Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

07.11.2016 Fintech mullistaa rahoitusmarkkinat

Oletko kiinnostunut rahoitusalasta? Kannattaisi olla, sillä fintech tuo tullessaan kuluttajavetoisen palvelukokonaisuuden, josta jokainen löytää itselleen sopivia palveluita, kunhan jaksaa seurata tarjooman kehittymistä.

Kehitys on sen verran vauhdikasta, että kiinnostavimmat ja itselle sopivimmat palvelut saattavat mennä ohi, jos tilannetta ei seuraa. Jo tällä hetkellä valikoima on varsin laaja ja mukana on esimerkiksi sovelluksia, joita käyttäessään ei edes tunnista hyödyntävänsä rahoitusmarkkinoiden uusinta teknologiaa.

Fintech on ilmiö, jolle on yhtä paljon määritelmiä kuin määrittelijöitäkin. Fintech on lyhenne sanoista financial technology ja yleisesti sitä käytetään kuvaamaan pankki- ja finanssialan uusia digitaalisia palveluita. Myös alalle tulleita uusia toimijoita kutsutaan fintech-yrityksiksi tai fintech-startupeiksi.

Fintechin myötä kuluttaja on ykkönen. Entistä pienemmille ja tarkemmin määritellyille kohderyhmille tuotetaan palveluita perinteisten ja uusien toimijoiden yhteistyöllä. Fintech tuo mukanaan teknologian rahoituslaitoksen ja kuluttajan väliin: fintech-startupit haluavat olla kuluttajan ensimmäinen käyttöliittymä, jonka myötä pankkien rooli painuu taustalle. Toisaalta fintechit eivät edes yritä olla kaikkien palveluiden tuottajia. Ne keskittyvät tyypillisesti pieniin osa-alueisiin, jolloin ne useimmiten tarvitsevat kumppanikseen pankkeja.

Kivijalkapankit romahdusvaarassa?


Fintechien on myös ennustettu kaatavan perinteisiä kivijalkapankkeja. Tampereen yliopistolle väitöskirjaa tekevä tutkija Mikko Riikkinen ei suoraan allekirjoita väitettä:

- Pankit, jotka ymmärtävät keksiä uusia ratkaisuja, pysyvät pelissä mukana. Edistyksellisimmät pankit kumppanoituvat uusien toimijoiden kanssa ja kehittävät heidän kanssaan kuluttajille parempia palveluita, hän sanoo.

- Pankit ovat kulkeneet perinteisen muutoksen polun, missä ensimmäisenä tuli yllätys, sen jälkeen kieltäminen ja muutaman mutkan jälkeen hyväksyminen. Nyt eletään vaihetta, jossa miltei kaikki ovat reagoineet asiaan tavalla tai toisella. Variaatioita on monia: yrityskiihdyttämöistä kiinnostavimpien startupien ostamiseen saakka, Riikkinen jatkaa.

Fintech-yrittäjä Marko Vänskä Planagosta on samoilla linjoilla:
- Startupit tekevät kehitystyötä kuluttajien ehdoilla. Niillä on myös pankkeja pienemmät riskit esimerkiksi maineen ja tuotteen saaman kiinnostuksen suhteen. Tällä tavalla ulkopuoliset toimijat tuottavat suoraan lisäarvoa myös pankeille, kun asioita tehdään yhteistyössä.

Fintech tarkoittaa paljon muutakin kuin perinteisiä pankkipalveluita: uusia liiketoimintamalleja syntyy esimerkiksi vertaislainaamiseen, joukkorahoitukseen, sijoituspalveluihin ja oman talouden hallintaan. Myös lohkoketjuratkaisut sekä rahansiirron ja maksamisen sovellukset tuovat markkinoille palveluiden kirjon, jossa kilpailu on kovaa. Käyttäjälle arvo syntyy helppoudesta ja nopeudesta, esimerkkinä vaikkapa tilin avaus ilman käyntiä pankissa, online-tunnistautuminen tai tilisiirrot chatbotin eli tekoälyavusteisen robotin avulla.

PSD2-maksupalveludirektiivi ohjaa pankit rajapintojen avaamiseen

Vuoden 2018 alusta voimaan tuleva EU:n maksupalveludirektiivi PSD2 pakottaa pankit avaamaan asiakastietonsa kolmansille osapuolille. Kuluttajalle direktiivi näkyy monipuolisempina maksupalvelumahdollisuuksina, mm. maksutavat ja reaaliaikaisuus lisääntyvät. Fintech-startupeille direktiivi avaa parempia mahdollisuuksia markkinoille tulemiseen. Rajapinnan avulla ne voivat suojatun yhteyden kautta hoitaa maksun itse asiakkaan tililtä, kun asiakas on antanut siihen luvan.

Täysin ongelmatonta ei direktiivin käyttöönotto vielä ole, käytännöt rajapintojen avaamiseen eivät ihan vielä ole ajan tasalla. Tällä hetkellä ei esimerkiksi tiedetä, kehittävätkö kaikki pankit omanlaisensa rajapinnan vai käytetäänkö yhteisiä standardeja.

Asiakastiedon hallinnalla kilpailuetua

Kiinnostavien palveluiden luominen ja erikoistuminen käyttäjäkokemukseen lisäävät tarvetta tietää kuluttajista enemmän. Tulevaisuudessa asiakastiedon kerääminen ja analysointi nousee entistä suurempaan rooliin.

- Kuluttajista saatava tieto tulee olemaan entistä mikrotasoisempaa: elämäntilanne, rahankäyttötavat ym. auttavat luomaan asiakasprofiileja, jolloin palvelut voidaan räätälöidä varsin tarkasti, kertoo Marko Vänskä.

- Big datan hallinta tuo niin pankeille kuin fintecheillekin merkittävää kilpailuetua, samoin kuin mahdollisuuden synnyttää proaktiivisesti uutta palveluntarjontaa, Vänskä jatkaa.

Pankkitoimialalle voi lähivuosina nousta perinteisten toimijoiden ja fintechien rinnalle myös muita haastajia, esim. verkkojätit Facebook, Apple tai Google voivat hyvin laajentaa toimintaansa myös finanssipalveluiden puolelle. Asiakastiedon analysointi on näillä toimijoilla hallussa jo entuudestaan ja tietoa on myös ehditty kerätä jo mittavat määrät.

Fintech-sovellusten monipuolinen valikoima

Fintech-startupien kehittämien sovellusten määrä on jo nyt huimaava. Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa otetaan entistä enemmän huomioon nykypäivän kuluttajan kiinnostuksen kohteet. Sovelluksista tehdään houkuttelevia mm. viihteen ja pelillistämisen avulla.

Vänskä käyttää esimerkkinä Finnish Game Awards 2016 -kilpailussa Vuoden hyötypeli -palkinnon voittanutta Money Flow Challenge -peliä, jota Planago on ollut mukana kehittämässä. Peli on suunniteltu 15-20 -vuotiaille nuorille opettamaan oman talouden hallintaa. Peli tukee myös uutta opetussuunnitelmaa ja se otetaan käyttöön opetusmateriaalina Suomen lukioissa tänä syksynä.


Kuva: Fintechien monipuolinen maailma

Fintech tulee, mutta kaikki eivät ole valmiita

Keskustelu fintechien ja pankkimaailman mullistusten ympärillä käy vilkkaana, mutta Mikko Riikkinen listaa kolme asiaa, jotka on syytä muistaa, vaikka uusi teknologia vyöryykin voimalla finanssimaailmaan ja kuluttajien tietoisuuteen:- Käteinen toimii edelleen maksuvälineenä. On kuluttajia, jotka haluavat käyttää käteismaksamista, koska siitä ei jää jälkeä. Toisekseen kehitystä tarvitaan myös ihan perusasioissa. On olemassa suuri määrä ihmisiä, joilla ei ole edes pankkitiliä. Yksin EU:n alueella heitä on n. 58 miljoonaa. Kolmas huomionarvoinen seikka on, että kaikki asiakkaat eivät vain yksinkertaisesti innostu uudesta. Kaikesta hypetyksestä huolimatta myös perinteiset palvelut pysyvät niin kauan kuin niille on kysyntää.

Teksti: Mari Lohisalo

Aiheesta keskusteltiin YTN finanssialan järjestämässä tilaisuudessa 19.10. Aihetta alustivat Fintech-tutkija Mikko Riikkinen  sekä Planago-yrittäjä ja innovaatiojohtaja Marko Vänskä. 


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

16.10.2018 Vakuutusalan ylityökielto

STTK:lainen Vakuutusväen Liiton on julistanut alalle ylityökiellon, joka alkaa torstaina 18.10. kello 00 ja on voimass ... Lue lisää

24.08.2018 Rahoitusalan tilastoraportti julkaistu

Rahoitusalan tyoehtosopimuksessa 25.3.2018- 31.1.2021 on sovittu tilastoyhteistyon jatkamisesta. Liittojen valinen tilas ... Lue lisää

24.08.2018 Rahoitusalan palkkakeskusteluopas julkaistu

Palkkakeskustelujärjestelmä otettiin käyttöön rahoitusalalla vuonna 2007. Sen tarkoituksena on, että jokainen toimihenki ... Lue lisää

18.06.2018 Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämi ... Lue lisää

05.04.2018 Artikkeli: Rahoitusalan ratkaisu ei syntynyt helpolla

Pitkittyneiden neuvotteluiden suurin haaste oli löytää sopu viikonlopputöistä. Palkankorotukset olivat yleisen linjan mu ... Lue lisää

25.03.2018 Rahoitusalalle vihdoinkin sopu, ylityökielto päättyy

Rahoitusalan sopijaosapuolet ovat tänään hyväksyneet valtakunnansovittelijan torstaina 22.3. antaman sovintoesityksen.- ... Lue lisää

22.03.2018 Rahoitusalalle sovintoesitys

Valtakunnansovittelija antoi tänään 22.3. rahoitusalan osapuolille sovintoehdotuksen. Osapuolet vastaavat valtakunnansov ... Lue lisää

21.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu jälleen 22.3.

Rahoitusalan sovittelu jatkui tiistaina myöhään yöhön valtakunnansovittelijan johdolla. Sovittelua jatketaan edelleen to ... Lue lisää

16.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 20.3.

Rahoitusalan sovittelu jatkui tänään aamupäivällä. Valtakunnansovittelijan mukaan tapaaminen ei tuonut olennaista uutta ... Lue lisää

11.03.2018 Rahoitusalalle lakkovaroituksia

Ammattiliitto Nousu on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ja työnantajapuolelle ilmoituksen uudesta lakosta Norde ... Lue lisää

06.03.2018 Rahoitusala edelleen ilman sopimusta, ylityökielto voimassa

Valtakunnansovittelija Minna Helle tapasi jälleen 5.3. rahoitusalan työriidan osapuolia. Edellytyksiä riidan ratkaisulle ... Lue lisää

01.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 5.3.

Valtakunnansovittelija Minna Helle on sovitellut pitkään jatkunutta riitaa taas tänään.Kiistan ytimessä on rahoitusalall ... Lue lisää

26.02.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 1.3.

Valtakunnansovittelija kartoitti 26.2. edellytyksiä jatkaa rahoitusalan työriidan sovittelua. Seuraavan kerran alan sopi ... Lue lisää

20.02.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 26.2.

Rahoitusalan työriidan sovittelua ollaan tauon jälkeen jatkamassa. Valtakunnansovittelija on kutsunut työriidan osapuole ... Lue lisää

02.02.2018 Rahoitusala jää edelleen ilman työehtosopimusta

Rahoitusalan sopijaosapuolista kaikki eivät hyväksyneet aiemmin tällä viikolla valtakunnansovittelijan antamaa sovintoeh ... Lue lisää

31.01.2018 Rahoitusalan työriitaan sovintoehdotus, vastaukset perjantaina 2.2.2018

Valtakunnansovittelija Minna Helle on jättänyt sovintoehdotuksen pitkään jatkuneeseen kiistaan. Sovintoehdotus annettiin ... Lue lisää

24.01.2018 Rahoitusalalle ei vieläkään sopua, sovittelu jatkuu 29.1.

Rahoitusala yhä ilman sopua vakavista yrityksistä huolimatta. Sovittelu jatkuu maanantaina 29.1.2018.Rahoitusalan työrii ... Lue lisää

22.01.2018 Rahoitusalan lakkoavustusten maksatus ja päivystyspuhelin

Tammikuun rahoitusalan lakon osalta määräaikaan mennessä (19.1.) tehdyt hakemukset lakkoavustustuksista maksatetaan 23.1 ... Lue lisää

11.01.2018 Rahoitusalan työriidan sovittelu jatkuu 16.1.

Sovittelua jatketaan seuraavan kerran tiistaina 16.1.2018 klo 12. Uusia lakonuhkia ei ole ilmoitettu.Rahoitusalan työrii ... Lue lisää

09.01.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 11.1.

 Valtakunnansovittelija Minna Helle on kutsunut rahoitusalan työehtosopimuksen osapuolten pääneuvottelijat tapaamis ... Lue lisää

08.01.2018 Hae rahoitusalan lakkoavustus 19.1. mennessä, ylityökielto edelleen voimassa

Rahoitusalan painostustoimet toteutuivat viime viikolla 4.-5.1., kiitos osallistumisestasi yhteisen asian edistämiseksi! ... Lue lisää

20.12.2017 YTN jätti rahoitusalalle lakkovaroituksen

Rahoitusala on ollut sopimuksettomassa tilassa joulukuun alusta alkaen. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta eivät et ... Lue lisää

08.12.2017 Ohjeet rahoitusalan ylityökieltoon

Rahoitusalan työehtosopimus päättyi 30.11.2017, mutta sopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen ... Lue lisää

08.12.2017 YTN: Rahoitusalalle ylityökielto 8.12. klo 14.00 alkaen

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty lokakuun alusta alkaen, mutta toistaiseksi tulosta ei ole saavutettu. S ... Lue lisää

17.10.2017 Rahoitusalan neuvotteluinfo

Rahoitusalan työehtosopimus päättyy 30.11.2017. Neuvottelut käynnistyivät  2.10. ja niitä käydään loka-marraskuun a ... Lue lisää

09.10.2017 Artikkeli: Sijoitusrobotit tulevat ja varainhoito automatisoituu

Antaisitko sinä omaisuutesi sijoitusrobotin käsiin? Tulevaisuudessa entistä useammat antavat, sillä virtuaaliselle varai ... Lue lisää

03.10.2017 Rahoitusalan neuvottelut käynnistyivät maanantaina 2.10.

Rahoitusalan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät eilen 2.10. sopijaosapuolten yhteisellä tilannekatsauksella.YTN:n l ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto