia, esim. verkkojätit Facebook, Apple tai Google voivat hyvin laajentaa toimintaansa myös finanssipalveluiden puolelle. Asiakastiedon analysointi on näillä toimijoilla hallussa jo entuudestaan ja tietoa on myös ehditty kerätä jo mittavat määrät.

Fintech-sovellusten monipuolinen valikoima

Fintech-startupien kehittämien sovellusten määrä on jo nyt huimaava. Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa otetaan entistä enemmän huomioon nykypäivän kuluttajan kiinnostuksen kohteet. Sovelluksista tehdään houkuttelevia mm. viihteen ja pelillistämisen avulla.

Vänskä käyttää esimerkkinä Finnish Game Awards 2016 -kilpailussa Vuoden hyötypeli -palkinnon voittanutta Money Flow Challenge -peliä, jota Planago on ollut mukana kehittämässä. Peli on suunniteltu 15-20 -vuotiaille nuorille opettamaan oman talouden hallintaa. Peli tukee myös uutta opetussuunnitelmaa ja se otetaan käyttöön opetusmateriaalina Suomen lukioissa tänä syksynä.


Kuva: Fintechien monipuolinen maailma

Fintech tulee, mutta kaikki eivät ole valmiita

Keskustelu fintechien ja pankkimaailman mullistusten ympärillä käy vilkkaana, mutta Mikko Riikkinen listaa kolme asiaa, jotka on syytä muistaa, vaikka uusi teknologia vyöryykin voimalla finanssimaailmaan ja kuluttajien tietoisuuteen:- Käteinen toimii edelleen maksuvälineenä. On kuluttajia, jotka haluavat käyttää käteismaksamista, koska siitä ei jää jälkeä. Toisekseen kehitystä tarvitaan myös ihan perusasioissa. On olemassa suuri määrä ihmisiä, joilla ei ole edes pankkitiliä. Yksin EU:n alueella heitä on n. 58 miljoonaa. Kolmas huomionarvoinen seikka on, että kaikki asiakkaat eivät vain yksinkertaisesti innostu uudesta. Kaikesta hypetyksestä huolimatta myös perinteiset palvelut pysyvät niin kauan kuin niille on kysyntää.

Teksti: Mari Lohisalo

Aiheesta keskusteltiin YTN finanssialan järjestämässä tilaisuudessa 19.10. Aihetta alustivat Fintech-tutkija Mikko Riikkinen  sekä Planago-yrittäjä ja innovaatiojohtaja Marko Vänskä. 


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

15.12.2017 Vakutuusalalle sovinto - työtaistelutoimet peruuntuvat

Vakuutusalan työriidan sovittelussa annettiin eilen 14.12. sovintoesitys, johon työriidan osapuolien (Vakuutusväen Liitt ... Lue lisää

13.12.2017 Rahoitusalan lakonuhka

Rahoitusalalle 8.12. annettu ylityökielto on edelleen voimassa, lisätietoja ja käytännön ohjeita ylityökiellosta löydät ... Lue lisää

13.12.2017 Vakuutusalan lakonuhka

Vakuutusväen Liitto VvL on antanut lakkovaroituksen vakuutusalalle. Kuluvan viikon aikana valtakunnansovittelijan johdol ... Lue lisää

08.12.2017 Ohjeet rahoitusalan ylityökieltoon

Rahoitusalan työehtosopimus päättyi 30.11.2017, mutta sopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen ... Lue lisää

08.12.2017 YTN: Rahoitusalalle ylityökielto 8.12. klo 14.00 alkaen

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty lokakuun alusta alkaen, mutta toistaiseksi tulosta ei ole saavutettu. S ... Lue lisää

17.10.2017 Rahoitusalan neuvotteluinfo

Rahoitusalan työehtosopimus päättyy 30.11.2017. Neuvottelut käynnistyivät  2.10. ja niitä käydään loka-marraskuun a ... Lue lisää

09.10.2017 Artikkeli: Sijoitusrobotit tulevat ja varainhoito automatisoituu

Antaisitko sinä omaisuutesi sijoitusrobotin käsiin? Tulevaisuudessa entistä useammat antavat, sillä virtuaaliselle varai ... Lue lisää

03.10.2017 Rahoitusalan neuvottelut käynnistyivät maanantaina 2.10.

Rahoitusalan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät eilen 2.10. sopijaosapuolten yhteisellä tilannekatsauksella.YTN:n l ... Lue lisää

22.08.2017 KUTSU: Sijoitusrobotit ja automatisoitu sijoittaminen 20.9., Hki

Tervetuloa finanssialan jäseniltaan kuulemaan automatisoidun varainhoidon nykytilanteesta ja tulevaisuudesta sekä samall ... Lue lisää

08.06.2017 KKO: Ylemmät toimihenkilöt saavat luottamusvaltuutetun

"Päätös ei koske kaikkia järjestäytymättömiä"Korkein oikeus (KKO) päätti antaa vakuutusyhtiön ylemmille toimihenkilöille ... Lue lisää

29.05.2017 Eläkeuudistus ei heikennä rahoitusalan TESin lisäeläketurvaa

Rahoitusalan työehtosopimus on sisältänyt määräykset lisäeläkkeestä, jolla on täydennetty lakisääteistä työeläketurvaa. ... Lue lisää

06.03.2017 Vierailemme Folksamissa 9.3. klo 7.45-9.15

Vierailemme Folksam Vahinkovakuutus Oy:ssä torstaina, tervetuloa piipahtamaan ständillämme!Löydät meidät 9.3. Folksamin ... Lue lisää

24.02.2017 Maksamisen turvallisuus: Älä ole heikoin lenkki!

Teknologia kehittyy, mutta miten on turvallisuuden laita? Maalaisjärkeä kannattaa käyttää, sanovat asiantuntijat, koska ... Lue lisää

06.02.2017 Vierailemme Tampereen seudun OP:ssa 7.2. klo 11.30-13.30

Tervetuloa piipahtamaan ständillämme 7.2. kello 11.30-13.30 välisenä aikana henkilöstöravintola Holvissa (Hämeenkatu 12, ... Lue lisää

02.02.2017 Palvelualan työantajat Palta mukaan rahoitusalan työehtosopimukseen

Rahoitusalan työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat sopineet, että Palvelualojen työnantajat Palta ry yhtyy Finanssialan ... Lue lisää

17.01.2017 Rahoitusalan työehtosopimus 2016-2017

Rahoitusalan uusi työehtosopimus astui voimaan 1.12.2016. Sopimus on kilpailukykysopimuksen mukainen ja voimassa 30.11. ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto